ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΛΙΒΑΝΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
LIVANIOS VASILEIOS
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας
Αποστολίδη
Λεωφ. Καλλιπόλεως 10 και Ερεσσού 1
312
+357 22893864
-
vlivan01.wixsite.com/vassilis-livanios

Προσωπικό Προφίλ

Λέκτορας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Συνεκδότης του ηλεκτρονικού περιοδικού αnalytica.

 

Ημερομηνία και τόπος γέννησης: 23/10/1967, Αθήνα, Ελλάδα.

 

Εκπαίδευση

 

2001-2006: Διδακτορικό Δίπλωμα στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε, Ε.Κ.Π.Α. και Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π.

Τίτλος: Περί της Οντολογικής Φύσης του Χωρόχρονου στη Σύγχρονη Φυσική και της Συνάφειάς της με τη Συνθήκη της Κβαντικής Μη-Διαχωρισιμότητας.

Επιβλέπων: Βασίλειος Καρακώστας (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Μέλη Συμβουλευτικής Επιτροπής: Νικόλαος Αντωνίου (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και Στάθης Ψύλλος (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 

1999-2001: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας, Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε, Ε.Κ.Π.Α. και Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Ε.Μ.Π.

Διπλωματική Εργασία: Το Επιχείρημα της Οπής στη Γενική Θεωρία της Σχετικότητας- Ερμηνείες και Κριτική.

Επιβλέπων: Βασίλειος Καρακώστας (Πανεπιστήμιο Αθηνών).

 

1985-1990   Πτυχίο στη Φυσική, Τμήμα Φυσικής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Ακαδημαϊκή Σταδιοδρομία

2015-                Λέκτορας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2008-2010         Διδάσκων, Τμήμα Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Πατρών.

 

Ερευνητική Εμπειρία

2017-2018: Η Επιστήμη στη Μεταφυσική: Ιδιότητες, Νόμοι και Δομές. Πανεπιστήμιο Κύπρου.

2012-2015: Ερευνητικό πρόγραμμα ‘Θαλής’: Όψεις και Προοπτικές του Ρεαλισμού στη Φιλοσοφία της Επιστήμης και των

Μαθηματικών(APRePoSMa). Ερευνητικό Θέμα: Κριτική της προδιαθεσιακής αντίληψης για τους νόμους-Κατηγορικές δομές και

de re τροπικότητα των ιδιοτήτων και σχέσεων.

2007-2008: Μεταδιδακτορική έρευνα με υποτροφία του ΙΚΥ. Ερευνητικό θέμα: Προδιαθεσιακός Μονισμός

2002-2005: Ερευνητικό πρόγραμμα ‘Ηράκλειτος’. Ερευνητικό θέμα: Οντολογία του χωρόχρονου.

 

 

Διακρίσεις

2007-2008   Μεταδιδακτορική Υποτροφία ΙΚΥ.

2002-2005   Πρόγραμμα “Ηράκλειτος”: Υποτροφία συγχρηματοδοτούμενη στα πλαίσια του ΕΠΕΑΕΚ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς πόρους.

 

Κριτής σε επιστημονικά περιοδικά

Erkenntnis, Philosophy and Phenomenological Research, Acta Analytica, Journal of Philosophical Research, Νεύσις.

 

 

 • Μεταφυσική της Επιστήμης
 • Μεταφυσική των Ιδιοτήτων/Σχέσεων
 • Προδιαθέσεις
 • Νόμοι της Φύσης
 • Μετα-μεταφυσική/Μετα-φιλοσοφία
 • Φιλοσοφία του Χωρόχρονου
 • Φιλοσοφία του Χρόνου
 • Φιλοσοφία των Μαθηματικών

Βιβλία

 Science in Metaphysics: Exploring the Metaphysics of Properties and Laws. Palgrave Macmillan 2017.

 Μία Περιήγηση στη Σύγχρονη Μεταφυσική: Ιδιότητες και Αντικείμενα (υπό συγγραφή)

 

Άρθρα σε περιοδικά με κριτές

 

   

 ‘The Categorical-Dispositional Distinction, Locations, and Symmetry Operations’, Acta Analytica, forthcoming,

 

DOI 10.1007/s12136-016-0303-2.

