ΛΕΝΟΣ ΤΡΙΓΙΩΡΓΗΣ
ΤΡΙΓΙΩΡΓΗΣ ΛΕΝΟΣ
TRIGEORGIS LENOS
...
PROFESSOR
Department of Accounting and Finance
FEB 01 - Faculty of Economics and Management
University Campus
-
+35722893622
+35722895030
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Καθηγητής Λένος Τριγιώργης κατέχει την ΄Εδρα της Τράπεζας Κύπρου στη Χρηματοοικονομική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. ΄Εχει διδάξει σε κορυφαία διεθνή πανεπιστήμια, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Βοστώνης, του ΜΙΤ, του Πανεπιστημίου Columbia, του Πανεπιστημίου του Σικάγο, του Πανεπιστημίου Καλιφόρνιας στο Berkeley, και του London Business School. Κατέχει διδακτορικό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Harvard (1986).
 
Ο Καθηγητής Τριγιώργης θεωρείται παγκόσμια αυθεντία σε θέματα σχετικά με τη διοικητική ευελιξία στις αποφάσεις υπό συνθήκες αβεβαιότητας (Θεωρία Πραγματικών Επιλογών ή Real Options). Έχει δημοσιεύσει εκτεταμένα σε πολυάριθμα επιστημονικά περιοδικά. Τα βιβλία του έχουν εκδοθεί από διακεκριμένους παγκόσμιους εκδοτικούς οίκους, όπως των Πανεπιστημίων ΜΙΤ, Princeton, Oxford, Cambridge, και άλλοι. Το πρώτο βιβλίο του «Real Options: Διοικητική Ευελιξία και Στρατηγική στην Κατανομή Πόρων» που εκδόθηκε το 1996 από το MIT Press, θεωρείται πρωτοποριακό και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία, ανάπτυξη, αποδοχή και εφαρμογή των Πραγματικών Επιλογών (Real Options) ως ενός νέου επιστημονικού τομέα στη στρατηγική διοίκηση και στη χρηματoοικονομική. Το δεύτερο βιβλίο του, «Στρατηγική Επένδυση» (Princeton University Press, 2004), βραβεύτηκε από την Ένωση Αμερικανικών Εκδοτών (AAP) το 2004 ως το καλύτερο βιβλίο στον τομέα της διοίκησης.
 
Ο Καθηγητής Τριγιώργης είναι διοργανωτής του Ετήσιου Διεθνούς Συνεδρίου στα Real Options (τώρα στο 18ο έτος) και Πρόεδρος του έγκριτου διεθνούς οργανισμού Real Options Group. Έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κορυφαίους οργανισμούς όπως η McKinsey & Co, Ernst & Young, Accenture, Deutsche Bank, Morgan Stanley, British Petroleum, Cable & Wireless, Swisscom, το συγκρότημα Fiat, Telecom Italia, και σε διεθνείς Κυβερνήσεις όπως του Ηνωμένου Βασιλείου και των Η.Π.Α. 
Χρηματοοικονομική επιχειρήσεων, κατανομή πόρων, real options, εμπειρική εργασία σε growth options, θέματα χρηματοοικονομικού κινδύνου, ανταγωνισμού και στρατηγικής, και διάφορα άλλα θέματα.
 
1. S. de Treville, L. Trigeorgis, N. Schurhoff and B. Avanzi, "Optimal Sourcing and Lead-Time Reduction under Evolutionary Demand Risk," Production and Operations Management (accepted).
2. L. Trigeorgis and N. Lambertides, "The Role of Growth Options in Explaining Stock Returns," Journal of Financial and Quantitative Analysis (forthcoming February 2014).
3. A. Charitou, D. Dionysiou, N. Lambertides and L. Trigeorgis, "Alternative Bankruptcy Prediction Models using Option-pricing Theory," Journal of Banking and Finance, 37, 7 (July 2013), 2329-2341.
4. N. Koussis, S. Martzoukos and L. Trigeorgis, "Multi-stage Product Development with Exploration, Value-Enhancing, Preemptive and Innovation Options." Journal of Banking and Finance 37, 1 (January 2013), 174-190.
5. B. Chevalier-Roignant, C. Flath, A. Huchzermeier and L. Trigeorgis, "Strategic Investment under Uncertainty," European Journal of Operational Research 215, 3 (2011), 639-650.
6. A. Charitou, N. Lambertides and L. Trigeorgis, "Distress Risk, Growth and Earnings Quality," Abacus, 47, 2 (June 2011), 158-181.
7. S. de Treville and L. Trigeorgis, "It May be Cheaper to Manufacture at Home," Harvard Business Review (October 2010), 84-87.
8. N. Ferreira, J. Kar and L. Trigeorgis, "Option Games," Harvard Business Review (March 2009), 101-107.
9. H.T.J. Smit and L. Trigeorgis, "Valuing Infrastructure Investment," California Management Review, 51, 2 (Winter 2009), 79-100.
10. A. Gamba and L. Trigeorgis, "An Improved Binomial Lattice Method for Multi-Dimensional Options," Applied Mathematical Finance 14, 5 (December 2007), 453-475.
11. A. Charitou, N. Lambertides and L. Trigeorgis, "Managerial Discretion in Distressed Firms," The British Accounting Review 39, 4 (December 2007), 323-346.
12. H.T.J. Smit and L. Trigeorgis, "Strategic Options and Games in Analyzing Dynamic Technology Investments," Long Range Planning 40, 1 (February 2007), 84-114.
13. L. Trigeorgis, "Real Options and Interactions with Financial Flexibility," Financial Management 22, 3 (Autumn 1993), 202-224.
14. L. Trigeorgis, "Making Use of Real Options Simple," The Engineering Economist 50, 1 (2005), 25-53.
15. M. Hadjipavlou and L. Trigeorgis, "An Evolutionary Approach to Conflict Resolution," Journal of Conflict Resolution, 37, 3 (June 1993), 340-360.
16. L. Trigeorgis, "The Nature of Option Interactions and the Valuation of Investments with Multiple Real Options," Journal of Financial and Quantitative Analysis 28, 1 (March 1993), 1-20.
17. L. Trigeorgis, "A Log-transformed Binomial Numerical Analysis Method for Valuing Complex Multi-option Investments," Journal of Financial and Quantitative Analysis 26, 3 (September 1991), 309-326.
18. L. Trigeorgis and S.P. Mason, "Valuing Managerial Flexibility," Midland Corporate Finance Journal 5, 1 (Spring 1987), 14-21.

