ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΑΤΖΗΤΤΟΦΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
CHATZITTOFIS ANDREAS
...
LECTURER
Medical School
-
-
-
22895209
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Εκπαίδευση:


• 2002-2008 Πτυχίο Ιατρικής, Ιατρική Σχολή Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

 

• 2009-2014 Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Καρολίνσκα,Σουηδία. Ειδικότητα Ψυχιατρικής Φεβρουάριος 2014.

 

• Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία με κατεύθυνση την Γνωστική-Συμπεριφορική-Ψυχοθεραπεία, Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα, 2011-2012.

 

• 2016 Διδάκτωρ Ψυχιατρικής, Πανεπιστήμιο Καρολίνσκα, Σουηδία. Διατριβή "Νευροενδοκρινολογικές μελέτες σε ασθενείς με απόπειρα αυτοκτονίας και σε ασθενείς με διαταραχή υπερσεξουαλικότητας"

 

• 2016- σήμερα Ερευνητής στο Τμήμα Κλινικών Νευροεπιστημών του Πανεπιστημίου Καρολίνσκα 

 

• 2017 Επισκέπτης Λέκτορας Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 

Επαγγελματική Εμπειρία


• Ειδικός Ψυχίατρος, Psychiatry Northwest, Stockholm County Council, Karolinska
University Hospital από τον Φεβρουάριο του 2014 μέχρι τον Ιανουάριο 2017.


• Ιατρικός λειτουργός 1ης Τάξης με ειδικότητα Ψυχιατρικής, Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας, Κύπρος, επιστημονικός συντονιστής Θαλάμου 37, Ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθαλάσσας και Τμήμα Ψυχικής Υγείας Κεντρικών Φυλακών Κύπρου από τον Ιούνιο 2015 μέχρι Ιανουάριο
2016.


• Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, 2009-2014, Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική Καρολίνσκα, Σουηδία, Νοέμβριος 2009- Φεβρουάριος 2014.


• Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, Norrbotten, Piteå Psychiatry clinic, Φεβρουάριος- Νοέμβριος
2009. 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν το βιολογικό υπόβαθρο των ψυχιατρικών παθήσεων όπως με έμφαση στις διαταραχές της διάθεσης, κατάθλιψη, την αυτοκτονία και αυτοκαταστροφική συμπεριφορά καθώς και σεξουαλικές διαταραχές. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην ψυχονευροενδοκρινολογία καθώς και την κακοποίηση κατά την παιδική ηλικία και τις επιδράσεις της στην εκδήλωση ψυχικών παθήσεων.

 

Publications (Indexed in Pubmed)

 

1. Jokinen J, Chatzittofis A, Hellström C, Nordström P, Uvnäs-Moberg K, Åsberg M. Low CSF oxytocin reflects high intent in suicide attempters. Psychoneuroendocrinology.2012;37:482–490.

 

2. Chatzittofis A, Nordström P, Hellström C, Arver S, Åsberg M, Jokinen J. CSF 5-HIAA, Cortisol and DHEAS levels in Suicide Attempters. European

Neuropsychopharmacology. 2013;23(10):1280-1287.

 

3. Chatzittofis A, Nordström P, Uvnäs-Moberg K, Åsberg M, Jokinen J. CSF and plasma oxytocin levels in suicide attempters, the role of childhood trauma and revictimization. Neuro Endocrinol Letters. 2014; 35(3):213-217.

 

4. Chatzittofis A, Arver S, Öberg K, Hallberg J, Nordström P, Jokinen J. HPA axis dysregulation in patients with hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology. 2016; 63:247-253.

 

5. Stefansson J, Chatzittofis A, Nordström P, Arver S, Åsberg M, Jokinen J. CSF and plasma testosterone in attempted suicide. Psychoneuroendocrinology. 2016; 74:1-6.

 

6. Jokinen J, Boström A, Chatzittofis A, Öberg K, Flanagan J, Arver S, Schiöth H. Methylation of the HPA axis related genes in men with hypersexual disorder.  Psychoneuroendocrinology 2017, 10;80:67-73.