 

    ‘Beyond Platonism and Nominalism?’, Review of ‘An Aristotelian Realist Philosophy of Mathematics: Mathematics as the Science of      Quantity and Structure’ by James Franklin, Axiomathes, 2016, 26(1), 63–69. 

    ‘Categorical Structures and the Multiple Realisability Argument’, METHODE, 3/4, 2014, 141-166.

    ‘The ‘Constant’ Threat to the Dispositional Essentialist Conception of Laws’, Metaphysica, 15/1, 2014, 129-155.

    ‘Radical Non-Dispositionalism and the Permutation Problem’, Axiomathes, 24/1, 2014, 45-61.

    ‘Is There a (compelling) Gauge-Theoretic Argument Against the Intrinsicality of Fundamental Properties?’, European Journal of  Analytic Philosophy 8/2, 2012, 30-38.

    ‘Exploring the Metaphysics of Nomic Relations’, Acta Analytica 27, 2012, 247-264.

    ‘On the Possibility of Contingently Dispositional Properties’, Abstracta 6/1, 2010, 3-17.

    ‘Χειρομορφία και Χιουμιανή Επιγένεση’, Νεύσις 19, 2010-11, 140-153.

    ‘Symmetries, Dispositions and Essences’, Philosophical Studies 148/2, 2010, 295-305.

    ‘Bird and the Dispositional Essentialist Account of Spatiotemporal Relations’, Journal for General Philosophy of Science 39/2, 2008,   383-394.

    ‘Tropes, Particularity and Space-Time’, Journal for General Philosophy of Science 38/2, 2007, 357-368.

    ‘Τρόποι: Οι Ιδιότητες ως Επιμέρους Οντότητες’, Νεύσις 16, 2007, 108-129.

    ‘‘Οπές’ και Χωρόχρονος: Φιλοσοφικές Συνέπειες της Αρχής του Γενικού Συναλλοίωτου για την Εξατομίκευση των Φυσικών            Χωροχρονικών Σημείων’, Δευκαλίων 25/2, 2007, 307-339.

 

Άρθρα σε συλλογικούς τόμους και πρακτικά συνεδρίων

 

‘Χειρομορφία και Χιουμιανή Επιγένεση’, Πρακτικά του 5ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας, Φιλοσοφίας και Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών, Λευκωσία, Ιούνιος 2009, 297-304.

 ‘Η Θεωρία των Τρόπων και ο Χωρόχρονος’, Πρακτικά του Δέκατου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φιλοσοφίας, Θεσσαλονίκη, Μάιος 2006, 31-39.

 ‘Space-Time Properties as Universals’ in Boudouris, K. and Kalimtzis, K. (eds.) Philosophy, Competition and the Good Life, Vol. 2, Ionia Publ., Athens 2005, 183-192. ‘Οι Χωροχρονικές Ιδιότητες ως Καθόλου Όντα’ στο Βουδούρης Κ., και Μαραγγιάνου, Ε. (εκδ.) Φιλοσοφία, Ανταγωνιστικότητα και Αγαθός Βίος, Τόμος δεύτερος, Εκδόσεις Ιωνία, Αθήνα 2005, 133-143.

Profile Information

Lecturer, Department of Classics and Philosophy, University of Cyprus

Co-Editor of the e-journal αnalytica.

 

Date and place of Birth: 23/10/1967, Athens, Greece.

 

Education

2001-2006: Ph.D degree in History and Philosophy of Science and Technology, University of Athens and National Technical University of Athens, Greece.

PhD Thesis: On the Ontological Nature of Spacetime and its Relevance to the Condition of Quantum Non-separability.

Supervisor: Vassilios Karakostas (University of Athens)

Examiners: Nikolaos Antoniou (University of Athens) and Stathis Psillos (University of Athens)

 

1999-2001: Master of Science in History and Philosophy of Science and Technology, University of Athens and National Technical University of Athens, Greece.

Dissertation: The Hole Argument in General Theory of Relativity-Interpretation and Critique.

Supervisor: Vassilios Karakostas (University of Athens)

 

1985-90: University degree in Physics, University of Patras, Greece.

