ΜΙΧΆΛΗΣ ΟΛΎΜΠΙΟΣ
ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
OLYMPIOS MICHALIS
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Archaelogical Research Unit
Main Campus Buildings
12, Gladstonos str.
-
00357-22893574
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Προπτυχιακές σπουδές στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1999-2003). Μεταπτυχιακές σπουδές στο Courtauld Institute of Art του Πανεπιστημίου του Λονδίνου (MA στην Ιστορία της Τέχνης, 2004-5, και PhD στην Ιστορία της Τέχνης, 2005-10). Έχει διδάξει ως ειδικός επιστήμονας στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου (2007/8).
 
Είναι Αναπληρωτής Καθηγητής Ιστορίας της Δυτικής Τέχνης στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου διδάσκει από τον Ιανουάριο του 2011.
Μεσαιωνική τέχνη και αρχιτεκτονική στην Ευρώπη. Η τρέχουσα έρευνά του επικεντρώνεται στη γοτθική αρχιτεκτονική και γλυπτική στη Γαλλία και στη Λατινική Ανατολή. Πιο συγκεκριμένα, τα ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν την ιστορία της γοτθικής ναοδομίας, τις χρήσεις του χώρου στους μεσαιωνικούς ναούς, καθώς και την αλληλεπίδραση τελετουργικού, αρχιτεκτονικής μορφής και 'ιερής τοπογραφίας' στον ύστερο Μεσαίωνα.
ΒΙΒΛΙΑ
 
Μονογραφία
 
Building the Sacred in a Crusader Kingdom: Gothic Church Architecture in Lusignan Cyprus, c. 1209 - c. 1373 (Τουρνχούτ, 2018).
 
Επιμέλεια τόμων
 
The Art and Archaeology of Lusignan and Venetian Cyprus (1192-1571): Recent Research and New Discoveries, συνεπιμέλεια με M. Parani, Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages 12 (Τουρνχούτ, 2019).
 
Πέντε τόμοι στη σειρά «Mediterranean Nexus 1100-1700: Conflict, Influence and Inspiration in the Mediterranean Area» του εκδοτικού οίκου Brepols (ως μέλος της εκδοτικής επιτροπής): Slavery and the Slave Trade in the Eastern Mediterranean (c. 1000-1500 CE), επιμ. R. Amitai και Ch. Cluse (Τουρνχούτ, 2017)· Trent and Beyond: The Council, Other Powers, Other Cultures, επιμ. M. Catto και A. Prosperi (Τουρνχούτ, 2017)· Bullarium Hellenicum: Pope Honorius III’s Letters to Frankish Greece and Constantinople, επιμ. W. O. Duba και Ch. Schabel (Τουρνχούτ, 2015)· Famagusta: Art and Architecture, επιμ. A. Weyl Carr (Τουρνχούτ, 2014)· Cyprus and the Renaissance (1450-1650), επιμ. B. Arbel, E. Chayes και H. Hendrix (Τουρνχούτ, 2012).
 
 
ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ
 
«‘Fino al tempo delli Re di Cipro’: Retro-Gothic and Nostalgic Identities in Venetian Cyprus», στο Ἐν Σοφίᾳ μαθητεύσαντες: Essays in Byzantine Material Culture and Society in Honour of Sophia Kalopissi-Verti, επιμ. Charikleia Diamanti και Anastasia Vassiliou σε συνεργασία με τη Smaragdi Arvaniti (Οξφόρδη, 2019), 48-63.
 
«A Tomb for All Seasons: The Cenotaph of Saint Audomarus at Saint-Omer and the Performative Mutability of Art in the Late Middle Ages», Viator 49/1 (2018), 199-240.
 
«The Romanesque as Relic: Architecture and Institutional Memory at the Collegiate Church of Saint-Omer», Journal of the Society of Architectural Historians 77 (2018), 10-28.
 
«Courtly Splendours: Hugh IV’s Bellapais Abbey and the English Decorated Style», στο Decorated Revisited: English Architectural Style in Context, 1250-1400, επιμ. J. Munns, Architectura Medii Aevi 9 (Τουρνχούτ, 2017), 173-96.
 
«Treacherous Taxonomy: Art in Venetian Crete around 1500 and the ‘Cretan Renaissance’», Art Bulletin 98 (2016), 415-35.
 
«The Shifting Mantle of Jerusalem: Ecclesiastical Architecture in Lusignan Famagusta», στο Famagusta: Art and Architecture, επιμ. A. Weyl Carr, Mediterranean Nexus 1100-1700 2 (Τουρνχούτ, 2014), 75-142.
 
