ΑΝΤΡΕΑΣ ΜΑΚΡΙΔΗΣ
ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
MAKRIDES ANDREAS
...
SPECIAL SCIENTIST
Faculty of Pure and Applied Sciences
FST 01 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
144
22892621
-
-

Προσωπικό Προφίλ

 • Διδακτορικό στη Στατιστική (PhD) (2016), Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Κύπρος.
 • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως (MSc) στη Στατιστική και Μοντελοποίηση (2010), Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
 • Πτυχίο (BSc) στα Μαθηματικά (2008), Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.
 
 • Barbu, V., Karagrigoriou, A., Makrides, A. (2017). Semi-Markov Modelling for MultiState Systems, Meth. & Comput. Appl. Prob., Vol. 19, to appear.
 • Karagrigoriou, A., Makrides, A., Tsapanos, Th., Vougiouka, G. (2016). Earthquake Forecasting Based on Multi-State System Methodology, Meth. & Comput. Appl. Prob., Vol.18 (2), 547-561.
 • Dimou, F., Karagrigoriou, A. and Makrides, A. (2015). Control Charts for the Coeffi-
  cient of Variation, In Statistical, Stochastic and Data Analysis Methods and Applications,
  Karagrigoriou, A., Oliveira, T. and Skiadas, Ch. eds., ISAST: International Society for
  the Advancement of Science and Technology, ISBN: 978-618-5180-07-2, 83-95.
 • Makrides, A. and Karagrigoriou, A., (2014). Statistical inference for multi-state systems, Biometrie und Medizinische Informatik, Greifswalder Seminarbeichte, Aachen: Shaker Verlag, 23, 241-258.
 • Makrides, A., Karagrigoriou, A., and Vonta, F. (2013). Entropy type goodness of fit tests for heavy-tailed distributions, In Statistical Models and Methods for Reliability and Survival Analysis, Couallier, V., Gerville-Reache, L., Huber, C., Limnios N. and Mesbah, M. eds, Hermes-Wiley, 33-44.

Profile Information

 • Ph.D. in Statistics (2016), Department of Mathematics and Statistics, University of Cyprus,
  Cyprus.
 • M.S. in Statistics and Modelling (2010), Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
 • B.S. in Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.
 
 • Barbu, V., Karagrigoriou, A., Makrides, A. (2017). Semi-Markov Modelling for MultiState Systems, Meth. & Comput. Appl. Prob., Vol. 19, to appear.
 • Karagrigoriou, A., Makrides, A., Tsapanos, Th., Vougiouka, G. (2016). Earthquake Forecasting Based on Multi-State System Methodology, Meth. & Comput. Appl. Prob., Vol.18 (2), 547-561.
 • Dimou, F., Karagrigoriou, A. and Makrides, A. (2015). Control Charts for the Coefficient of Variation, In Statistical, Stochastic and Data Analysis Methods and Applications,Karagrigoriou, A., Oliveira, T. and Skiadas, Ch. eds., ISAST: International Society for the Advancement of Science and Technology, ISBN: 978-618-5180-07-2, 83-95.
 • Makrides, A. and Karagrigoriou, A., (2014). Statistical inference for multi-state systems, Biometrie und Medizinische Informatik, Greifswalder Seminarbeichte, Aachen: Shaker Verlag, 23, 241-258.
 • Makrides, A., Karagrigoriou, A., and Vonta, F. (2013). Entropy type goodness of fit tests for heavy-tailed distributions, In Statistical Models and Methods for Reliability and Survival Analysis, Couallier, V., Gerville-Reache, L., Huber, C., Limnios N. and Mesbah, M. eds, Hermes-Wiley, 33-44.