ΕΜΙΛΥ ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ
ΑΡΓΥΡΙΔΟΥ ΕΜΙΛΥ
ARGYRIDOU EMILY
...
-
Department of Chemistry
FST 02 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
005
22892788
22892801
-

Προσωπικό Προφίλ

Δίπλωμα Χημικής Μηχανικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης(Α.Π.Θ),Ελλάδα,1994Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε Ασφάλεια, Υγεία Περιβαλλοντική Διαχείριση, Πανεπιστήμιο Glamorgan, Ηνωμένο Βασίλειο,1995Καθήκοντα:Προετοιμασία εργαστηρίων(π.χ. θέσεων εργασίας ,διαλυμάτων, οργάνων) για την διεξαγωγή των διδακτικών πειραμάτων.Bοήθεια, επίβλεψη στην πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων.Παραλαβή, διαφύλαξη και οδηγίες για τη σωστή χρήση του εργαστηριακού εξοπλισμού.Συλλογή πληροφοριών, αξιολόγηση προσφορών, παραγγελίες.Παραλαβή, αποθήκευση καταγραφή χημικών και έλεγχος αποθεμάτων.Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια και καθαριότητα στο χώρο των εργαστηρίων.
-
-

Profile Information

B.Sc. (Diploma) in Chemical Engineering, Aristotelion University of Thessaloniki, Greece 1994M.Sc. in Safety, Health and Environmental Management, University of Glamorgan,U.K,1995DutiesTeaching labs preparation (e.g. solutions, instruments, glassware) for students class experiments.Experiments supervision and support.Instructions for the correct use of instruments.Preparation and evaluation of quotations.Storage of chemicals substances and stock control taking.Safety and cleaning precaution measures
-
-