ΜΑΡΙΟΣ K. ΦΩΚΑΣ
K. ΦΩΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
C. PHOCAS MARIOS
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of Architecture
Ledras
23A Ariadnis & 68 Ledras str.
303
+357-22892969
+357-22895056
-

Προσωπικό Προφίλ

Ο Μάριος Κ. Φωκάς έλαβε το Δίπλωμα στην Αρχιτεκτονική συμπεριλαμβανομένης ειδίκευσης στην Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και στο Σχεδιασμό Δομικών Κατασκευών από το Πανεπιστήμιο Στουττγάρδης το 1995. Αποπεράτωσε το Διδακτορικό του στις Αντισεισμικές Δομικές Κατασκευές Κτιρίων, στο Ινστιτούτο Δομικών Κατασκευών Κτιρίων και Σχεδιασμού Δομικών Κατασκευών (ΙΤΚΕ) της Σχολής Αρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας στο Πανεπιστήμιο Στουττγάρδης το 1999. Στο παρόν ο Δρ. Φωκάς είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής, από το 2009, όπως επίσης συνδιευθύνων του διακλαδικού Κέντρου Ερευνών Τεχνολογίας Κατασκευών Αρχιμήδης, από το 2005. Από το 2006 ως το 2013 διατέλεσε Προσωρινός Πρόεδρος του Τμήματος Αρχιτεκτονικής, από το 2004 ως το 2009, Επίκουρος Καθηγητής στο Πρόγραμμα Αρχιτεκτονικής. Πριν το διορισμό του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν Κύριος Συνεργάτης Ερευνητής, Εντεταλμένος Ακαδημαϊκός Διδάσκων και Έκτακτος Υφηγητής στο ΙΤΚΕ του Πανεπιστημίου Στουττγάρδης, από το 1996 έως το 2004.
Ο Δρ. Φωκάς ήταν μεταξύ άλλων υπεύθυνος για την ανάπτυξη και εφαρμογή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στην Αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από το 2011 ως το 2015 διατέλεσε μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Προέδρων των Σχολών Αρχιτεκτονικής. Από το 2007 διατελεί εμπειρογνώμονας του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εκπαίδευσης και Πρακτικής στον τομέα της Αρχιτεκτονικής, για την αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών Αρχιτεκτονικής στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι συγγραφέας και/ή από κοινού συγγραφέας, επιμελητής δεκαεπτά βιβλίων, είκοσι κεφαλαίων βιβλίων, σαράντα επτά άρθρων επιστημονικών περιοδικών και εξήντα εννέα άρθρων πρακτικών συνεδρίων με κρίση, σε θέματα ενοποιημένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, σχεδιασμού δομικών κατασκευών, οικοδομικού σχεδιασμού, κινητικών δομικών κατασκευών και αντισεισμικών δομικών κατασκευών κτιρίων. Έλαβε δεκατέσσερα αρχιτεκτονικά βραβεία στο σχεδιασμό έργων, στη Γερμανία και Κύπρο.
 
- Ενοποιημένος Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός
- Αρχιτεκτονική Τεχνολογία, Σχεδιασμός Δομικών Κατασκευών και Οικοδομικός Σχεδιασμός
- Κινητικές Δομικές Κατασκευές
- Αντισεισμικές Δομικές Κατασκευές Κτιρίων, Έλεγχος Δομικών Κατασκευών και Σεισμική Μόνωση
Συγγραφή Βιβλίων:
- Phocas, M.C., Technology-Driven Design Approaches to Utopia. Publisher: Edition Axel Menges, Stuttgart, January 2017
- Phocas, M.C., High-Rise Buildings. Structure and Construction. Publisher: Teubner, Wiesbaden, May 2005, στα Γερμανικά
- Pocanschi, A., Phocas, M.C., Forces in Motion. The Technologies of Earthquake Resistant Structural Building Design. Publisher: Teubner, Wiesbaden, July 2003, στα Γερμανικά
 
