ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΑΛΥΝΑΣ
ΔΙΑΛΥΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
DIALYNAS YANNIS
...
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Πολυτεχνική Σχολή
Green Park
Λεωφ. Αγλαντζιας 91
303
+35722892221
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Δρ Γιάννης Διαλυνάς έλαβε τον τίτλο του Πολιτικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (2011), μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών (M.Sc.) από τη Σχολή Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Περιβάλλοντος του Georgia Institute of Technology (Ατλάντα, Τζόρτζια, ΗΠΑ) το 2013 και τον τίτλο του Διδάκτορα (Ph.D.) στο αντικείμενο της Υδρολογίας και Μηχανικής Υδάτινων Πόρων από την ίδια Σχολή το 2017. Εργάσθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Georgia Tech και στο Τμήμα Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Περιβάλλοντος του University of California, Irvine (Καλιφόρνια, ΗΠΑ) μέχρι το 2018, όταν και ανέλαβε καθήκοντα Λέκτορα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχ. και Μηχ. Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η έρευνά του εστιάζει σε σημαντικά προβλήματα επιστημονικού και κοινωνικο-οικονομικού ενδιαφέροντος, όπως η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, οι φυσικές καταστροφές και η βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων. Το 2016 βραβεύθηκε από τη NASA με την Υποτροφία Γης και Διαστημικής για την έρευνά του πάνω στην επιρροή υδρολογικών διεργασιών στην ανταλλαγή Διοξειδίου του Άνθρακα μεταξύ εδάφους και ατμόσφαιρας. Είναι Μέλος της Τεχνικής Επιτροπής Οικολογίας-Υδρολογίας της Αμερικάνικής Γεωφυσικής Ένωσης (AGU) και πρόσφατα συνέβαλε ως συγγραφέας στην 2η Αξιολόγηση Κύκλου του Άνθρακα της Β. Αμερικής του Επιστημονικού Προγράμματος Κλιματικής Αλλαγής των ΗΠΑ (SOCCR2, 2018), η οποία περιλαμβάνει σημαντικά επιστημονικά ευρήματα σχετικά με επιπτώσεις κλιματικής αλλαγής στον Κύκλο του Άνθρακα και αποτελεί βάση της 4ης Εθνικής Κλιματικής Αξιολόγησης της Κυβέρνησης των ΗΠΑ (NCA4).

Hydrology

Water resources engineering

Coupled distributed modelling

Rainfall-triggered landslides

Hydrologically-driven soil erosion

Soil-atmosphere CO2 exchange

Stochastic disaggregation

Self-similar processes
1. Lajtha, K., et al., 2018: Chapter 12: Soils. In Second State of the Carbon Cycle Report (SOCCR2): A Sustained Assessment Report. [Cavallaro, N., G. Shrestha, R. Birdsey, M. A. Mayes, R. G. Najjar, S. C. Reed, P. Romero-Lankao, and Z. Zhu (eds.)]. U.S. Global Change Research Program, Washington, DC, USA, pp. 469-506, https://doi.org/10.7930/SOCCR2.2018.Ch12, https://carbon2018.globalchange.gov/
 
2. Dialynas, Y. G., and Bras, R. L. (2019) Hydro‐geomorphic behavior of contrasting tropical landscapes and critical zone response to changing climate. Earth Surf. Process. Landforms, 44: 641–654. https://doi.org/10.1002/esp.4503
 
3. Baba, A., C. Tsatsanifos, F. El Gohary, J. Palerm, S. Khan, S. A. Mahmoudian, A. T. Ahmed, G. Tayfur, Y. G. Dialynas, and A. N. Angelakis, 2018. Developments in water dams and water harvesting systems throughout history in different civilizations. I J Hydro, 2(2), 155–171, DOI:10.15406/ijh.2018.02.0006
 
4. Bastola, S., Y. G. Dialynas, R. L. Bras, L. V. Noto, and E. Istanbulluoglu, 2018. The role of vegetation on gully erosion stabilization at a severely degraded landscape: A case study from Calhoun Experimental Critical Zone Observatory. Geomorphology, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.12.03
 