«Saint George of the Greeks and Its Legacy: A Facet of Urban Greek Church Architecture in Lusignan Cyprus», στο Famagusta: Art and Architecture, επιμ. A. Weyl Carr, Mediterranean Nexus 1100-1700 2 (Τουρνχούτ, 2014), 143-202.
 
«Reminiscing about the Crusader Levant: Royal Architecture and Memory in Lusignan Cyprus», στο Representations of Power at the Mediterranean Borders of Europe (12th-14th C.), επιμ. I. Baumgärtner, M. Vagnoni και M. Welton, MediEvi Series 6 (Φλωρεντία, 2014), 127-46.
 
«Institutional Identities in Late Medieval Cyprus: The Case of Nicosia Cathedral», στο Identity / Identities in Late Medieval Cyprus, επιμ. T. Papacostas και G. Saint-Guillain, (Λευκωσία, 2014), 195-240.
 
«Stripped from the Altar, Recycled, Forgotten: The Altarpiece in Lusignan Cyprus», Gesta 53/1 (2014), 47-72.
 
«Shared Devotions: Non-Latin Responses to Latin Sainthood in Late Medieval Cyprus», Journal of Medieval History 39/3 (2013), 321-41.
 
«Between St Bernard and St Francis: A Reassessment of the Excavated Church of Beaulieu Abbey, Nicosia», Architectural History 55 (2012), 25-55. Κριτική από τον Thomas Coomans στο Bulletin monumental 172 (2014), 245-46.
 
«Networks of Contact in the Architecture of the Latin East: The Carmelite Church in Famagusta, Cyprus and the Cathedral of Rhodes», Journal of the British Archaeological Association 162 (2009), 29-66.
 
«Foliate Encounters of the Jerusalem Kind: Form and Meaning in the Architecture of the North Chapel of Nicosia Cathedral», στο Art & Nature: Studies in Medieval Art and Architecture, επιμ. L. Cleaver, K. Gerry και J. Harris, immediations Conference Papers I (Λονδίνο, 2009), 52-67.

 
ΑΡΘΡΑ, ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΛΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ
 
«Gothic in the Latin East», στο A Companion to Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe, Second Edition, επιμ. C. Rudolph, Wiley Blackwell Companions to Art History 14 (Χομπόκεν και Τσίτσεστερ, 2019), 729-58.
 
(Συσσυγγραφή με Delphine Hanquiez) «Le déroulement du chantier de construction du chœur et du transept sud de la collégiale Notre-Dame de Saint-Omer», στο Sculpture gothique aux confins septentrionaux du royaume de France, επιμ. L. Nys και B. Van den Bossche, Revue du Nord, Hors série – Collection Art et Archéologie 25 (Βιλνέβ ντ’Ασκ, 2017), 77-89.
 
«Rummaging through Ruins: Architecture in Limassol in the Lusignan and Venetian Periods», στο Lemesos: A History of Limassol in Cyprus from Antiquity to the Ottoman Conquest, επιμ. A. Nicolaou-Konnari και Ch. Schabel (Νιούκαστλ Απόν Τάιν, 2015), 362-500.
 
«Resting in Pieces: Gothic Architecture in Cyprus in the Long Fifteenth Century», στο Medieval Cyprus: A Place of Cultural Encounter, επιμ. S. Rogge και M. Grünbart, Schriften des Instituts für Interdisziplinäre Zypern-Studien 11 (Μύνστερ, 2015), 309-53.
 
«Amanieu Son of Bernard, Count of Astarac, croisé manqué? Deconstructing the Myth of an Eighteenth-Century Crusader», στο Deeds Done Beyond the Sea: Essays on William of Tyre, Cyprus and the Military Orders presented to Peter Edbury, επιμ. S. B. Edgington και H. J. Nicholson, Crusades – Subsidia 6 (Φάρνχαμ και Μπέρλινγκτον, 2014), 145-53.
 
«Looking Anew at the Curvilinear Tracery of the Bellapais Abbey Cloister», στο France de Chypre, επιμ. G. Grivaud, δημοσιευμένο στο Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 43 (2013), 405-22.
 
Λήμματα στον κατάλογο της έκθεσης Chypre entre Byzance et l’Occident IVe-XVIe siècle, επιμ. J. Durand και D. Giovannoni, (Παρίσι, Musée du Louvre, 2012), 230-31 («No. 103. Chapiteau de portail»), 239 («No. 112. Fragment de colonne à chapiteau»).
 
