ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ Γ.Ε. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ
GRIGORIADIS DIMOKRATIS
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Mechanical and Manufacturing Engineering
Green Park
91, Aglantzias Ave.
GP 109
22894453
22895383
ucy-compsci.org

Προσωπικό Προφίλ

‘Ελαβε το πτυχίο του Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο UMIST (Manchester, Αγγλία) και τη μεταπτυχιακή του ειδίκευση στην περιβαλλοντική και εφαρμοσμένη Ρευστοδυναμική από το Ινστιτούτο Ρευστοδυναμικής Von Karman (Βρυξέλλες, Βέλγιο).   Isosurfaces of pressure fluctuations over an fixed bed 
Από το 1996, εργάστηκε ως ερευνητής στο ερευνητικό κέντρο «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» αρχικά στον τομέα της περιβαλλοντικής ρευστοδυναμικής και αργότερα στον τομέα της υπολογιστικής και πειραματικής πυρηνικής θερμο-υδραυλικής στον πυρηνικό αντιδραστήρα GRR-1 του κέντρου Πυρηνικού Αντιδραστήρα του Ινστιτούτου Πυρηνικής Τεχνολογίας και Ακτινοπροστασίας. Το 2003, απέκτησε το Διδακτορικό του δίπλωμα από το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. Aπό το 2006 είναι μέλος της ερευνητικής ομάδας Ucy-CompSci, στο Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 • Υποτροφίες για απόκτηση ΔΙδακτορικού διπλώματος στην περιοχή της θερμο-ρευστομηχανικής (οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνήσουν στο grigoria(at)ucy.ac.cy).
 • Πλήρες βιογραφικό σημείωμα
 • Ερευνητική ομάδα Ucy-CompSci
 • Νέα-ανακοινώσεις
 • Μεταφορά μάζας και Θερμότητας
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • Υπολογιστική Ρευστοδυναμική (CFD)
 • Προσομοιώσεις τυρβωδών ροών (DNS/LES)
 • Υπολογισμοί υψηλής απόδοσης (HPC) & υπολογισμοί σε μονάδες επεξεργασίας γραφικών (GPU)
 • Αλγοριθμική επιτάχυνση επιστημονικών υπολογισμών
 