5. Noto, L. V., S. Bastola, Y. G. Dialynas, E. Arnone, and R. L. Bras, 2017. Integration of Fuzzy Logic and Image Analysis for the Detection of Gullies in the Calhoun Critical Zone Observatory Using Airborne LiDAR Data. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 126, 209-224, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2017.02.01
 
6. Dialynas, Y. G., R. L. Bras, and D. deB. Richter, 2017. Hydro-geomorphic Perturbations on the Soil-atmosphere CO2 Exchange: How (Un)certain Are Our Balances? Water Resources Research, 53, 1664-1682, doi:1002/2016WR01941
 
7. Dialynas, Y. G., S. Bastola., R. L. Bras, E. Marin-Spiotta, W. L. Silver, E. Arnone, and L. V. Noto, 2016. Impact of Hydrologically Driven Hillslope Erosion and Landslide Occurrence on Soil Organic Carbon Dynamics in Tropical Watersheds. Water Resources Research, 52(11), 8895-8919, doi: 1002/2016WR01892
 
8. Papalexiou, S. M., Y. G. Dialynas, and S. Grimaldi, 2016. Hershfield Factor Revisited: Correcting Annual Maximum Precipitation. Journal of Hydrology, 542, 884-895, http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.09.058
 
9. Dialynas, Y. G., S. Bastola., R. L. Bras, S. A. Billings, D. Markewitz, and D. deB. Richter, 2016. Topographic Variability and the Influence of Soil Erosion on the Carbon Cycle. Global Biogeochemical Cycles, 30(5), 644-660, doi: 10.1002/2015GB005302
 
10. Arnone, E., Y. G. Dialynas, L. V. Noto, and R. L. Bras, 2016. Accounting for Soils Parameter Uncertainty in a Physically-Based and Distributed Approach for Rainfall-Triggered Landslides. Hydrological Processes, 30(6), 927-944, doi: 10.1002/hyp.10609
 
11. Arnone, E., Y. G. Dialynas, L. V. Noto, and R. L. Bras, 2014. Parameter Uncertainty in Shallow Rainfall-Triggered Landslide Modeling at Basin Scale: A Probabilistic Approach. Procedia Earth and Planetary Science,9, 101-111, doi:1016/j.proeps.2014.06.003
 
12. Efstratiadis, A., Y. G. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, 2014. A Multivariate Stochastic Model for the Generation of Synthetic Time Series at Multiple Time Scales Reproducing Long-term Persistence. Environmental Modelling and Software, 62, 139–152, doi:10.1016/j.envsoft.2014.08.017.

Profile Information

Dr. Yannis Dialynas holds a Ph.D. in Hydrology and Water Resources Engineering from the Dep. of Civil and Environmental Engineering, Georgia Institute of Technology (2017; advisor: Provost Rafael Bras), a M.Sc. in Civil Engineering from Georgia Tech (2013), and a Diploma in Civil Engineering from the National Technical University of Athens (2011). Prior to becoming a faculty member at UCY, he served as a Postdoctoral Scholar at Georgia Tech and at the Dep. of Civil and Environmental Engineering, University of California, Irvine.

His research and professional service focus on scientifically and socially significant problems including natural hazards, global change, and water resources sustainability. In 2016 NASA awarded him with the NASA Earth & Space Science Fellowship for his interdisciplinary research about the influence of hydrologic processes on the Carbon Cycle. He is a Member of the of the American Geophysical Union’s Ecohydrology Technical Committee, and a co-author in the U.S. Global Change Research Program’s 2nd State of the Carbon Cycle Report (SOCCR2, 2018), a U.S. governmental assessment of Climate Change impacts on North America’s Carbon Cycle which contributes to North America’s 4th National Climate Assessment (NCA4).