Profile Information

Professor Lenos Trigeorgis is the Bank of Cyprus Chair Professor of Finance at the University of Cyprus. He previously taught at leading international universities, including Boston University, MIT, Columbia University, the University of Chicago, the University of California at Berkeley, and the London Business School. He holds a doctorate in Business Administration from Harvard University (1986).
 
Professor Trigeorgis is considered a world authority on managerial flexibility in decision-making under uncertainty (Real Options). He published widely in numerous journals. His books have been published by MIT Press, Princeton University Press, Oxford University Press, Cambridge University Press and others. His first book, “Real Options: Managerial Flexibility and Strategy in Resource Allocation”, published by MIT Press in 1996, is considered path-breaking and contributed critically in the creation, development, acceptance and application of Real Options. His second book, “Strategic Investment” (Princeton University Press, 2004), was awarded by the Association of American Publishers (AAP) in 2004 as the best book in Business, Management & Accounting.
 
Professor Trigeorgis is the organizer of the Annual International Conference on Real Options (now in its 18th year) and President of the reputable international organization Real Options Group. He has consulted with leading organizations, including McKinsey & Co., Ernst & Young, Accenture, Deutsche Bank, Morgan Stanley, British Petroleum, Cable & Wireless, Swisscom, the Fiat Group, Telecom Italia, and the US and UK governments. 
 
Corporate finance, resource allocation, real options, empirical growth options, financial risk and distress, competition and strategy and various other topics.
1. S. de Treville, L. Trigeorgis, N. Schurhoff and B. Avanzi, "Optimal Sourcing and Lead-Time Reduction under Evolutionary Demand Risk," Production and Operations Management (accepted).
2. L. Trigeorgis and N. Lambertides, "The Role of Growth Options in Explaining Stock Returns," Journal of Financial and Quantitative Analysis (forthcoming February 2014).
3. A. Charitou, D. Dionysiou, N. Lambertides and L. Trigeorgis, "Alternative Bankruptcy Prediction Models using Option-pricing Theory," Journal of Banking and Finance, 37, 7 (July 2013), 2329-2341.
4. N. Koussis, S. Martzoukos and L. Trigeorgis, "Multi-stage Product Development with Exploration, Value-Enhancing, Preemptive and Innovation Options." Journal of Banking and Finance 37, 1 (January 2013), 174-190.
5. B. Chevalier-Roignant, C. Flath, A. Huchzermeier and L. Trigeorgis, "Strategic Investment under Uncertainty," European Journal of Operational Research 215, 3 (2011), 639-650.
6. A. Charitou, N. Lambertides and L. Trigeorgis, "Distress Risk, Growth and Earnings Quality," Abacus, 47, 2 (June 2011), 158-181.
7. S. de Treville and L. Trigeorgis, "It May be Cheaper to Manufacture at Home," Harvard Business Review (October 2010), 84-87.
8. N. Ferreira, J. Kar and L. Trigeorgis, "Option Games," Harvard Business Review (March 2009), 101-107.
9. H.T.J. Smit and L. Trigeorgis, "Valuing Infrastructure Investment," California Management Review, 51, 2 (Winter 2009), 79-100.
10. A. Gamba and L. Trigeorgis, "An Improved Binomial Lattice Method for Multi-Dimensional Options," Applied Mathematical Finance 14, 5 (December 2007), 453-475.
11. A. Charitou, N. Lambertides and L. Trigeorgis, "Managerial Discretion in Distressed Firms," The British Accounting Review 39, 4 (December 2007), 323-346.
12. H.T.J. Smit and L. Trigeorgis, "Strategic Options and Games in Analyzing Dynamic Technology Investments," Long Range Planning 40, 1 (February 2007), 84-114.
13. L. Trigeorgis, "Real Options and Interactions with Financial Flexibility," Financial Management 22, 3 (Autumn 1993), 202-224.
14. L. Trigeorgis, "Making Use of Real Options Simple," The Engineering Economist 50, 1 (2005), 25-53.
15. M. Hadjipavlou and L. Trigeorgis, "An Evolutionary Approach to Conflict Resolution," Journal of Conflict Resolution, 37, 3 (June
1993), 340-360.
16. L. Trigeorgis, "The Nature of Option Interactions and the Valuation of Investments with Multiple Real Options," Journal of Financial and Quantitative Analysis 28, 1 (March 1993), 1-20.
17. L. Trigeorgis, "A Log-transformed Binomial Numerical Analysis Method for Valuing Complex Multi-option Investments," Journal of Financial and Quantitative Analysis 26, 3 (September 1991), 309-326.
18. L. Trigeorgis and S.P. Mason, "Valuing Managerial Flexibility," Midland Corporate Finance Journal 5, 1 (Spring 1987), 14-21.