Επιμέλεια Βιβλίων / Περιοδικών:
- Phocas, M.C., Prototyping Structures in Architecture. ArchiDoct, ENHSA Network, Vol. 5, No. 1, July 2017
- Phocas, M., Brebbia, C.A., Komodromos, P., (eds.), Earthquake Resistant Engineering Structures VII, WIT Press, Southampton, 2009
 
Άρθρα Επιστημονικών Περιοδικών:
- Phocas, M.C., Alexandrou, K., Numerical Analysis and Cable Activation in Hybrid Bending-Active Structures with Multiple Cables. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 174, pp. 561-572, November 2018
- Phocas, M.C., Alexandrou, K., On Decoding the Structural Behavior of Hybrid Cable Bending-Active Units in Fastening, Prestress and Load-Bearing State. Space Structures, SAGE, Vol. 33, No. 2, pp. 98-111, June 2018
- Phocas, M.C., Alexandrou, K., Zakou, C., Design and Analysis of an Adaptive Bending-Active Plate Gridshell. Journal of the International Association of Shell and Spatial Structures, J.IASS, Vol. 59, No. 2, pp. 141-151, June 2018
- Phocas, M.C., Christoforou, E.G., Matheou, M., Design, Motion Planning and Control of a Reconfigurable Hybrid Structure. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 101, No. 10, pp. 376-385, October 2015
- Charmpis, D.C., Phocas, M.C., Komodromos, P., Optimized Retrofit of Multi-Storey Buildings using Seismic Isolation at various Elevations: Assessment for several Earthquake Excitations. Bulletin of Earthquake Engineering, Springer, Vol. 13, No. 9, pp. 2745-2768, September 2015
- Phocas, M.C., Kontovourkis, O., Nicolaou, N., Design Concept of a Kinetic Form-Active Hybrid Envelope Structure. Design & Nature and Ecodynamics, WIT Press, Vol. 9, No. 1, pp. 13-30, March 2014
- Phocas, M.C., Sophocleous, T., Numerical Verification of a Dual System’s Seismic Response. Earthquakes and Structures, Techno-Press, Vol. 3, No. 5, pp. 749-766, October 2012
- Pocanschi, A., Phocas, M.C., Adaptable Earthquake Isolator with Progressive Nonlinear Deformability. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 29, No. 10, pp. 2586-2592, October 2007
- Pocanschi, A., Phocas, M.C., Load Bearing Glass Columns for a Coffee-house in Goeppingen. Building Engineering, Ernst & Sohn, Vol. 83, No. 10, pp. 708-714, October 2006, στα Γερμανικά
- Phocas, M.C., Pocanschi, A., Steel Frames with Bracing Mechanism and Hysteretic Dampers. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, John Wiley & Sons, Vol. 32, No. 5, pp. 811-825, April 2003

Profile Information

Marios C. Phocas received his Diplom degree in Architecture including specialization in Architectural Technology and Structural Design from the University of Stuttgart in 1995. He completed his doctorate on Earthquake Resistant Structural Building Design, at the Institute of Building Structures and Structural Design (ITKE) of the Faculty of Architecture and Urban Planning at the University of Stuttgart in 1999. Dr. Phocas is currently Associate Professor at the Department of Architecture of the University of Cyprus, since 2009, as well as co-principal of the Archimedes Research Center for Structural and Construction Technology, since 2005. From 2006 until 2013 he served as Interim Head of the Department of Architecture, from 2004 until 2009 as Assistant Professor at the Program of Architecture. Prior to his appointment at the University of Cyprus he was Main Research Associate, Academic Teaching Consultant, and extraordinary Dozent at ITKE of the University of Stuttgart, from 1996 until 2004.
Dr. Phocas was responsible among other for the development and implementation of the programs of undergraduate- and graduate studies in Architecture at the University of Cyprus. From 2011 until 2015 he has served as member of the Advisory Committee of the European Network of Heads of Schools of Architecture. Since 2007 he serves as representative specialist of the Scientific Technical Chamber of Cyprus in the European Committee on Education and Training in the Field of Architecture, for the evaluation of EU-programs of studies in Architecture. He is the author and/or co-author, co-editor of seventeen books, twenty book chapters, forty seven refereed journal papers and sixty nine refereed conference proceedings papers, in the areas of integrated architectural design, structural and construction design, kinetic structures and earthquake resistant structural building design. He has received fourteen architectural awards for project designs, in Germany and Cyprus.
 