 1. Frantzis, D.G.E. Grigoriadis, (2019), An efficient method for two-fluid incompressible flows appropriate for the immersed boundary method, Journal of Computational Physics, 376, 28-53, doi: 10.1016/j.jcp.2018.09.035
 2. D. Demou, D.G.E. Grigoriadis, (2018), “A low-Mach methodology for efficient direct numerical simulations of variable property thermally driven flows, International Journal of Heat and Mass Transfer 132, 539-549, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.04.135.
 3. D. Demou, C. Frantzis, D.G.E. Grigoriadis, (2018), A numerical methodology for efficient simulations of non-Oberbeck-Boussinesq flows, International Journal of Heat and Mass Transfer 125, 1156-1168, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.04.135.
 4. M. Ricardo, D.G.E. Grigoriadis, R.M.L. Ferreira, (2018), Numerical simulations of turbulent flows within an infinite array of randomly placed cylinders”, Journal of Fluids and Structures, vol. 80, pp 245–261, doi: 10.1016/j.jfluidstructs.2018.04.004.
 5. D. Demou, D.G.E. Grigoriadis, (2018), 1D model for the energy yield calculation of natural convection solar air collectors”, Renewable Energy, vol. 119, pp 649–661, doi: 10.1016/j.renene.2017.12.030.
 6. Fonias, D.G.E. Grigoriadis, (2018), Large Eddy Simulation of near-bed pipelines in oscillatory flow”, Coastal Engineering, vol. 133, pp 76–91, doi: 10.1016/j.coastaleng.2017.12.005.
 7. Kolokythas, D.G.E. Grigoriadis, A. Dimas (2018), Dynamic Friction Angle/Coefficient in Formulas of Bed Load Transport Induced by Waves over Ripples”, Journal of Coastal Research, vol. 34(4), pp. 996-1009, doi: 10.2112/JCOASTRES-D-17-00038.1.
 8. G. Mylonakis, M. Varvayanni, D.G.E. Grigoriadis and N. Catsaros, (2017), Developing and investigating a pure Monte-Carlo module for transient neutron transport analysis”, Annals of Nuclear Energy, vol. 104, pp 103–112, doi: 10.1016/j.anucene.2016.12.039.
 9. Kaloudis, D.G.E. Grigoriadis, E. Papanicolaou and T. Panidis (2016), “Numerical simulations of constant-influx gravity currents in confined spaces: Application to thermal storage tanks”, International Journal of Thermal Sciences, vol. 108, pp. 1-14, doi:10.1016/j.ijthermalsci.2016.04.018.
 10. G. Mylonakis, M. Varvayanni, N. Catsaros, P. Savva, D.G.E. Grigoriadis (2014), Multi-physics and multi-scale methods used in nuclear reactor analysis, Annals of Nuclear Energy, vol. 72, pp 104–119, doi: 10.1016/j.anucene.2014.05.002.
 11. Kaloudis, D.G.E. Grigoriadis, E. Papanicolaou and T. Panidis (2014), “Large eddy simulation of thermocline flow phenomena and mixing during discharging of an initially homogeneous or stratified storage tank”, European Journal of Mechanics-B/Fluids, vol. 48, pp. 94-114, doi: 10.1016/j.euromechflu.2014.04.012.
 12. Kaloudis, D.G.E. Grigoriadis, E. Papanicolaou and T. Panidis (2014). “Numerical simulations of turbulent mixed convection in the charging of a rectangular thermal storage tank”, International Journal of Heat and Fluid Flow, doi: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2013.10.007.
 13. Albets-Chico, D.G.E. Grigoriadis, E.V. Votyakov, S. Kassinos (2013). "Direct numerical simulation of turbulent liquid metal flow entering a magnetic field", Fusion Engineering and Design, doi: 10.1016/j.fusengdes.2013.09.002.
 14. D.G.E. Grigoriadis, A. Dimas, E. Balaras (2013). Coherent structures in oscillating turbulent boundary layers over a fixed rippled bed”, Flow, Turbulence and Combustion, doi: 10.1007/s10494-013-9489-1.
 15. Kanaris, X. Albets, D.G.E. Grigoriadis, S.C. Kassinos (2013). “3D numerical simulations of MHD flow around a confined circular cylinder under low, moderate and strong magnetic fields, Physics of Fluids 23, Vol.25, Issue 7, 074102, doi: 10.1063/1.4811398.
 16. D.G.E. Grigoriadis, A. Dimas, E. Balaras (2012). Large-eddy simulation of wave turbulent boundary layer over rippled bed”, Journal of Coastal Engineering 60, pp. 174-189, doi: 10.1016/j.coastaleng.2011.10.003.
 17. Kanaris, D.G.E. Grigoriadis, S. C. Kassinos (2011). Three dimensional flow around a circular cylinder confined in a plane channelPhysics of Fluids 23, 064106, doi: 10.1063/1.3599703.
 18. E. Sarris, D.G.E. Grigoriadis, N.S. Vlachos (2010). Laminar Free Convection in a Square Enclosure Driven By the Lorentz Force, International Journal of Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, vol. 58: 12, pp. 923–942, doi: 10.1080/10407782.2010.529034.
 19. D.G.E. Grigoriadis, I. Sarris, S. Kassinos (2010). MHD flow past a circular cylinder using the immersed boundary method, Computers & Fluids, vol. 39, pp. 345–358, doi: 10.1016/j.compfluid.2009.09.012.
 20. D.G.E. Grigoriadis, S.C. Kassinos, E. Votyakov (2009), Immersed boundary method for the MHD flows of liquid metals, Journal of Computational physics, vol. 228, Issue 3, Feb. 2009, pp. 903-920, doi: 10.1016/j.jcp.2008.10.017.

 

