ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ELENA KONSTANTINOU
...
POSTDOCTORAL RESEARCHER
Department of Psychology
-
-
-
-
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Η Δρ. Έλενα Κωνσταντίνου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια με ερευνητικό υπόβαθρο σε θέματα που άπτονται της κλινικής ψυχολογίας και της ψυχολογίας της υγείας. Κατέχει πτυχίο στην Ψυχολογία και μετα-πτυχιακό στην Εκπαιδευτική / Γνωστική Ψυχολογία από το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Έλαβε το Διδακτορικό της στην Ψυχολογία το 2014 από το Πανεπιστήμιο της Leuven (Βέλγιο). Η διδακτορική της διατριβή μελέτησε την επίδραση των συναισθημάτων στην αντίληψη των σωματικών συμπτωμάτων, οδηγώντας σε υπερ-αντίληψη συμπτωμάτων όπως παρατηρείται στα λειτουργικά σύνδρομα όπως σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, ινομυαλγία ή σύνδρομο χρόνιας κόπωσης. Μετά το διδακτορικό της, η Δρ. Κωνσταντίνου εργάστηκε ως ερευνήτρια σε μια σειρά ερευνητικών έργων στο Queen Mary University of London, Goldsmiths University of London και King's College London. Τα τελευταία δύο χρόνια (2017-2019) η Δρ. Κωνσταντίνου εργάστηκε στο ερευνητικό πρόγραμμα Fear Learning and Anxiety Response  (FLARe) του King's College London, το οποίο χρησιμοποιεί μια πειραματική διαδικασία (fear conditioning) για να μοντελοποιήσει τους μηχανισμούς στους οποίους βασίζεται η ανάπτυξη και διατήρηση των διαταραχών του άγχους. Η Δρ. Κωνσταντίνου βρίσκεται σήμερα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου αφού έλαβε χρηματοδότηση για τη διεξαγωγή ενός ερευνητικού έργου, το οποίο εξετάζει τη συμφωνία ή συντονισμό των διαφόρων συναισθηματικών αντιδράσεων και το πως αυτό σχετίζεται με την ψυχοπαθολογία, ιδιαίτερα τις διαταραχές άγχους.
 
Η έρευνα της Δρ Κωνσταντίνου επικεντρώνεται στην ψυχοφυσιολογία του συναισθήματος και πιο συγκεκριμένα στην άτυπη συναισθηματική ανταπόκριση όπως εκδηλώνεται στις διαταραχές συναισθήματος, όπως το άγχος και η κατάθλιψη. Επιπλέον, ενδιαφέρεται για την αλληλεπίδραση μεταξύ συναισθήματος και γνωσιακών διεργασιών: πώς τα συναισθήματα επηρεάζουν γνωστικές και αντιληπτικές διαδικασίες, π.χ. την αντίληψη των σωματικών σημάτων, αλλά και το πως οι γνωσιακές διεργασίες (πχ. στρατηγικές ρυθμίσεως συναισθημάτων) μπορούν να επηρεάσουν τις συναισθηματικές εμπειρίες.
 
  • Panayiotou, G., & Constantinou, E. (2017). Emotion dysregulation in alexithymia: startle reactivity to fearful affective imagery and its relation to heart rate variability. Psychophysiology54(9), 1323-1334.
  • Constantinou, E., Bogaerts, K., Van Oudenhove, L., Tack, J., Van Diest, I., & Van den Bergh, O. (2015). Healing words: Using affect labeling to reduce the effects of unpleasant cues on symptom reporting in IBS patients. International Journal of Behavioral Medicine, 22(4), 512-520.
  • Constantinou, E., Panayiotou, G. & Theodorou, M. (2014). Emotion processing deficits in alexithymia and response to a depth of processing intervention, Biological Psychology, 103, 212-222.
  • Constantinou, E., Van Den Houte, M., Bogaerts , K, Van Diest, I. & Van den Bergh, O. (2014). Can words heal? Using affect labeling to reduce the effects of unpleasant cues on symptom reporting. Front. Psychol. 5:807. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00807
  • Constantinou E, Bogaerts, K, Van Diest, I. & Van den Bergh, O. (2013) Inducing Symptoms in High Symptom Reporters via Emotional Pictures: The Interactive Effects of Valence and Arousal, Journal of Psychosomatic Research, 74 (3), pp. 191-196

 

Profile Information

Dr. Elena Constantinou is a post-doctoral researcher with a research background in areas of clinical and health psychology. She has a BA in Psychology and MA in Educational/Cognitive Psychology from the University of Cyprus. She obtained her PhD in Psychology in 2014 from the University of Leuven (Belgium). Her doctoral work examined how emotions can bias the perception of physical symptoms, leading to symptom over-perception as seen in functional syndromes like Irritable Bowel Syndrome, fibromyalgia or Chronic Fatigue Syndrome. After her PhD, Dr. Constantinou worked as a resercher in a series of research projects at Queen Mary University of London, Goldsmiths University of London and King's College London. For the last two years (2017-2019), Dr. Constantinou worked on the Fear Learning and Anxiety Response (FLARe) project at King's College London, which uses an experimental paradigm (fear conditioning) to model the mechanisms underlying the development and maintenance of anxiety disorders. Dr. Constantinou is currently at the University of Cyprus after receiving funding to conduct a research project, which aims to explore the coherence or concordance among multiple emotional responses and how this is linked to psychopathology, especially anxiety disorders. 

 

Dr. Constantinou's research focuses on the psychophysiology of emotion, and more specifically on aberrant emotional responding as manifested in emotion-related disorders, like anxiety and depression. In addition, she is interested in the interaction between emotion and cognition: how emotions can bias cognitive and perceptual processes, e.g. the perception of bodily signals, but also how cognition (emotion regulation strategies) can influence emotional experiences.
 
  • Panayiotou, G., & Constantinou, E. (2017). Emotion dysregulation in alexithymia: startle reactivity to fearful affective imagery and its relation to heart rate variability. Psychophysiology54(9), 1323-1334.
  • Constantinou, E., Bogaerts, K., Van Oudenhove, L., Tack, J., Van Diest, I., & Van den Bergh, O. (2015). Healing words: Using affect labeling to reduce the effects of unpleasant cues on symptom reporting in IBS patients. International Journal of Behavioral Medicine, 22(4), 512-520.
  • Constantinou, E., Panayiotou, G. & Theodorou, M. (2014). Emotion processing deficits in alexithymia and response to a depth of processing intervention, Biological Psychology, 103, 212-222.
  • Constantinou, E., Van Den Houte, M., Bogaerts , K, Van Diest, I. & Van den Bergh, O. (2014). Can words heal? Using affect labeling to reduce the effects of unpleasant cues on symptom reporting. Front. Psychol. 5:807. doi: 10.3389/fpsyg.2014.00807
  • Constantinou E, Bogaerts, K, Van Diest, I. & Van den Bergh, O. (2013) Inducing Symptoms in High Symptom Reporters via Emotional Pictures: The Interactive Effects of Valence and Arousal, Journal of Psychosomatic Research, 74 (3), pp. 191-196