 

7. Chatzittofis A, Savard J, Arver S, Öberg KG, Hallberg J, Nordström P, Jokinen J. Interpersonal violence, early life adversity, and suicidal behavior in hypersexual men. J Behav Addict. 2017 May 3:1-7. doi: 10.1556/2006.6.2017.027.

 

 

Published abstracts-Presentation

1. Jokinen J, Chatzittofis A, Nordström P, Arver S. The role of neuroinflammation in the pathophysiology of hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology 71S, 55. Presented at 46st Annual Meeting of ISPNE 8-11 September, 2015, Miami.

 

2. Chatzittofis A, Arver S, Öberg K, Hallberg J, Nordström P, Jokinen J. HPA axis dysregulation in patients with hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology 61. Presented at 44st Annual Meeting of ISPNE 8-11 September, 2015, Edinburg, Scotland.

 

3. Chatzittofis A, Nordström P, Hellström C, Arver S, Åsberg M, Jokinen J. CSF 5- HIAA, Cortisol and DHEAS levels in Suicide Attempters. Poster presentation. Society of Biological Psychiatry 68th Annual Meeting May 16-18, 2013 San Fransisco, California, USA.

 

4. Jussi Jokinen, Andreas Chatzittofis, Peter Nordström, Kerstin Uvnäs-Moberg, Marie Åsberg. Cerebrospinal Fluid Oxytocin and Suicidality. Society of Biological Psychiatry 68th Annual Meeting May 16-18, 2013 San Fransisco, California, USA.

 

5. Jussi Jokinen, Andreas Chatzittofis, Marie Åsberg, Peter Nordström. CSF Cortisol/DHEAS Ratio and Childhood Trauma in Suicide Attempters. Society of Biological Psychiatry 67th Annual Meeting May 3-5, 2012 Philadelphia, Pennsylvania, USA.

 

6. Jussi Jokinen, Andreas Chatzittofis, Marie Åsberg, Peter Nordström. CSF Oxytocin, Interpersonal Violence and Suicide Intent. Society of Biological Psychiatry 66th Annual Meeting May 12-14, 2011 San Fransisco, California, USA.

 

7. Jussi Jokinen, Andreas Chatzittofis, Peter Nordström, Kerstin Uvnäs-Moberg, Marie Åsberg. Low CSF oxytocin reflects high intent in suicide attempters.41st Annual Meeting of ISPNE 4-7 August, 2011, Berlin, Germany.

Profile Information

Education:

 

• 2002-2008 Medical Degree at Aristotle University of Thessaloniki Medical school

 

• 2009-2014 Resident in Psychiatry, Psychiatry Northwest, Stockholm County Council, Karolinska University Hospital,

 

• Training in Psychotherapy, emphasis in Cognitive behavioral therapy, Karolinska Institutet, 2011-2012

 

• 2013-2016 PhD at the Institution of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet, Thesis title “Neuroendocrine studies in suicide attempters and in hypersexual disorder”.

 

• 2016- now Affiliated researcher at the Institution of Clinical Neuroscience, Karolinska Institutet.

 

• 2017 Visitor Lecturer in Psychiatry, Medical School, Cyprus University

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE

 

• Consultant in Psychiatry, Psychiatry Northwest, Stockholm County Council, Karolinska University Hospital February 2014-January 2017.

 

• Consultant in Psychiatry, Mental Health Services, Cyprus, Athalassa Psychiatric Hospital, Ward 37 for rehabilitation and Department of mental health in Cyprus Prisons Department, June 2015- January 2016.

 

•Resident in Psychiatry, Psychiatry Northwest, Stockholm County Council, Karolinska University Hospital, November 2009-February 2014.

 

• Resident in Psychiatry, Norrbotten, Piteå psychiatry clinic, February-November 2009.

Research interests involve the biological background of psychiatric disorders with emphasis on mood disorders, suicide, sexual disorders.