Hydrology

Water resources engineering

Coupled distributed modelling

Rainfall-triggered landslides

Hydrologically-driven soil erosion

Soil-atmosphere CO2 exchange

Stochastic disaggregation

Self-similar processes
 
 1. Lajtha, K., et al., 2018: Chapter 12: Soils. In Second State of the Carbon Cycle Report (SOCCR2): A Sustained Assessment Report. [Cavallaro, N., G. Shrestha, R. Birdsey, M. A. Mayes, R. G. Najjar, S. C. Reed, P. Romero-Lankao, and Z. Zhu (eds.)]. U.S. Global Change Research Program, Washington, DC, USA, pp. 469-506, https://doi.org/10.7930/SOCCR2.2018.Ch12, https://carbon2018.globalchange.gov/
 1. Dialynas, Y. G., and Bras, R. L. (2019) Hydro‐geomorphic behavior of contrasting tropical landscapes and critical zone response to changing climate. Earth Surf. Process. Landforms, 44: 641–654. https://doi.org/10.1002/esp.4503
 1. Baba, A., C. Tsatsanifos, F. El Gohary, J. Palerm, S. Khan, S. A. Mahmoudian, A. T. Ahmed, G. Tayfur, Y. G. Dialynas, and A. N. Angelakis, 2018. Developments in water dams and water harvesting systems throughout history in different civilizations. I J Hydro, 2(2), 155–171, DOI:10.15406/ijh.2018.02.0006
 1. Bastola, S., Y. G. Dialynas, R. L. Bras, L. V. Noto, and E. Istanbulluoglu, 2018. The role of vegetation on gully erosion stabilization at a severely degraded landscape: A case study from Calhoun Experimental Critical Zone Observatory. Geomorphology, https://doi.org/10.1016/j.geomorph.2017.12.03
 1. Noto, L. V., S. Bastola, Y. G. Dialynas, E. Arnone, and R. L. Bras, 2017. Integration of Fuzzy Logic and Image Analysis for the Detection of Gullies in the Calhoun Critical Zone Observatory Using Airborne LiDAR Data. ISPRS Journal of Photogrammetry and Remote Sensing, 126, 209-224, doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.isprsjprs.2017.02.01
 1. Dialynas, Y. G., R. L. Bras, and D. deB. Richter, 2017. Hydro-geomorphic Perturbations on the Soil-atmosphere CO2 Exchange: How (Un)certain Are Our Balances? Water Resources Research, 53, 1664-1682, doi:1002/2016WR01941
 1. Dialynas, Y. G., S. Bastola., R. L. Bras, E. Marin-Spiotta, W. L. Silver, E. Arnone, and L. V. Noto, 2016. Impact of Hydrologically Driven Hillslope Erosion and Landslide Occurrence on Soil Organic Carbon Dynamics in Tropical Watersheds. Water Resources Research, 52(11), 8895-8919, doi: 1002/2016WR01892
 1. Papalexiou, S. M., Y. G. Dialynas, and S. Grimaldi, 2016. Hershfield Factor Revisited: Correcting Annual Maximum Precipitation. Journal of Hydrology, 542, 884-895, http://dx.doi.org/10.1016/j.jhydrol.2016.09.058
 1. Dialynas, Y. G., S. Bastola., R. L. Bras, S. A. Billings, D. Markewitz, and D. deB. Richter, 2016. Topographic Variability and the Influence of Soil Erosion on the Carbon Cycle. Global Biogeochemical Cycles, 30(5), 644-660, doi: 10.1002/2015GB005302
 1. Arnone, E., Y. G. Dialynas, L. V. Noto, and R. L. Bras, 2016. Accounting for Soils Parameter Uncertainty in a Physically-Based and Distributed Approach for Rainfall-Triggered Landslides. Hydrological Processes, 30(6), 927-944, doi: 10.1002/hyp.10609
 1. Arnone, E., Y. G. Dialynas, L. V. Noto, and R. L. Bras, 2014. Parameter Uncertainty in Shallow Rainfall-Triggered Landslide Modeling at Basin Scale: A Probabilistic Approach. Procedia Earth and Planetary Science,9, 101-111, doi:1016/j.proeps.2014.06.003
 1. Efstratiadis, A., Y. G. Dialynas, S. Kozanis, and D. Koutsoyiannis, 2014. A Multivariate Stochastic Model for the Generation of Synthetic Time Series at Multiple Time Scales Reproducing Long-term Persistence. Environmental Modelling and Software, 62, 139–152, doi:10.1016/j.envsoft.2014.08.017.