- Integrated Architectural Design
- Architectural Technology; Structural and Construction Design
- Kinetic Structures
- Earthquake Engineering; Structural Control and Seismic Isolation
Book Authorship:
- Phocas, M.C., Technology-Driven Design Approaches to Utopia. Publisher: Edition Axel Menges, Stuttgart, January 2017
- Phocas, M.C., High-Rise Buildings. Structure and Construction. Publisher: Teubner, Wiesbaden, May 2005, in German
- Pocanschi, A., Phocas, M.C., Forces in Motion. The Technologies of Earthquake Resistant Structural Building Design. Publisher: Teubner, Wiesbaden, July 2003, in German
 
Book / Journal Editorship:
- Phocas, M.C., Prototyping Structures in Architecture. ArchiDoct, ENHSA Network, Vol. 5, No. 1, July 2017
- Phocas, M., Brebbia, C.A., Komodromos, P., (eds.), Earthquake Resistant Engineering Structures VII, WIT Press, Southampton, 2009
 
Refereed Journal Papers:
- Phocas, M.C., Alexandrou, K., Numerical Analysis and Cable Activation in Hybrid Bending-Active Structures with Multiple Cables. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 174, pp. 561-572, November 2018
- Phocas, M.C., Alexandrou, K., On Decoding the Structural Behavior of Hybrid Cable Bending-Active Units in Fastening, Prestress and Load-Bearing State. Space Structures, SAGE, Vol. 33, No. 2, pp. 98-111, June 2018
- Phocas, M.C., Alexandrou, K., Zakou, C., Design and Analysis of an Adaptive Bending-Active Plate Gridshell. Journal of the International Association of Shell and Spatial Structures, J.IASS, Vol. 59, No. 2, pp. 141-151, June 2018
- Phocas, M.C., Christoforou, E.G., Matheou, M., Design, Motion Planning and Control of a Reconfigurable Hybrid Structure. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 101, No. 10, pp. 376-385, October 2015
- Charmpis, D.C., Phocas, M.C., Komodromos, P., Optimized Retrofit of Multi-Storey Buildings using Seismic Isolation at various Elevations: Assessment for several Earthquake Excitations. Bulletin of Earthquake Engineering, Springer, Vol. 13, No. 9, pp. 2745-2768, September 2015
- Phocas, M.C., Kontovourkis, O., Nicolaou, N., Design Concept of a Kinetic Form-Active Hybrid Envelope Structure. Design & Nature and Ecodynamics, WIT Press, Vol. 9, No. 1, pp. 13-30, March 2014
- Phocas, M.C., Sophocleous, T., Numerical Verification of a Dual System’s Seismic Response. Earthquakes and Structures, Techno-Press, Vol. 3, No. 5, pp. 749-766, October 2012
- Pocanschi, A., Phocas, M.C., Adaptable Earthquake Isolator with Progressive Nonlinear Deformability. Engineering Structures, Elsevier Science, Vol. 29, No. 10, pp. 2586-2592, October 2007
- Pocanschi, A., Phocas, M.C., Load Bearing Glass Columns for a Coffee-house in Goeppingen. Building Engineering, Ernst & Sohn, Vol. 83, No. 10, pp. 708-714, October 2006, in German
- Phocas, M.C., Pocanschi, A., Steel Frames with Bracing Mechanism and Hysteretic Dampers. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, John Wiley & Sons, Vol. 32, No. 5, pp. 811-825, April 2003