ΜΑΡΙΑ ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ
ΠΙΤΣΙΛΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
PITSILLOU MAIA
...
PHD STUDENT
Department of Mathematics and Statistics
FST 01 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
145
-
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Πτυχίο(BSc) στα Μαθηματικά (2006 - 10), Τμήμα Μαθηματικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα.Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδικεύσεως(MSc) στη Στατιστική (2010-11), Department of Mathematics and Statistics, University of Lancaster, United Kingdom.
 
 

Profile Information

BSc in Mathematics (Awarded: March 2010), Department of Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki, Greece.MSc in Statistics (Awarded: June 2011), Department of Mathematics and Statistics, University of Lancaster, United Kingdom.