ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
THEODOROPOULOS NIKOLAOS
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Economics
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
009
+357 22893715
+357 22892432
-

Προσωπικό Προφίλ

Αποφοίτησε από το τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου του York (1999), και έλαβε μεταπτυχιακά διπλώματα MSc (2001) και PhD (2006) από το Πανεπιστήμιο του Leicester. Έχει διδάξει στο Πανεπιστήμιο του Leicester (Teahing Fellow) και διεξάγει έρευνα στο Centre for Research and Analysis of Migration στο Πανεπιστήμιο του Λονδίνου (UCL). Λέκτορας στο τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστήμιου Κύπρου από τον Ιούνιο του 2008 και από τον Ιούλιο του 2012 Επίκουρος Καθηγητής.
 
 
Διδασκαλία:
 
ΟΙΚ 222 - Εισαγωγή στην Οικονομετρία
 
ΟΙΚ 311 - Οικονομικά της Εργασίας  
 
OIK 316 - Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 
ΟΙΚ 317 - Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης
 
ΟΙΚ 397 - Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά Ι 
 
ΟΙΚ 497 - Ερευνητική Μεθοδολογία στα Οικονομικά ΙΙ
 
ΜΒΕ 5302 - Λήψεις Αποφάσεων για Καινοτόμες Επιχειρήσεις
 
 
Οικονομικά της Εργασίας : Μετανάστευση, Κοινωνικά Δίκτυα, Προγράμματα Ευημερίας, Συνταξιοδότηση, Εκπαίδευση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο, Κινητικότητα, Κίνητρα για Εργασία, Διαφοροποιήσεις Μισθών, Διακρίσεις στην Αγορά Εργασίας, Οικονομετρία, Οικονομετρική Ανάλυση Βάσεων Δεδομένων Επιχειρήσεις-Εργατικό Δυναμικό, Σχεδιασμός Βάσης Δεδομένων
  
Country Team Leader : SHARE - Cyprus: http://www.share-project.org/  
 
 
 
 
Orcid Personal Profile : http://orcid.org/0000-0002-0415-6534 
 

1. "Does Demand for Product Quality Increase Worker Training?" (2018) Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 155, pp. 159-177  (with C. Bilanakos, J. Heywood, J. Sessions)   

 

2. "Does Delegation Increase Worker Training?" (2018) Economic Inquiry, Vol. 56 (2), pp. 1089-1115  (with C. Bilanakos, J. Heywood, J. Sessions)

 

3. "Do Dominant Firms Provide More Training?" (2017) Journal of Economics and Management Strategy, Vol. 26 (1), pp. 67-95 (with C. Bilanakos, C. Green, J. Heywood)

 
4. "Immigrant Networks and the Take-Up of Disability Programs: Evidence from the United States" (2016) Economic Inquiry, Vol. 54 (1), pp. 247-267 (with D. Furtado) Also included in the the Economic Inquiry Virtual Specialized Issue on Labor/Immigration:
 
5. "Performance Pay and Ethnic Wage Differences in Britain" (2014) Oxford Economic Papers, Vol. 66 (3), pp. 798-823 (with C. Green,  J. Heywood)
 
 
6. "Tenure, Wage Profiles and Monitoring" (2013) Research in Labor Economics, Vol. 38, pp. 105-162 (with J. Sessions)
 
 
7. "SSI for Disabled Immigrants: Why Do Ethnic Networks Matter?" (2013) American Economic Review, Papers and Proceedings, Vol. 103 (3), pp. 462-466 (with D. Furtado)
 
 
8. "The Effect of Variable Pay Schemes on Workplace Absenteeism" (2012) Research in Labor Economics, Vol. 36, pp. 109-157. (with K. Pouliakas)  
  
 
9. "Ethnicity and Second Generation Imigrants" (2011) Chapter 15 in The Labour Market in Winter: The State of Working Britain, Oxford University Press, pp. (220-239), (with C. Dustmann, T. Frattini)    
 
 
10. "Interethnic Marriage Decisions: A Choice Between Ethnic and Education Similarities" (2011) Journal of Population Economics, Vol. 24 (4), pp. 1257-1279 (with D. Furtado)
 
11. "Ethnic Minority Immigrants and Their Children in Britain" (2010) Oxford Economic Papers, Vol. 62 (2), pp. 209-233, (with C. Dustmann)  Lead article of the issue and also elected as Editor's Choice Article
 
 
12. "Why Does Intermarriage Increase Immigrant Employment? The Role of Networks" (2010)  The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy, Vol. 10, Iss. 1, Article 101 (with D. Furtado) 
 
 
 

Working papers

Who Goes on Disability Insurance When Times are Tough? The Role of Social Costs of Take-Up Among Immigrants (with D. Furtado, K.L. Papps) (2019) IZA Discussion Paper No. 12097.

