ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΦΛΩΡΗ-ΛΥΣΙΩΤΟΥ
ΦΛΩΡΗ-ΛΥΣΙΩΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
FLORI-LYSSIOTOU PANAYIOTA
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of Economics
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
-
22893710
22895028
-

Προσωπικό Προφίλ

Είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου και υπήρξε Επίκουρη Καθηγήτρια και Λέκτορας στο ίδιο Τμήμα. Κατέχει Πτυχίο Οικονομικών στα Οικονομικά και στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (1986), Μάστερ στα Οικονομικά (1989) και Διδακτορικό στα Οικονομικά (1990) από το Clark University, Massachusetts, USA. Είναι Διευθύνων-Εκδότης του επιστημονικού περιοδικού Ekonomia.

Δημόσια οικονομικά και ευημερία; Οικονομική συμπεριφορά του ατόμου και νοικοκυριού; Εφαρμοσμένα μικροοικονομικά και μικροοικονομετρία

Lyssiotou Panayiota,"Gender Bias in the Spending of Child Benefits: Evidence from a Natural Policy Reform, International Tax and Public Finance, forthcoming 2017, http://link.springer.com/article/10.1007/s10797-017-9477-9.

Lyssiotou, Panayiota, The Impact of Targeting Policy on Spouses' Demand for Public Goods, labor supplies and sharing rule, Empirical Economics, 53(2), 2017, pp. 853-878, http://link.springer.com/article/10.1007/s00181-016-1134-0.

Lyssiotou, Panayiota, Demographics and Demand: Evaluation of Alternative Functional Forms, Economics Letters,117, 2012, pp. 627-631.

Lyssiotou, Panayiota, Comparisons of Poverty Rates Across Periods: Significance of Distributional Effects of Prices, Economics Letters, 99,1, April 2008, pp. 14-17.

Lyssiotou, Panayiota, Panos, Pashardes and Thanasis, Stengos, Demographic vs Expenditure Flexibility in Engel Curves, Empirical Economics, vol. 34, 2, 2008, pp. 257-271.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos, Estimates of the Black Economy Based on Consumer Demand Approaches, The Economic Journal, 114 (July), 2004, pp. 622-640.

Lyssiotou Panayiota and Panos Pashardes, Comparing the True Cost of Living Indices of Demographically Different Households, Bulletin of Economic Research, 56:1, 2004, pp. 21-39.

Lyssiotou Panayiota, On Estimating the Cost of Characteristics Indices from Consumer Demand Analysis, Canadian Journal of Economics, vol 36, no. 2, May 2003, pp. 326-349.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos, Nesting Quadratic Logarithmic Demand Systems, Economics Letters, 76, 2002, pp. 369-374.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos, Age Effects on Consumer Demand: An Additive Partially Linear Regression Model, Canadian Journal of Economics, vol. 35, no. 1, 2002, pp. 153-165.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos, Preference Heterogeneity and the Rank of Demand Systems, Journal of Business and Economic Statistics, vol. 17, No. 2, April 1999, pp. 248-252.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos, Testing the Rank of the Engel Curves with Endogenous Expenditure Economics Letters, 64, 1999, pp. 61-65.

Profile Information

She has been an Associate Professor in the Department of Economics of the University of Cyprus since December 2004. Previously she was an Assistant Professor and Lecturer in the same Department. She did her undergraduate and graduate studies at Clark University, Massachusetts USA (BA in Economics and Business Administration, 1986; MA in Economics, 1989; Ph.D. in Economics 1990). She is the Managing Editor of Ekonomia, the journal of the Cyprus Economic Society.

Applied microeconomics and microeconometrics; Interhousehold and intrahousehold behavior; Empirical consumer demand analysis; Household and individual welfare measurement; Adult equivalence scales and consumer price indices; Analysis of indirect tax reform and distributional effects; Household consumption and saving behavior.

Lyssiotou Panayiota,"Gender Bias in the Spending of Child Benefits: Evidence from a Natural Policy Reform, International Tax and Public Finance, forthcoming 2017, http://link.springer.com/article/10.1007/s10797-017-9477-9.

Lyssiotou, Panayiota, The Impact of Targeting Policy on Spouses' Demand for Public Goods, labor supplies and sharing rule, Empirical Economics, 53(2), 2017, pp. 853-878, http://link.springer.com/article/10.1007/s00181-016-1134-0.

Lyssiotou, Panayiota, Demographics and Demand: Evaluation of Alternative Functional Forms, Economics Letters, 117 (2012), pp. 627-631.

Lyssiotou, Panayiota, Comparisons of Poverty Rates Across Periods: Significance of Distributional Effects of Prices, Economics Letters, 99,1, April 2008, pp. 14-17.

Lyssiotou, Panayiota, Panos, Pashardes and Thanasis, Stengos, Demographic vs Expenditure Flexibility in Engel Curves, Empirical Economics, vol. 34, 2, 2008, pp. 257-271.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos, Estimates of the Black Economy Based on Consumer Demand Approaches, The Economic Journal, 114 (July), 2004, pp. 622-640.

Lyssiotou Panayiota and Panos Pashardes, Comparing the True Cost of Living Indices of Demographically Different Households, Bulletin of Economic Research, 56:1, 2004, pp. 21-39.

Lyssiotou Panayiota, On Estimating the Cost of Characteristics Indices from Consumer Demand Analysis, Canadian Journal of Economics, vol 36, no. 2, May 2003, pp. 326-349.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos, Nesting Quadratic Logarithmic Demand Systems, Economics Letters, 76, 2002, pp. 369-374.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos, Age Effects on Consumer Demand: An Additive Partially Linear Regression Model, Canadian Journal of Economics, vol. 35, no. 1, 2002, pp. 153-165.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos, Preference Heterogeneity and the Rank of Demand Systems, Journal of Business and Economic Statistics, vol. 17, No. 2, April 1999, pp. 248-252.

Lyssiotou Panayiota, Panos Pashardes and Thanasis Stengos, Testing the Rank of the Engel Curves with Endogenous Expenditure Economics Letters, 64, 1999, pp. 61-65.