ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΣΑΜΟΥΗΛ
ΣΑΜΟΥΗΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
SAMUEL ALEXANDRA
...
PROFESSOR
Department of Byzantine and Modern Greek Studies
Apostolides
10, Kallipoleos Ave.& 1, Eressou str.
-
22892369
22751383
-

Προσωπικό Προφίλ

Βασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πτυχίο Γαλλικής και Ελληνικής Φιλολογίας, 1984). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, Paris ΙV, (Μ.Α. Νεοελληνικής Φιλολογίας, 1987) και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (διδακτορικό δίπλωμα Νεοελληνικής Φιλολογίας, 1998). Έχει εργαστεί ως ερευνήτρια στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Ερευνών του Ι.Τ.Ε.Ερευνητικά Ενδιαφέροντα • Συγκριτική Φιλολογία, • Μετρική, • Θεωρία λογοτεχνικών ειδών, • Αυτοβιογραφία, • Ποίηση 19ου και 20ού αιώνα, • Νεοτερική Πεζογραφία.

 

ΒΙΒΛΙΑ1. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, O βυθός του καθρέφτη: O Andre Gide και η ημερολογιακή μυθοπλασία στην Eλλάδα, Πανεπιστημιακές Eκδόσεις Kρήτης, Hράκλειο 1998, σσ. 317.2. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ο Παλαμάς και η κρίση του στίχου, Εκδόσεις Νεφέλη, Αθήνα 2007, σσ. 245.3. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Ιδαλγός της Ιδέας: Η περιπλάνηση του Δον Κιχώτη στην ελληνική λογοτεχνία, Πόλις, Αθήνα 2007, σσ. 450.ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΕ ΣΥΜΜΙΚΤΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ4. Παναγιώτης Σούτσος, O Λέανδρος, Aπομνημονεύματα ενός ψιττακού, O Tρισχιλιόπηχος, εισαγωγή-φιλολογική επιμέλεια Aλεξάνδρα Σαμουήλ, Nεφέλη, Aθήνα 1996.5. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Εκφράσεις της θεωρίας του περιβάλλοντος στον ελληνικό χώρο πριν από τον Ροίδη, Νέα Εστία, τόμ. 150, τχ. 1739, Νοέμβριος 2001, σ. 709-721.6. Αλεξάνδρα Σαμουήλ, Πεζογραφία και αντιαπολυταρχικός αγώνας. Η χρήση μιας μυθικής μεθόδου στην Αθήνα της δεκαετίας του 1840, Θέματα Λογοτεχνίας, τχ. 32, Μάιος-Αύγουστος 2006, σ. 172-180.7. Alexandra Samuel, Don Quijote en Grecia en la ombre de Nikos Kazantzakis, Don Quijote por tierras extranjeras. Estudios sobre la recepcion internacional de la novela cervantina, vol. 2, Hans Christian Hagedorn (Ed.), Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha (υπό δημοσίευση στα τέλη του 2007).

Profile Information

Undergraduate studies at the University of Athens (B.A. in French and Greek, 1984), graduate studies at the University of Sorbonne, Paris IV (M.A. in Modern Greek Literature, 1987) and University of Thessaloniki (Ph.D. in Modern Greek Literature, 1998). She has worked as Research Fellow at the Centre for the Greek Language and at the Institute of Mediterranean Studies.Research Interests• Comparative Literature, • Metrics, • Theory of Literary Genres, • Autobiography, • Modern Greek Poetry of 19th and 20th century, • Modernist Prose Fiction.

 

Books1. Alexandra Samuel, The Depth of the Mirror: Andre Gide and the Fictional Diary in Greece, Crete University Publications, 1998.2. Alexandra Samuel, Palamas and the Crisis of Verse, Nefeli, Athens 2007.3. Alexandra Samuel, Hidalgo of the Idea: Don Quixote's Wanderings in Modern Greek Literature, Polis, Athens 2007.Articles4. Panagiotis Soutsos, Leandros, Memories of a Parrot, Trishiliopihos, edited by Alexandra Samuel, Nefeli, Athens 1996.5. Alexandra Samuel, Aspects of the Environment Theory in Greek Criticism before Roidis, Nea Estia, vol. 150, n. 1739, November 2001, p, 709-721.6. Alexandra Samuel, Prose Fiction and antityrannical struggle in Athens (1840), Themata Logotexnias, n. 32, May-August 2006, p. 172-180. 7. Alexandra Samuel, Don Quijote en Grecia en la ombre de Nikos Kazantzakis, Don Quijote por tierras extranjeras. Estudios sobre la recepcion internacional de la novela cervantina, vol. 2, Hans Christian Hagedorn (Ed.), Ediciones de la Universidad de Casilla-La Mancha (to be published by the end of 2007).