A specific interest in psychoneuroendocrinology as well as childhood adversity and its effect on psychiatric disorders  

Publications (Indexed in Pubmed)

 

1. Jokinen J, Chatzittofis A, Hellström C, Nordström P, Uvnäs-Moberg K, Åsberg M. Low CSF oxytocin reflects high intent in suicide attempters. Psychoneuroendocrinology.2012;37:482–490.

 

2. Chatzittofis A, Nordström P, Hellström C, Arver S, Åsberg M, Jokinen J. CSF 5-HIAA, Cortisol and DHEAS levels in Suicide Attempters. European

Neuropsychopharmacology. 2013;23(10):1280-1287.

 

3. Chatzittofis A, Nordström P, Uvnäs-Moberg K, Åsberg M, Jokinen J. CSF and plasma oxytocin levels in suicide attempters, the role of childhood trauma and revictimization. Neuro Endocrinol Letters. 2014; 35(3):213-217.

 

4. Chatzittofis A, Arver S, Öberg K, Hallberg J, Nordström P, Jokinen J. HPA axis dysregulation in patients with hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology. 2016; 63:247-253.

 

5. Stefansson J, Chatzittofis A, Nordström P, Arver S, Åsberg M, Jokinen J. CSF and plasma testosterone in attempted suicide. Psychoneuroendocrinology. 2016; 74:1-6.

 

6. Jokinen J, Boström A, Chatzittofis A, Öberg K, Flanagan J, Arver S, Schiöth H. Methylation of the HPA axis related genes in men with hypersexual disorder.  Psychoneuroendocrinology 2017, 10;80:67-73.

 

7. Chatzittofis A, Savard J, Arver S, Öberg KG, Hallberg J, Nordström P, Jokinen J. Interpersonal violence, early life adversity, and suicidal behavior in hypersexual men. J Behav Addict. 2017 May 3:1-7. doi: 10.1556/2006.6.2017.027.

 

Published abstracts-Presentation

1. Jokinen J, Chatzittofis A, Nordström P, Arver S. The role of neuroinflammation in the pathophysiology of hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology 71S, 55. Presented at 46st Annual Meeting of ISPNE 8-11 September, 2015, Miami.

 

2. Chatzittofis A, Arver S, Öberg K, Hallberg J, Nordström P, Jokinen J. HPA axis dysregulation in patients with hypersexual disorder. Psychoneuroendocrinology 61. Presented at 44st Annual Meeting of ISPNE 8-11 September, 2015, Edinburg, Scotland.

 

3. Chatzittofis A, Nordström P, Hellström C, Arver S, Åsberg M, Jokinen J. CSF 5- HIAA, Cortisol and DHEAS levels in Suicide Attempters. Poster presentation. Society of Biological Psychiatry 68th Annual Meeting May 16-18, 2013 San Fransisco, California, USA.

 

4. Jussi Jokinen, Andreas Chatzittofis, Peter Nordström, Kerstin Uvnäs-Moberg, Marie Åsberg. Cerebrospinal Fluid Oxytocin and Suicidality. Society of Biological Psychiatry 68th Annual Meeting May 16-18, 2013 San Fransisco, California, USA.

 

5. Jussi Jokinen, Andreas Chatzittofis, Marie Åsberg, Peter Nordström. CSF Cortisol/DHEAS Ratio and Childhood Trauma in Suicide Attempters. Society of Biological Psychiatry 67th Annual Meeting May 3-5, 2012 Philadelphia, Pennsylvania, USA.

 

6. Jussi Jokinen, Andreas Chatzittofis, Marie Åsberg, Peter Nordström. CSF Oxytocin, Interpersonal Violence and Suicide Intent. Society of Biological Psychiatry 66th Annual Meeting May 12-14, 2011 San Fransisco, California, USA.

 

7. Jussi Jokinen, Andreas Chatzittofis, Peter Nordström, Kerstin Uvnäs-Moberg, Marie Åsberg. Low CSF oxytocin reflects high intent in suicide attempters.41st Annual Meeting of ISPNE 4-7 August, 2011, Berlin, Germany.