Ακαδημαϊκό Προσωπικό
 
545 Χρήστης(ες):
Κριτήρια αναζήτησης
Αποτελέσματα αναζήτησης

Όνομα/ Θέση Τμήμα/ Υπηρεσία Στοιχεία Επικοινωνίας
ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΕΙΔΙΚΟΣ/Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
...
22892641
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
...
22892776
ΖΑΓΓΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
...
-
ΖΑΠΙΤΗ ΑΝΝΑ
-
-
...
-
ΖΑΧΑΡΙΑ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
...
22892957
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
-
Κέντρο Oικονομικών Eρευνών
...
22892425
ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
...
22893712
ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Ιατρική Σχολή
...
-
ΖΕΙΝΑΛΙΠΟΥΡ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Οικονομικές Υπηρεσίες
...
+357-22-892755
ΖΕΪΝΑΛΙΠΟΥΡ-ΓΙΑΤΖΙ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
-
Τμήμα Χημείας
...
22892815
ΖΕΝΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
...
00357 22893604
ΖΕΡΒΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής
...
+357 22894509
ΖΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
...
(+357) 22893716
ΗΛΙΑ ΙΛΙΑΔΑ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
...
22892952
ΗΛΙΟΦΩΤΟΥ-ΜΕΝΟΝ ΜΑΡΙΑ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής
...
22892944
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ ΜΑΡΙΑ
-
Τμήμα Οικονομικών
...
+357 22 893684
ΘΕΟΔΟΣΗΣ ΤΡΥΠΗΝΙΩΤΗΣ
-
Τμήμα Φυσικής
...
+357 2289 2836
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΝΑ
ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
-
...
22892468
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης
...
22893606
ΘΕΟΔΟΣΙΟΥ ΧΛΟΗ
-
-
...
-
ΘΕΟΔΟΥΛΟΥ ΗΒΗ
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΣ/Η ΦΟΙΤΗΤΗΣ/ΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
...
-
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Φυσικής
...
22892841
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
...
+357 22893715
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Χημείας
...
22892775
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ/Η ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
...
22892259
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών
...
22892151
ΙΑΚΩΒΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
...
22893563
ΙΕΖΕΚΙΗΛ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ/ΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ/ΡΙΑ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
...
22892190
ΙΕΡΟΔΙΑΚΟΝΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ
-
_UE_DEPART30
...
22892308
ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ ΕΥΗΣ
ΛΕΚΤΟΡΑΣ
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής
...
22 8926 37