Profile Information

Dr. Dimokratis Grigoriadis received his B.Sc. (1995) in Mechanical Engineering at UMIST (Manchester, UK) and his M.Sc. (1996) in Environmental and applied Fluid Dynamics from the Von Karman Institute for Fluid Dynamics (Belgium). In 1996 he joined the National Research Center  Isosurfaces of pressure fluctuations over an fixed bed 
“Demokritos” (Greece) initially working on environmental flows and later on computational and experimental nuclear thermal-hydraulics at the GRR-1 reactor. Received his PhD (2003) in Mechanical Engineering from the Aristotle University of Thessaloniki (Greece) on “Large Eddy simulations of turbulent flows in complicated geometries”. He joined the university of Cyprus in 2006 as member of the Ucy-CompSci group. 
 • Heat & mass transfer
 • Renewable energy sources
 • Computational Fluid dynamics (CFD)
 • Direct and Large Eddy simulations of Turbulent flows (DNS/LES)
 • High performance & GPU computing
 • Algorithmic acceleration of scientific computations
 1. C. Frantzis, D.G.E. Grigoriadis, (2019), An efficient method for two-fluid incompressible flows appropriate for the immersed boundary method, Journal of Computational Physics, 376, 28-53, doi: 10.1016/j.jcp.2018.09.035
 2. D. Demou, D.G.E. Grigoriadis, (2018), “A low-Mach methodology for efficient direct numerical simulations of variable property thermally driven flows, International Journal of Heat and Mass Transfer 132, 539-549, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.04.135.
 3. D. Demou, C. Frantzis, D.G.E. Grigoriadis, (2018), A numerical methodology for efficient simulations of non-Oberbeck-Boussinesq flows, International Journal of Heat and Mass Transfer 125, 1156-1168, doi: 10.1016/j.ijheatmasstransfer.2018.04.135.
 4. M. Ricardo, D.G.E. Grigoriadis, R.M.L. Ferreira, (2018), Numerical simulations of turbulent flows within an infinite array of randomly placed cylinders”, Journal of Fluids and Structures, vol. 80, pp 245–261, doi: 10.1016/j.jfluidstructs.2018.04.004.
 5. D. Demou, D.G.E. Grigoriadis, (2018), 1D model for the energy yield calculation of natural convection solar air collectors”, Renewable Energy, vol. 119, pp 649–661, doi: 10.1016/j.renene.2017.12.030.
 6. Fonias, D.G.E. Grigoriadis, (2018), Large Eddy Simulation of near-bed pipelines in oscillatory flow”, Coastal Engineering, vol. 133, pp 76–91, doi: 10.1016/j.coastaleng.2017.12.005.
 7. M. Kolokythas, D.G.E. Grigoriadis, A. Dimas (2018), Dynamic Friction Angle/Coefficient in Formulas of Bed Load Transport Induced by Waves over Ripples”, Journal of Coastal Research, vol. 34(4), pp. 996-1009, doi: 10.2112/JCOASTRES-D-17-00038.1.
 8. G. Mylonakis, M. Varvayanni, D.G.E. Grigoriadis and N. Catsaros, (2017), Developing and investigating a pure Monte-Carlo module for transient neutron transport analysis”, Annals of Nuclear Energy, vol. 104, pp 103–112, doi: 10.1016/j.anucene.2016.12.039.
 9. E. Kaloudis, D.G.E. Grigoriadis, E. Papanicolaou and T. Panidis (2016), “Numerical simulations of constant-influx gravity currents in confined spaces: Application to thermal storage tanks”, International Journal of Thermal Sciences, vol. 108, pp. 1-14, doi:10.1016/j.ijthermalsci.2016.04.018.
 10. G. Mylonakis, M. Varvayanni, N. Catsaros, P. Savva, D.G.E. Grigoriadis (2014), Multi-physics and multi-scale methods used in nuclear reactor analysis, Annals of Nuclear Energy, vol. 72, pp 104–119, doi: 10.1016/j.anucene.2014.05.002.
 11. E. Kaloudis, D.G.E. Grigoriadis, E. Papanicolaou and T. Panidis (2014), “Large eddy simulation of thermocline flow phenomena and mixing during discharging of an initially homogeneous or stratified storage tank”, European Journal of Mechanics-B/Fluids, vol. 48, pp. 94-114, doi: 10.1016/j.euromechflu.2014.04.012.
 12. E. Kaloudis, D.G.E. Grigoriadis, E. Papanicolaou and T. Panidis (2014). “Numerical simulations of turbulent mixed convection in the charging of a rectangular thermal storage tank”, International Journal of Heat and Fluid Flow, doi: 10.1016/j.ijheatfluidflow.2013.10.007.
 13. Albets-Chico, D.G.E. Grigoriadis, E.V. Votyakov, S. Kassinos (2013). "Direct numerical simulation of turbulent liquid metal flow entering a magnetic field", Fusion Engineering and Design, doi: 10.1016/j.fusengdes.2013.09.002.
 14. D.G.E. Grigoriadis, A. Dimas, E. Balaras (2013). Coherent structures in oscillating turbulent boundary layers over a fixed rippled bed”, Flow, Turbulence and Combustion, doi: 10.1007/s10494-013-9489-1.
 15. N. Kanaris, X. Albets, D.G.E. Grigoriadis, S.C. Kassinos (2013). “3D numerical simulations of MHD flow around a confined circular cylinder under low, moderate and strong magnetic fields, Physics of Fluids 23, Vol.25, Issue 7, 074102, doi: 10.1063/1.4811398.
 16. D.G.E. Grigoriadis, A. Dimas, E. Balaras (2012). Large-eddy simulation of wave turbulent boundary layer over rippled bed”, Journal of Coastal Engineering 60, pp. 174-189, doi: 10.1016/j.coastaleng.2011.10.003.
 17. N. Kanaris, D.G.E. Grigoriadis, S. C. Kassinos (2011). Three dimensional flow around a circular cylinder confined in a plane channelPhysics of Fluids 23, 064106, doi: 10.1063/1.3599703.
 18. E. Sarris, D.G.E. Grigoriadis, N.S. Vlachos (2010). Laminar Free Convection in a Square Enclosure Driven By the Lorentz Force, International Journal of Numerical Heat Transfer, Part A: Applications, vol. 58: 12, pp. 923–942, doi: 10.1080/10407782.2010.529034.
 19. D.G.E. Grigoriadis, I. Sarris, S. Kassinos (2010). MHD flow past a circular cylinder using the immersed boundary method, Computers & Fluids, vol. 39, pp. 345–358, doi: 10.1016/j.compfluid.2009.09.012.
 20. D.G.E. Grigoriadis, S.C. Kassinos, E. Votyakov (2009), Immersed boundary method for the MHD flows of liquid metals, Journal of Computational physics, vol. 228, Issue 3, Feb. 2009, pp. 903-920, doi: 10.1016/j.jcp.2008.10.017.