ΔΩΡΑ ΛΟΪΖΙΔΟΥ
ΛΟΪΖΙΔΟΥ ΔΩΡΑ
LOIZIDOU DORA
...
SPECIAL TEACHING STAFF
Department of French and European Studies
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
B205
+357 22 89 43 71
+357 22 89 53 02
-

Προσωπικό Προφίλ

Προπτυχιακές σπουδές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πτυχίο Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Μεταπτυχιακές σπουδές στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μεταπτυχιακός τίτλος στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επικοινωνίας με ειδίκευση στη Διδακτική των Γλωσσών καθώς), στο Πανεπιστήμιο Stendhal - Grenoble 3 (Μεταπτυχιακός τίτλος με κατεύθυνση στην έρευνα στις Επιστήμες της Γλώσσας με ειδίκευση στη Γαλλική ως ξένη γλώσσα) και στο Πανεπιστήμιο Grenoble Alpes (Διδακτορικό στις Επιστήμες της Γλώσσας) (εργαστήριο LIDILEM).
 
Επαγγελματική εμπειρία στη διδασκαλία της Γαλλικλης ως ξένης γλώσσας καθώς και στη διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε πολυγλωσσικά και πολυπολιτσμικά περιβάλλοντα. Έχει διδάξει στην Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο (Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου και Γαλλικό Πολιτιστικό Κέντρο). Διδάσκει στο Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών από το 2010.
 
Συνεργασία με το σχέδιο δράσης Le francais en premiere ligne του Πανεπιστημίου Grenoble Alpes (από το 2011).
  • Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας και η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση
  • Διαμεσολαβημένη επικοινωνία μέσω υπολογιστή (en:CMC, fr: CMO), εξ αποστάσεως εκπαίδευση και ψηφιακά περιβάλλοντα εκμάθησης
  • Υβριδική εκπαίδευση, Σύγχρονη και Ασύγχρονη Εκπαίδευση και Τηλεσυνεργασία στη διδασκαλία ξένων γλωσσών
  • Πολυγλωσσία και γλώσσες σε πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα
  • Γαλλικά για Ειδικούς Σκοπούς
 

2016. Interactional dimension of online asynchronous exchange in an asymmetric telecollaboration. In Jager, Sake; Kurek, Malgorzata; O'Rourke, Breffni. (Eds). (2016). New directions in telecollaborative research and practice: selected papers from the second conference on telecollaboration in higher education. Dublin Ireland: Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2016.telecollab2016.9781908416414

 2015. Quelle dimension culturelle dans les clavardages lors d’une télécollaboration ? In C. Dejean-Thircuir, F. Mangenot, E. Nissen, T. Soubrié (dir.) Actes du colloque Epal 2015 (Échanger pour apprendre en ligne), Grenoble, 4-6 juin 2015

2014. Culture numérique de l’apprenant dans un projet de télécollaboration In Actes de la Conférence JOCAIR 2014 «Enseigner sans enseignants ? Tendances et problèmes des arts et métiers numériques de la formation»Paris, 25-27 juin 2014.

2013. Designing and supporting Web 2.0 tasks in telecollaboration: what is the end product? In Proceedings of Foreign Language Instructional Technology Conference (FLIT) “E-nnovative Learning”, University of Cyprus, Nicosia, December 5-7 2014.

2013. Outils en formation hybride: lesquels facilitent l’apprentissage ? In Actes du 12e Colloque de l’AIRDF «L'enseignement du français à l'ère informatique», Lausanne, 29-31 août 2013.

2013. Place et rôle du socio-affectif dans les feedback évaluatifs lors d’une télécollaboration In C. Dejean-Thircuir, F. Mangenot, E. Nissen, T. Soubrié (dir.) Actes du colloque Epal 2013 (Échanger pour apprendre en ligne), Grenoble, 6-8 juin 2013, http://epal.u-grenoble3.fr/dossier/06_act/pdf/epal2013-loizidou.pdf

 

 

Profile Information

Undergraduate studies at the Aristotle University of Thessaloniki, Bachelor of French Language and Literature. Postgraduate studies at the Interdisciplinary Postgraduate Program of the Aristotle University of Thessaloniki (Master in Sciences of Language and Communication in Language Didactics), at Stendhal-Grenoble 3 University (Research oriented Master in Sciences of Language in French as a Foreign Language) and at Grenoble Alpes University (PhD in Sciences of Language) (LIDILEM).
 
Professional experience includes teaching of French as Foreign Language as well as teaching of Greek as Foreign Language in multilingual and multicultural environments. She has taught in Greece, in Luxembourg and in Cyprus (Language Centre of the University of Cyprus and French Cultural Centre). Since 2010, she teaches at the Department of French and Modern Languages.
 
Partnership with the action research project Le francais en premiere ligne of Grenoble Alpes University (since 2011).
  • French Language Didactics and the use of ICTE (Information and Communication Technologies in Education)
  • Computer Mediated Communication (CMC), Distance learning and digital learning environments
  • Hybrid education (blended learning), Synchronous and Asynchronous Learning and Telecollaboration in foreign language learning
  • Multilingualism and languages in multicultural environments
  • French for Specific Purposes
2016. Interactional dimension of online asynchronous exchange in an asymmetric telecollaboration. In Jager, Sake; Kurek, Malgorzata; O'Rourke, Breffni. (Eds). (2016). New directions in telecollaborative research and practice: selected papers from the second conference on telecollaboration in higher education. Dublin Ireland: Research-publishing.net. https://doi.org/10.14705/rpnet.2016.telecollab2016.9781908416414
 
2015. Quelle dimension culturelle dans les clavardages lors d’une télécollaboration ? In C. Dejean-Thircuir, F. Mangenot, E. Nissen, T. Soubrié (dir.) Actes du colloque Epal 2015 (Échanger pour apprendre en ligne), Grenoble, 4-6 juin 2015.
 
2014. Culture numérique de l’apprenant dans un projet de télécollaboration In Actes de la Conférence JOCAIR 2014 «Enseigner sans enseignants ? Tendances et problèmes des arts et métiers numériques de la formation», Paris, 25-27 juin 2014.

2013. Designing and supporting Web 2.0 tasks in telecollaboration: what is the end product? In Proceedings of Foreign Language Instructional Technology Conference (FLIT) “E-nnovative Learning”, University of Cyprus, Nicosia, December 5-7 2014.

2013. Outils en formation hybride: lesquels facilitent l’apprentissage ? In Actes du 12e Colloque de l’AIRDF «L'enseignement du français à l'ère informatique», Lausanne, 29-31 août 2013.

2013. Place et rôle du socio-affectif dans les feedback évaluatifs lors d’une télécollaboration In C. Dejean-Thircuir, F. Mangenot, E. Nissen, T. Soubrié (dir.) Actes du colloque Epal 2013 (Échanger pour apprendre en ligne), Grenoble, 6-8 juin 2013, http://epal.u-grenoble3.fr/dossier/06_act/pdf/epal2013-loizidou.pdf