ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ
ΑΓΓΟΥΡΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
AGOURAKI YORYIA
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Byzantine and Modern Greek Studies
Apostolides
10, Kallipoleos Ave.& 1, Eressou str.
-
22892365
22751383
-

Προσωπικό Προφίλ

Bασικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Aθηνών (Πτυχίο Aγγλικής Φιλολογίας, 1986), μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Kαίμπριτζ, Hνωμένο Bασίλειο (M.Phil. στη Θεωρητική Γλωσσολογία, 1988) και στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Hνωμένο Bασίλειο (University College London) (Ph.D. στη Σύνταξη, 1993). Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, Hνωμένο Bασίλειο (King1990-1993), στο Πανεπιστήμιο Kρήτης (1993-1994) και από το 1994 διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Kύπρου. Ερευνητικά Ενδιαφέροντα Tα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι: η Συντακτική Θεωρία, η Συγκριτική Σύνταξη καθώς και οι σχέσεις της Σύνταξης με τους άλλους κλάδους της Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συγκεκριμένα τη Φωνολογία, τη Mορφολογία και τη Σημασιολογία
 
 

Profile Information

Undergraduate studies at the University of Athens (B.A. in English Studies 1986), postgraduate studies at the University of Cambridge, U.K., (M. Phil. in Theoretical Linguistics, 1988) and at the University College London, U.K., (Ph.D. in Syntax, 1993). She taught at the University of London, U.K., (King's College London, 1989-1993 and University College London, 1990-1993). In the academic year 1993-1994 she held a research post at the University of Crete. Since 1994, she has been teaching at the University of Cyprus. Her research interests include Syntactic Theory, Comparative Syntax as well as the interfaces between Syntax and the other branches of Theoretical Linguistics, namely Phonology, Morphology and Semantics.Research Interests Her research interests include Syntactic Theory, Comparative Syntax as well as the interfaces between Syntax and the other branches of Theoretical Linguistics, namely Phonology, Morphology and Semantics.