ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΥΡΜΙΖΗΣ
ΚΥΡΜΙΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
KIRMIZIS ANTONIS
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of Biological Sciences
FST 02 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
057
+357 22 892678
+357 22 895337
www.kirmizislab.com

Προσωπικό Προφίλ

Αναπληρωτής Καθηγητής (2017- ) - Βιολογικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρο
Επίκουρος Καθηγητής (2010-2017) - Βιολογικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Μεταδιδακτορικό (2004-2009) - Επιγενετική στο Πανεπιστήμιο Cambridge, UK
Διδακτορικό (1999-2004) - Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Wisconsin-Madison, USA
Πτυχίο (1995-1999) - Βιολογία στο Πανεπιστήμιο Lawrence, USA 
 
 
Εργαστήριο Επιγενετικής και Γονιδιακής Ρύθμισης
 
Κύριως στόχος του εργαστηρίου μας είναι να κατανοήσουμε πως οι επιγενετικοί μηχανισμοί, όπως οι μετα-μεταφραστικές τροποποιήσεις των ιστονών και τα μη-κωδικοποιητικά RNAs (ncRNAs), ελέγχουν την μεταγραφή των γονιδίων. Το ενδιαφέρον μας αντλείται από το γεγονός ότι η απορύθμιση αυτών των μηχανισμών μπορεί να πορκαλέσει διάφορες ανθρώπινες ασθένειες όπως ο καρκίνος. Το εργαστήριο μας χρησιμοποιεί μοριακές, βιοχημικές, γενετικές, γενομικές και πρωτεομικές μεθόδους για την επίτευξη του πιο πάνω στόχου σε κύτταρα θηλαστικών και ζύμης (Saccharomyces cerevisiae).
 
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του εργαστηρίου στο http://www.kirmizislab.com
 
Μέλη Ερευνητικής Ομάδας
Christina Demetriadou - PhD student (cdemet92[at]gmail.com)
Haris Souliopoulou - PhD Student (souliopoulou.haris[at]gmail.com)
Anastasia Raoukka - Masters student (raoukka.anastasia[at]ucy.ac.cy)
Agathi Elpidoforou - Masters student (agathi[at]elpigmail.com)
 
Προηγούμενοι Μεταπτυχιακοί και Μεταδιδακτορικοί συνργάτες
Dimitris Kyriakou
Diego Molina Serrano
Nayia Nicolaou
Demetria Pavlou
Manolis Stavrou
Vassia Schiza
Aaron Plys
 
Demetriadou, C & Kirmizis, A. Histone Acetyltransferases in Cancer: Guardians or Hazards? Critical Reviews in Oncogenesis 22:195-218 (2017).
 
Molina-Serrano, D & Kirmizis, A. Calorie restriction breaks an epigenetic barrier to longevity. Cell Cycle 20:1-2 (2017).
 
 
 
Pavlou, D. & Kirmizis, A. Depletion of Naa40 induces p53-independent apoptosis in colorectal cancer cells via the mitochondrial pathway. Apoptosis 21:298-311 (2016).
 
 
Molina-Serrano, D. et al. Cross-talk among epigenetic modifications: lessons from histone arginine methylation. Biochem Soc Trans 41(3):751-759 (2013).
 
Kirmizis, A. et al. Distinct transcriptional outputs associated with mono- and dimethylated histone H3 arginine 2. Nature Struct Mol Biol 16, 449-451 (2009).
 
Santos-Rosa, H., Kirmizis, A. et al. Histone H3 tail clipping regulates gene expression. Nature Struct Mol Biol 16, 17-22 (2009).
 
 
Kirmizis, A. and Farnham, P.J. Genomic approaches that aid in the identification of transcription factor target genes. Exp Biol Med 229,705-721 (2004).
 
Kirmizis, A. et al. Silencing of human polycomb target genes is associated with methylation of histone H3 Lys 27. Genes & Development 18, 1592-1605 (2004).
 

Profile Information

Associate Professor (2017 onwards) - Biological Sciences at University of Cyprus
Assistant Professor (2010-2017) - Biological Sciences at University of Cyprus 
Postdoctoral researcher (2004-2009) - Chromatin and Epigenetics at University of Cambridge, UK
PhD (1999-2004) - Cellular and Molecular Biology at University of Wisconsin-Madison, USA
B.A. (1995-1999) - Biology at Lawrence University, USA
 
 
Laboratory of Epigenetics and Gene Regulation
 
The overall aim of our group is to understand how epigenetic mechanisms, such as those involving histone modifications, control the transcription of genes. We are driven by the fact that deregulation of these mechanisms leads to diseases such as cancer. To accomplish the above research aim we employ interdisciplinary approaches including molecular biology, biochemical, genetic, genomic and proteomic techniques using both mammalian and yeast cells as model systems.
 
For more information please visit our lab website at http://www.kirmizislab.com
 
Current Lab Members
Christina Demetriadou - PhD student (cdemet92[at]gmail.com)
Haris Souliopoulou - PhD Student (souliopoulou.haris[at]gmail.com)
Anastasia Raoukka - Masters student (raoukka.anastasia[at]ucy.ac.cy)
Agathi Elpidoforou - Masters student (agathi[at]elpigmail.com)
 
Previous Graduate Students and Post-docs
Dimitris Kyriakou
Diego Molina Serrano
Nayia Nicolaou
Demetria Pavlou
Manolis Stavrou
Vassia Schiza
Aaron Plys
 
Demetriadou, C & Kirmizis, A. Histone Acetyltransferases in Cancer: Guardians or Hazards? Critical Reviews in Oncogenesis 22:195-218 (2017).
 
Molina-Serrano, D & Kirmizis, A. Calorie restriction breaks an epigenetic barrier to longevity. Cell Cycle 20:1-2 (2017).
Pavlou, D. & Kirmizis, A. Depletion of Naa40 induces p53-independent apoptosis in colorectal cancer cells via the mitochondrial pathway. Apoptosis 21:298-311 (2016).
 
 
Molina-Serrano, D. et al. Cross-talk among epigenetic modifications: lessons from histone arginine methylation. Biochem Soc Trans 41(3):751-759 (2013).
 
Kirmizis, A. et al. Distinct transcriptional outputs associated with mono- and dimethylated histone H3 arginine 2. Nature Struct Mol Biol 16, 449-451 (2009).
 
Santos-Rosa, H., Kirmizis, A. et al. Histone H3 tail clipping regulates gene expression. Nature Struct Mol Biol 16, 17-22 (2009).
 
 
Kirmizis, A. and Farnham, P.J. Genomic approaches that aid in the identification of transcription factor target genes. Exp Biol Med 229,705-721 (2004).
 
Kirmizis, A. et al. Silencing of human polycomb target genes is associated with methylation of histone H3 Lys 27. Genes & Development 18, 1592-1605 (2004).