IZA  Newsroom: https://newsroom.iza.org/en/archive/research/who-goes-on-disability-when-times-are-tough/ 

Updated version CReAM DP (2019): http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_08_19.pdf  

 

Employer Size and Supervisor Earnings: Evidence from Britain (2019) (with C. Green,  J. Heywood) [Under Revisions]

 

Disagreement and Informal Delegation in Organizations (2019) (with E. Ekinci)

UCY Discussion Paper: http://www.ucy.ac.cy/econ/documents/working_papers/11-19.pdf 

 

Are Women Doing it for Themselves? Gender Segregation and the Gender Wage Gap (2019) (with A. Bryson and J. Forth)  

IZA Discussion Paper: http://ftp.iza.org/dp12657.pdf

IAB-Forum Report: https://www.iab-forum.de/en/the-gender-wage-gap-in-europe-what-can-we-learn-from-linked-employer-employee-data-a-workshop-report/ 

 
 

Profile Information

He has a BSc in Economics (University of York, 1999) and an MSc (2001) and PhD (2006) in Economics (University of Leceister). He then moved to University College London (UCL) as a Senior Research Officer at the Centre for Research and Analysis of Migration (CReAM). He has taught at the University of Leicester (Teaching Fellow) and at the University of Cyprus (Visiting Lecturer). In June 2008, he joined the Department of Economics at the University of Cyprus as a Lecturer and promoted to Assistant Professor in July 2012.
 
 
 
Teaching:

ECO 222 - Introduction to Econometrics

ECO 311 - Labour Economics  

ECO 316 - European Union Economics

ECO 317 - Topics in European Economic Integration

ECO 397 - Research Methods in Economics Ι

ECO 497 - Research Methods in Economics ΙΙ

ΜΒΕ 5302 - Decision Making for Innovative Ventures

Labour Economics : Immigration, Social Interactions, Welfare Programs, Retirement, Education, Human Capital, Mobility, Personnel Economics, Wage Differentials, Discrimination, Econometrics, Econometric Analysis of Linked Employer-Employee Data, Survey Design
 
Country Team Leader : SHARE - Cyprus: http://www.share-project.org/  
 
 
 
 
Orcid Personal Profile http://orcid.org/0000-0002-0415-6534 
 
 

1. "Does Demand for Product Quality Increase Worker Training?" (2018) Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 155, pp. 159-177 (with C. Bilanakos, J. Heywood, J. Sessions)   

 

2. "Does Delegation Increase Worker Training?" (2018) Economic Inquiry, Vol. 56 (2), pp. 1089-1115 (with C. Bilanakos, J. Heywood, J. Sessions)

 

3. "Do Dominant Firms Provide More Training?" (2017) Journal of Economics and Management Strategy,Vol. 26 (1), pp. 67-95 (with C. Bilanakos, C. Green, J. Heywood)

 

4. "Immigrant Networks and the Take-Up of Disability Programs: Evidence from the United States" (2016) Economic Inquiry, Vol. 54 (1), pp. 247-267 (with D. Furtado) Also included in the the Economic Inquiry Virtual Specialized Issue on Labor/Immigration: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1465-7295/homepage/virtual_specialized_issue__labor.htm

 

5. "Performance Pay and Ethnic Wage Differences in Britain" (2014) Oxford Economic Papers, Vol. 66 (3), pp. 798-823 (with C. Green, J. Heywood)

 

6. "Tenure, Wage Profiles and Monitoring" (2013) Research in Labor Economics, Vol. 38, pp. 105-162 (with J. Sessions)

 

7. "SSI for Disabled Immigrants: Why Do Ethnic Networks Matter?" (2013) American Economic Review, Papers and Proceedings, Vol. 103 (3), pp. 462-466 (with D. Furtado)

 

8. "The Effect of Variable Pay Schemes on Workplace Absenteeism" (2012) Research in Labor Economics, Vol. 36, pp. 109-157. (with K. Pouliakas)  

  

9. "Ethnicity and Second Generation Imigrants" (2011) Chapter 15 in The Labour Market in Winter: The State of Working Britain,Oxford University Press, pp. (220-239), (with C. Dustmann, T. Frattini)    

 

10. "Interethnic Marriage Decisions: A Choice Between Ethnic and Education Similarities" (2011) Journal of Population Economics, Vol. 24 (4), pp. 1257-1279 (with D. Furtado)

 

11. "Ethnic Minority Immigrants and Their Children in Britain" (2010) Oxford Economic Papers, Vol. 62 (2), pp. 209-233, (with C. Dustmann)  Lead article of the issue and also elected as Editor's Choice Article

 

12. "Why Does Intermarriage Increase Immigrant Employment? The Role of Networks" (2010)  The B.E.Journal of Economic Analysis and Policy, Vol. 10, Iss. 1, Article 101 (with D. Furtado) 

 

 

Working papers

Who Goes on Disability Insurance When Times are Tough? The Role of Social Costs of Take-Up Among Immigrants (with D. Furtado, K.L. Papps) (2019) IZA Discussion Paper No. 12097.

IZA Newsroom: https://newsroom.iza.org/en/archive/research/who-goes-on-disability-when-times-are-tough/ 

Updated version CReAM DP (2019): http://www.cream-migration.org/publ_uploads/CDP_08_19.pdf

 

Employer Size and Supervisor Earnings: Evidence from Britain (2019) (with C. Green, J. Heywood) [Under Revisions]

 

Disagreement and Informal Delegation in Organizations (2019) (with E. Ekinci)

UCY Discussion Paper: http://www.ucy.ac.cy/econ/documents/working_papers/11-19.pdf

 

Are Women Doing it for Themselves? Gender Segregation and the Gender Wage Gap (2019) (with A. Bryson and J. Forth)  

IZA Discussion Paper: http://ftp.iza.org/dp12657.pdf

IAB-Forum Report: https://www.iab-forum.de/en/the-gender-wage-gap-in-europe-what-can-we-learn-from-linked-employer-employee-data-a-workshop-report/