ΑΝΤΡΗ ΧΑΣΑΜΠΟΥΛΛΗ
ΧΑΣΑΜΠΟΥΛΛΗ ΑΝΤΡΗ
CHASSAMBOULLI ANDRI
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Economics
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
010
+35722893719
+35722892058
https://sites.google.com/view/andrichassamboulli/home

Προσωπικό Προφίλ

Κατέχει Ph.D. (2005) στα Οικονομίκά από το University of Maryland. Υπηρέτησε ως επίκουρος καθηγητής στο Central European University και ως ερευνητής στην Εθνική Τράπεζα της Ουγγαρίας απο το 2005 μέχρι το 2007. Βρίσκεται στο τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστμίου Κύπρου από το 2007.


 
Search and Matching, Μετανάστευση, Μακροικονομικά, Οικονομικά της Αγοράς Εργασίας


 
 
Chassamboulli A. (2011) “Cyclical Upgrading of Labor and Employment Differences across Skill Groups,” The B.E. Journal of Macroeconomics, Vol. 11: Iss. 1 (Contributions), Article 14.
 
 
Chassamboulli A. and T. Palivos (2013) “The Impact of Immigration on the Employment and Wages of Native Workers,” Journal of Macroeconomics.
 
Chassamboulli A. and T. Palivos (2014) “A search-Equilibrium Approach to the Effects of Immigration on Labor Market Outcomes,”  International Economic Review.
 
Chassamboulli A. and G. Peri (2015) The Labor Market Effects of Reducing the Number of Illegal Immigrants, Review of Economic Dynamics. 
 
 
Profile Information

She holds a Ph.D. (2005) in Economics from the University of Maryland. She was an assistant professor at the Central European University and a researcher at the Hungarian National Bank from 2005 to 2007. She joined the Department of Economics of the University of Cyprus in 2007.
 


Search and Matching, Immigration, Macroeconomics, Labor Economics
 


Chassamboulli A. (2011) “Cyclical Upgrading of Labor and Employment Differences across Skill Groups,” The B.E. Journal of Macroeconomics, Vol. 11: Iss. 1 (Contributions), Article 14.
 
 
Chassamboulli A. and T. Palivos (2013) “The Impact of Immigration on the Employment and Wages of Native Workers,” Journal of Macroeconomics.
 
Chassamboulli A. and T. Palivos (2014) “A search-Equilibrium Approach to the Effects of Immigration on Labor Market Outcomes,”  International Economic Review.
 
Chassamboulli A. and G. Peri (2015) The Labor Market Effects of Reducing the Number of Illegal Immigrants, Review of Economic Dynamics.