«Δυο Ούγγροι επίσκοποι στη μεσαιωνική Πάφο», στο Ουγγαρία – Κύπρος: Από τις Σταυροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επιμ. Γ. Γεωργής και Γ. Καζαμίας (Λευκωσία, 2011), 32-43.
 
«The Franciscan Convent of Famagusta and Its Place within the Context of Cypriot Gothic Architecture», Κυπριακαί Σπουδαί 73 (2009), 103-22.

Profile Information

Undergraduate studies at the Department of History and Archaeology, National and Kapodistrian University of Athens, Greece (1999-2003). Postgraduate Studies at the Courtauld Institute of Art, University of London (MA in Art History, 2004-5, and PhD in Art History, 2005-10). He has taught as special scientist at the Department of History and Archaeology of the University of Cyprus (2007/8).
 
He holds the position of Associate Professor in the History of Western Art at the Department of History and Archaeology, University of Cyprus, where he has been teaching since January 2011.
Medieval art and architecture in Europe. His current research focuses on Gothic architecture and sculpture in France and the Latin East. More specific interests include the history of Gothic church building, the uses of space in medieval ecclesiastical edifices, as well as the interplay of ritual, architectural form and 'sacred topography'.
BOOKS
 
Monograph
 
Building the Sacred in a Crusader Kingdom: Gothic Church Architecture in Lusignan Cyprus, c. 1209-c. 1373, Architectura Medii Aevi 11 (Turnhout, 2018).
 
Edited Volumes
 
The Art and Archaeology of Lusignan and Venetian Cyprus (1192-1571): Recent Research and New Discoveries, co-edited with M. Parani, Studies in the Visual Cultures of the Middle Ages 12 (Turnhout, 2019).
 
Five volumes in Brepols’ ‘Mediterranean Nexus 1100-1700: Conflict, Influence and Inspiration in the Mediterranean Area’ series (as member of the editorial board): Slavery and the Slave Trade in the Eastern Mediterranean (c. 1000-1500 CE), eds R. Amitai and Ch. Cluse (Turnhout, 2017); Trent and Beyond: The Council, Other Powers, Other Cultures, eds M. Catto and A. Prosperi (Turnhout, 2017); Bullarium Hellenicum: Pope Honorius III’s Letters to Frankish Greece and Constantinople, eds W. O. Duba and Ch. Schabel (Turnhout, 2015); Famagusta: Art and Architecture, ed. A. Weyl Carr (Turnhout, 2014); Cyprus and the Renaissance (1450-1650), eds B. Arbel, E. Chayes and H. Hendrix (Turnhout, 2012).
 
 
ARTICLES AND CHAPTERS IN PEER-REVIEWED JOURNALS AND VOLUMES OF COLLECTED ESSAYS
 
‘“Fino al tempo delli Re di Cipro”: Retro-Gothic and Nostalgic Identities in Venetian Cyprus’, in Ἐν Σοφίᾳ μαθητεύσαντες: Essays in Byzantine Material Culture and Society in Honour of Sophia Kalopissi-Verti, eds Charikleia Diamanti and Anastasia Vassiliou in collaboration with Smaragdi Arvaniti (Oxford, 2019), 48-63.
 
‘A Tomb for All Seasons: The Cenotaph of Saint Audomarus at Saint-Omer and the Performative Mutability of Art in the Late Middle Ages’, Viator 49/1 (2018), 199-240.
 
‘The Romanesque as Relic: Architecture and Institutional Memory at the Collegiate Church of Saint-Omer’, Journal of the Society of Architectural Historians 77 (2018), 10-28.
 
‘Courtly Splendours: Hugh IV’s Bellapais Abbey and the English Decorated Style’, in Decorated Revisited: English Architectural Style in Context, 1250-1400, ed. J. Munns, Architectura Medii Aevi 9 (Turnhout, 2017), 173-96.
 
‘Treacherous Taxonomy: Art in Venetian Crete around 1500 and the “Cretan Renaissance”’, Art Bulletin 98 (2016), 415-35.
 
‘The Shifting Mantle of Jerusalem: Ecclesiastical Architecture in Lusignan Famagusta’, in Famagusta: Art and Architecture, ed. A. Weyl Carr, Mediterranean Nexus 1100-1700 2 (Turnhout, 2014), 75-142.
 
‘Saint George of the Greeks and Its Legacy: A Facet of Urban Greek Church Architecture in Lusignan Cyprus’, in Famagusta: Art and Architecture, ed. A. Weyl Carr, Mediterranean Nexus 1100-1700 2 (Turnhout, 2014), 143-202.
 
