ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ
ΚΟΥΝΤΙΟΥΡΙΩΤΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
KOUNTOURIOTIS ZACHARIAS
...
SPECIAL SCIENTIST
Department of Mathematics and Statistics
FST 01 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
B138
+357-22-893916
+357-22-892601
-

Προσωπικό Προφίλ

PhD, 2011, University of Greenwich, School of Computing and Mathematical Sciences, UK.Δίπλωμα, 2007, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Ελλάς.
Υπολογιστική Ρευστοδυναμική, Υπολογιστική Μηχανική, Πολυφασικές ροές, Μαθηματική μοντελοποίηση,Χύτευση χάλυβα,
Z. Kountouriotis, M. Philippou, G.C. Georgiou, Development lengths in Newtonian Poiseuille flows with wall slip, , Appl. Maths Comp.291, 98-114 (2016).

Z. Kountouriotis, G.C. Georgiou, E. Mitsoulis, Numerical study of the combined effects of inertia, slip, and compressibility in extrusion of yield stress fluids, Rheol. Acta53, 791-804 (2014).

Z Kountouriotis, K Pericleous, G Djambazov, JF Domgin, P Gardin. “Study of the steel/slag interface instability and the influence of injected gas in the continuous casting of steel.” 8th International Conference on CFD in Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries.SINTEF/NTNU, Trondheim Norway. 21-23 June 2011.
 
Z Kountouriotis, K Pericleous, G Djambazov, JF Domgin, P Gardin. “Experimental and numerical investigation of the transient meniscus behaviour in a continuous caster.” 7th European Continuous Casting Conference 2011, 27 June - 01July 2011.
 
Evan Mitsoulis, G. C Georgiou, Z. Kountourioris, (2012)“ A study of various factors affecting Newtonian extrudate swell.” Comput Fluids, in press DOI: 10.1016/ j.compfluid.2011.12.019.
 
P. Panaseti, M. Philippou, Z. Kountouriotis, G. Georgiou, Development of Confined Viscoplastic Flows with Heterogeneous Wall Slip. ECCOMAS 2016, Crete Island, Greece, 5-10 June 2016.

Z. Kountouriotis, G. C. Georgiou and E. Mitsoulis, Numerical Study of the combined effects of yield stress, slip and compressibility in extrusion, AERC 2013, Leuven, Belgium, April 2-5 2013.

Z. Kountouriotis, G.C. Georgiou, E. Mitsoulis, Numerical investigation of the effects of compressibility, inertia and slip in extrusion flowsEuropean Fluid Mechanics Conference 9, 9-13 September 2012.

Z. Kountouriotis, K. Pericleous, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin, Experimental and numerical investigation of the transient meniscus behaviour in a continuous caster, 7th European Continuous Casting Conference 2011, 27 June – 01July 2011.

Z. Kountouriotis, K. Pericleous, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin. "Study of the steel/slag interface instability and the influence of injected gas in the continuous casting of steel." 8th International Conference on CFD in Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries.SINTEF/NTNU, Trondheim Norway. 21-23 June 2011.

K. Pericleous, Z. Kountouriotis, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin, Experimental and Numerical Simulation of the Mold Region of a Steel Continuous Caster. TMS annual Meeting Seattle February 14-18, 2010.

Z. Kountouriotis, K. Pericleous, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin, Experimental and Numerical Simulation of the Mold Region of a Steel Continuous Caster, ICNAAM Conference The 5th Symposium on Numerical Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer Sep 2010.

Profile Information

PhD, 2011,University of Greenwich, School of Computing and Mathematical Sciences, UK.Diploma,2007, University of Crete,Department of Applied Mathematics, Greece.
Computational Fluid Dynamics, Computational Mechanics, multi-phase flows, multi-scale modeling, continuous casting, friction welding

Z. Kountouriotis, M. Philippou, G.C. Georgiou, Development lengths in Newtonian Poiseuille flows with wall slip, , Appl. Maths Comp.291, 98-114 (2016).Z. Kountouriotis, G.C. Georgiou, E. Mitsoulis, Numerical study of the combined effects of inertia, slip, and compressibility in extrusion of yield stress fluids, Rheol. Acta53, 791-804 (2014).

Z Kountouriotis, K Pericleous, G Djambazov, JF Domgin, P Gardin. "Study of the steel/slag interface instability and the influence of injected gas in the continuous casting of steel." 8th International Conference on CFD in Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries.SINTEF/NTNU, Trondheim Norway. 21-23 June 2011.

Z Kountouriotis, K Pericleous, G Djambazov, JF Domgin, P Gardin. "Experimental and numerical investigation of the transient meniscus behaviour in a continuous caster." 7th European Continuous Casting Conference 2011, 27 June - 01July 2011.

Evan Mitsoulis, G. C Georgiou, Z. Kountourioris, (2012)" A study of various factors affecting Newtonian extrudate swell." Comput Fluids, in press DOI: 10.1016/ j.compfluid.2011.12.019.

P. Panaseti, M. Philippou, Z. Kountouriotis, G. Georgiou, Development of Confined Viscoplastic Flows with Heterogeneous Wall Slip. ECCOMAS 2016, Crete Island, Greece, 5-10 June 2016.Z. Kountouriotis, G. C. Georgiou and E. Mitsoulis, Numerical Study of the combined effects of yield stress, slip and compressibility in extrusion, AERC 2013, Leuven, Belgium, April 2-5 2013.

Z. Kountouriotis, G.C. Georgiou, E. Mitsoulis, Numerical investigation of the effects of compressibility, inertia and slip in extrusion flowsEuropean Fluid Mechanics Conference 9, 9-13 September 2012.

Z. Kountouriotis, K. Pericleous, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin, Experimental and numerical investigation of the transient meniscus behaviour in a continuous caster, 7th European Continuous Casting Conference 2011, 27 June – 01July 2011.

Z. Kountouriotis, K. Pericleous, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin. "Study of the steel/slag interface instability and the influence of injected gas in the continuous casting of steel." 8th International Conference on CFD in Oil & Gas, Metallurgical and Process Industries.SINTEF/NTNU, Trondheim Norway. 21-23 June 2011.

K. Pericleous, Z. Kountouriotis, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin, Experimental and Numerical Simulation of the Mold Region of a Steel Continuous Caster. TMS annual Meeting Seattle February 14-18, 2010.

Z. Kountouriotis, K. Pericleous, G. Djambazov, J.F. Domgin, P. Gardin, Experimental and Numerical Simulation of the Mold Region of a Steel Continuous Caster, ICNAAM Conference The 5th Symposium on Numerical Analysis of Fluid Flow and Heat Transfer Sep 2010.