ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
KARAYIANNI ELENI
...
UNIVERSITY OFFICER
Department of Psychology
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
Β115
+357-22892022
+357-22895075
-

Προσωπικό Προφίλ

Η Δρ Ελένη Καραγιάννη αποφοίτησε με πτυχίο Bachelor of Science Honours στην Ψυχολογία από το Royal Holloway του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στο Πανεπιστήμιο Spalding (ΗΠΑ), όπου απέκτησε πτυχίο Master of Arts στην Κλινική Ψυχολογία και τίτλο Doctor of Psychology (Psy.D.) στην Κλινική Ψυχολογία (APA accredited). Ολοκλήρωσε την προδιδακτορική της πρακτική άσκηση στο Ψυχιατρικό Κέντρο Hutchings, στο New York State Office of Mental Health και στο Forensic Department of the Madison County Mental Health Department (APA accredited). Είναι εγγεγραμμένη κλινική ψυχολόγος από το Συμβούλιο Εγγραφής Ψυχολόγων της Κύπρου. Η ερευνητική της δραστηριότητα έχει λάβει χρηματοδότηση από εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς.

Η κλινική και ερευνητική της εμπειρία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ηλικιακών ομάδων και ψυχολογικών δυσκολιών, ενώ η δραστηριότητά της στην κοινότητα καλύπτει τους τομείς της πρόληψης και της έγκαιρης παρέμβασης σε διάφορα πλαίσια (π.χ. εκπαιδευτικό σύστημα, οργανωτικά/εργασιακά θέματα), καθώς και την ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων. Στο παρελθόν, έχει εργαστεί ως θεραπεύτρια σε κοινοτικό κέντρο ψυχικής υγείας και σε οργανισμό εξειδικευμένης θεραπείας σεξουαλικής κακοποίησης στις ΗΠΑ. Από το 2008 εργάζεται ως Συντονίστρια Κλινικής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, διδάσκοντας μαθήματα και παρέχοντας κλινική εποπτεία σε εκπαιδευόμενους κλινικούς ψυχολόγους, καθώς και επιβλέποντας την ανάπτυξη και εφαρμογή ομαδικών παρεμβάσεων για διάφορους πληθυσμούς. Το 2015, με τη βοήθεια συναδέλφων της, ίδρυσε το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, το οποίο παρέχει υπηρεσίες στους φοιτητές και την κοινότητα, και έχει διατελέσει αναπληρώτρια διευθύντριά του.
 
Είναι εκλεγμένη Πρόεδρος του Συνδέσμου Ψυχολόγων Κύπρου (2015 - σήμερα) και εκλεγμένο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ψυχολόγων (2015 - σήμερα). Συνεργάζεται με το Συμβούλιο της Ευρώπης σε θέματα που αφορούν στα παιδιά, τους εφήβους και τα δικαιώματα των νέων.

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα της εστιάζονται στα αποτελέσματα τραυματικών εμπειριών και ψυχοπαθολογίας, σε εργασιακά θέματα, την ανάπτυξη και αξιολόγηση προγραμμάτων, και κοινοτική/κοινωνική ετοιμότητα. 

 

Profile Information

Dr Eleni Karayianni graduated with a Bachelor of Science Honours degree in Psychology from Royal Holloway, University of London. She completed her postgraduate studies at Spalding University (USA), where she obtained a Master of Arts degree in Clinical Psychology and a Doctor of Psychology degree (Psy.D.) in Clinical Psychology (APA accredited). She completed her pre-doctoral internship at Hutchings Psychiatric Center, New York State Office of Mental Health and at the Forensic Department of the Madison County Mental Health Department (APA accredited). She is a Licensed Clinical Psychologist with the Cyprus Psychologist Registration Board. Her research activity has received funding by national and international agencies.

Her clinical and research experience covers a range of age groups and psychological difficulties, while her activities in the community cover the areas of prevention and early intervention in various contexts (e.g., education system, organizational/workplace issues), as well as program development and evaluation. In the past, she has worked as a clinician with underserved populations in a community mental health center and a sexual abuse treatment agency in the USA. She has been working as Clinical Training Coordinator at the Department of Psychology, University of Cyprus since 2008 teaching courses and providing clinical supervision to clinical psychology trainees, and overseeing the development and implementation of group-based interventions for various populations. In 2015, she established, with the help of colleagues, the University of Cyprus Mental Health Center providing services to students and the community, and has been its acting director.

She is the elected President of the Cyprus Psychologists’ Association (2015 – present) and an elected member of the Executive Council of the European Federation of Psychologists’ Associations (2015 – present). She collaborates with the Council of Europe on issues pertaining to children, adolescents, and young people’s rights.

Her research interests focus on the outcomes of traumatic experiences and psychopathology, workplace issues, program development and evaluation, and community/social readiness.