‘Reminiscing about the Crusader Levant: Royal Architecture and Memory in Lusignan Cyprus’, in Representations of Power at the Mediterranean Borders of Europe (12th-14th C.), eds I. Baumgärtner, M. Vagnoni and M. Welton, MediEvi Series 6 (Florence, 2014), 127-46.
 
‘Institutional Identities in Late Medieval Cyprus: The Case of Nicosia Cathedral’, in Identity / Identities in Late Medieval Cyprus, eds T. Papacostas and G. Saint-Guillain, (Nicosia, 2014), 195-240.
 
‘Stripped from the Altar, Recycled, Forgotten: The Altarpiece in Lusignan Cyprus’, Gesta 53/1 (2014), 47-72.
 
‘Shared Devotions: Non-Latin Responses to Latin Sainthood in Late Medieval Cyprus’, Journal of Medieval History 39/3 (2013), 321-41.
 
‘Between St Bernard and St Francis: A Reassessment of the Excavated Church of Beaulieu Abbey, Nicosia’, Architectural History 55 (2012), 25-55; reviewed by Thomas Coomans in Bulletin monumental 172 (2014), 245-46.
 
‘Networks of Contact in the Architecture of the Latin East: The Carmelite Church in Famagusta, Cyprus and the Cathedral of Rhodes’, Journal of the British Archaeological Association 162 (2009), 29-66.
 
‘Foliate Encounters of the Jerusalem Kind: Form and Meaning in the Architecture of the North Chapel of Nicosia Cathedral’, in Art & Nature: Studies in Medieval Art and Architecture, eds L. Cleaver, K. Gerry and J. Harris, immediations Conference Papers I (London, 2009), 52-67.
 
 
ARTICLES, CHAPTERS AND CATALOGUE ENTRIES IN NON-PEER-REVIEWED JOURNALS AND BOOKS
 
‘Gothic in the Latin East’, in A Companion to Medieval Art: Romanesque and Gothic in Northern Europe, Second Edition, ed. C. Rudolph, Wiley Blackwell Companions to Art History 14 (Hoboken, NJ and Chichester, 2019), 729-58.
 
(Co-authored with Delphine Hanquiez) ‘Le déroulement du chantier de construction du chœur et du transept sud de la collégiale Notre-Dame de Saint-Omer’, in Sculpture gothique aux confins septentrionaux du royaume de France, eds L. Nys and B. Van den Bossche, Revue du Nord, Hors série – Collection Art et Archéologie 25 (Villeneuve d’Ascq, 2017), 77-89.
 
‘Rummaging through Ruins: Architecture in Limassol in the Lusignan and Venetian Periods’, in Lemesos: A History of Limassol in Cyprus from Antiquity to the Ottoman Conquest, eds A. Nicolaou-Konnari and Ch. Schabel (Newcastle-upon-Tyne, 2015), 362-500.
 
‘Resting in Pieces: Gothic Architecture in Cyprus in the Long Fifteenth Century’, in Medieval Cyprus: A Place of Cultural Encounter, eds S. Rogge and M. Grünbart, Schriften des Instituts für Interdisziplinäre Zypern-Studien 11 (Münster, 2015), 309-53.
 
‘Amanieu Son of Bernard, Count of Astarac, croisé manqué? Deconstructing the Myth of an Eighteenth-Century Crusader’, in Deeds Done Beyond the Sea: Essays on William of Tyre, Cyprus and the Military Orders presented to Peter Edbury, eds S. B. Edgington and H. J. Nicholson, Crusades – Subsidia 6 (Farnham and Burlington, VT, 2014), 145-53.
 
‘Looking Anew at the Curvilinear Tracery of the Bellapais Abbey Cloister’, in France de Chypre, ed. G. Grivaud, publ. in Cahiers du Centre d’Études Chypriotes 43 (2013), 405-22.
 
Entries in the catalogue of the exhibition Chypre entre Byzance et l’Occident IVe-XVIe siècle, eds J. Durand and D. Giovannoni (Paris, Musée du Louvre, 2012), 230-31 (‘No. 103. Chapiteau de portail’), 239 (‘No. 112. Fragment de colonne à chapiteau’).
 
‘Δυο Ούγγροι επίσκοποι στη μεσαιωνική Πάφο’ [‘Two Hungarian Bishops in Medieval Paphos’], in Ουγγαρία – Κύπρος: από τις Σταυροφορίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση [Hungary – Cyprus: From the Crusades to the European Union], eds G. Georgis and G. Kazamias (Nicosia, 2011), 32-43.
 
‘The Franciscan Convent of Famagusta and Its Place within the Context of Cypriot Gothic Architecture’, Κυπριακαί Σπουδαί 73 (2009), 103-22.