 

Teaching experience

2015-   Department of Classics and Philosophy, University of Cyprus

2008-2010: Department of Philosophy, University of Patras.

 

Research experience

2017-2018: Science in Metaphysics: Properties, Laws, and Structures. University of Cyprus.

2012-2015: ‘Thales’ research project: Aspects and Prospects of Realism in the Philosophy of Science and Mathematics' (APRePoSMa).

Project: Critique of the dispositional essentialist account of laws-Categorical structures and the de re modality of properties and relations.

2007-2008: Post-Doctoral research (Greek State’s Scholarship Foundation)

Project: A Critique of Dispositional Monism

2002-2005: Heraclitus’ EU co-funded research programme

Project: Ontology of Spacetime

 

Awards

2007-2008: Post-Doctoral scholarship (Greek State’s Scholarship Foundation)

2002-2005: ‘Heraclitus’ (EU co-funded research programme)

 

Referee for

Erkenntnis, Philosophy and Phenomenological Research, Acta Analytica, Journal of Philosophical Research, Nefsis.

 

 • Metaphysics of Science
 • Metaphysics of Properties/Relations
 • Dispositions
 • Laws of Nature
 • Meta-metaphysics/Meta-philosophy
 • Philosophy of Spacetime
 • Philosophy of Time
 • Philosophy of Mathematics

Books

 

Science in Metaphysics: Exploring the Metaphysics of Properties and Laws. Palgrave Mcmillan 2017.

A Survey of Contemporary Metaphysics: Properties and Objects (in progress-in greek).

 

Referred Journal Articles

 

 ‘The Categorical-Dispositional Distinction, Locations, and Symmetry Operations’, Acta Analytica, forthcoming, DOI 10.1007/s12136-016-0303-2.

 ‘Beyond Platonism and Nominalism?’, Review of ‘An Aristotelian Realist Philosophy of Mathematics: Mathematics as the Science of Quantity   and Structure’ by James Franklin, Axiomathes, 2016, 26(1), 63–69. 

 ‘Categorical Structures and the Multiple Realisability Argument’, METHODE 3/4, 2014, 141-166.

 ‘The ‘Constant’ Threat to the Dispositional Essentialist Conception of Laws’, Metaphysica 15/1, 2014, 129-155.

 ‘Radical Non-Dispositionalism and the Permutation Problem’, Axiomathes 24/1, 2014, 45-61.

 ‘Is There a (compelling) Gauge-Theoretic Argument Against the Intrinsicality of Fundamental Properties?’, European Journal of Analytic Philosophy 8/2, 2012, 30-38.

 ‘Exploring the Metaphysics of Nomic Relations’, Acta Analytica 27, 2012, 247-264.

 ‘On the Possibility of Contingently Dispositional Properties’, Abstracta 6/1, 2010, 3-17.

 ‘Handedness and Humean Supervenience’, Nefsis 19, 2010-11, 140-153 (in greek).

 ‘Symmetries, Dispositions and Essences’, Philosophical Studies 148/2, 2010, 295-305.

 ‘Bird and the Dispositional Essentialist Account of Spatiotemporal Relations’, Journal for General Philosophy of Science, 39/2, 2008, 383-394.

 ‘Tropes, Particularity and Space-Time’, Journal for General Philosophy of Science 38/2, 2007, 357-368.

 ‘Tropes: Properties as Particulars’, Nefsis 16, 2007, 108-129 (in greek).

 ‘‘Holes’ and Spacetime: Philosophical Consequences of the Principle of General Coveriance for the Individuation of Physical Spacetime    Points’, Defkalion 25/2, 2007, 307-339 (in greek).

 

Articles in Volumes and Conference Proceedings

 

 ‘Handedness and Humean Supervenience’, Proceeding of the 5th PanHellenic Conference on History, Philosophy and Science Teaching, Nicosia, June 2009, 297-304 (in greek).

 ‘Trope Theory and Spacetime’, Proceedingsof the 10th PanHellenic Philosophy Conference, Thessaloniki, May 2006, 31-39 (in greek).

 ‘Space-Time Properties as Universals’ in Boudouris, K. and Kalimtzis, K. (Eds.) Philosophy, Competition and the Good Life, Vol. 2, Ionia Publ., Athens 2005, 183-192.