ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
MICHAELIDES ALEXANDER
...
PROFESSOR
Department of Accounting and Finance
-
-
-
357 22 893645
357 22 895030
sites.google.com/site/alexmichaelidesucy/

Προσωπικό Προφίλ

Είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το 2010. Ήταν λέκτορας (2001-2006) και αναπληρωτής καθηγητής (2006-2010) στο τμήμα Οικονομικών του London School of Economics. Επίσης ήταν λέκτορας (1998-2000) και επίκουρος καθηγητής (2000-2001) στο τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Έχει δοκτωράτο στα Οικονομικά από το Princeton (1997) και Πτυχίο Οικονομικών από το Harvard (1993). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου από το Μάϊο 2013 και καθηγητής χρηματοοικονομικών (με άδεια άνευ απολαβών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου) στο Imperial College Business School από τον Σεπτέμβριο 2013.
Ενδιαφέρεται για θέματα μακροοικονομικών και χρηματοοικονομικών. Συγκεκριμένα η έρευνα του επικεντρώνεται σε (α) Χρηματοοικονομικές Επιλογές των Νοικοκυριών (β) Αποτίμηση Κεφαλαίων (γ) Επενδύσεις (δ) Ζήτηση Χρήματος και Νομισματική Πολιτική (ε) Δημοσιονομική Πολιτική.
'Fiscal Policy and Asset Prices with Incomplete Markets' (with Francisco Gomes and Valery Polkovnichenko), The Review of Financial Studies, 2013, 26(2), 531-566.“Winners and Losers in Housing Markets” (with Nobuhiro Kiyotaki and Kalin Nikolov), Journal of Money, Credit and Banking, April 2011.“How Deep is the Annuity Market Participation Puzzle?” (with Joachim Inkmann and Paula Lopes), The Review of Financial Studies, January 2011, Vol. 24, 1, pp.279-319.“Asset Pricing with Limited Risk Sharing and Heterogeneous Agents” (with Francisco Gomes), The Review of Financial Studies, 2008, 21(1): 415-448.“Optimal Life-Cycle Asset Allocation: Understanding the Empirical Evidence” (with Francisco Gomes), Journal of Finance, April 2005, 60 (2), pp. 869-904. “Portfolio Choice and Liquidity Constraints”, (with Michael Haliassos), International Economic Review, February 2003, Vol. 44, No.1, pp. 144-177.“Does Buffer Stock Saving Explain the Smoothness and Excess Sensitivity of Consumption?” (with Sydney Ludvigson), June 2001, American Economic Review, 91(3), pp. 631-647.“Estimating the Rational Expectations Model of Speculative Storage: A Monte Carlo Comparison of Three Simulation Estimators”, (with Serena Ng), Journal of Econometrics, June 2000, Volume 96, (2), pp. 231-266.

Profile Information

He has been a Professor of Finance at the University of Cyprus since 2010. He was previously a lecturer (2001-2006) and associate professor (2006-2010) at the Department of Economics, London School of Economics. Before that he was lecturer (1998-2000) and assistant professor (2000-2001) at the Department of Economics, University of Cyprus. He holds a Ph.D. in Economics from Princeton University (1997) and a B.A. in Economics from Harvard (1993). He is affiliated with CEPR (London), Netspar (The Netherlands) and the Financial Markets Group at the London School of Economics. Member of the Board of Directors of the Central Bank of Cyprus since May 2013 and on unpaid leave as a professor of finance at Imperial College Business School since September 2013.
He is interested in macroeconomics and finance. Particular topics of interest include (i) Household financial decisions (saving, portfolio choice and housing) over the life cycle (ii) Heterogeneous agent models in incomplete markets (iii) Macroeconomic and asset pricing implications of heterogeneous agent models (iv) money demand and monetary policy (v) fiscal policy.
'Fiscal Policy and Asset Prices with Incomplete Markets' (with Francisco Gomes and Valery Polkovnichenko), The Review of Financial Studies, 2013, 26(2), 531-566.“Winners and Losers in Housing Markets” (with Nobuhiro Kiyotaki and Kalin Nikolov), Journal of Money, Credit and Banking, April 2011.“How Deep is the Annuity Market Participation Puzzle?” (with Joachim Inkmann and Paula Lopes), The Review of Financial Studies, January 2011, Vol. 24, 1, pp.279-319.“Asset Pricing with Limited Risk Sharing and Heterogeneous Agents” (with Francisco Gomes), The Review of Financial Studies, 2008, 21(1): 415-448.“Optimal Life-Cycle Asset Allocation: Understanding the Empirical Evidence” (with Francisco Gomes), Journal of Finance, April 2005, 60 (2), pp. 869-904. “Portfolio Choice and Liquidity Constraints”, (with Michael Haliassos), International Economic Review, February 2003, Vol. 44, No.1, pp. 144-177.“Does Buffer Stock Saving Explain the Smoothness and Excess Sensitivity of Consumption?” (with Sydney Ludvigson), June 2001, American Economic Review, 91(3), pp. 631-647.“Estimating the Rational Expectations Model of Speculative Storage: A Monte Carlo Comparison of Three Simulation Estimators”, (with Serena Ng), Journal of Econometrics, June 2000, Volume 96, (2), pp. 231-266.