ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
PAPACHARALAMBOUS CHARALAMBOS
...
ASSOCIATE PROFESSOR
Department of Law
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
018
+35722892927
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Επίκουρος Καθηγητής Ποινικού Δικαίου στο Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Νοέμβριο του 2009. Αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1984. Διδακτορικό στο Ποινικό Δίκαιο και στη Θεωρία Δικαίου από το Πανεπιστήμιο Goethe της Φρανκφούρτης (Γερμανία, 1990. Δικηγόρος Αθηνών από το 1987 και παρ' Αρείω Πάγω από το 2002. Μεταξύ Ιανουαρίου 1998 και Μαρτίου 2000 και μεταξύ Απριλίου 2000 και Μαρτίου 2001: Ειδιός Σύμβουλος του Υπουργού Δικαιοσύνης σε θέματα Ποινικού Δικαίου και αντεγκληματικής πολιτικής. Μεταξύ 2.12.2002-31.7.2003 και μεταξύ 1.9.03-31.12.2003 ειδικός ερευνητής στον Οργανισμό Καταπολέμησης Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ). Τον Ιούλιο του 2003 τοποθετήθηκε ως ειδικός επιστήμονας στον Τομέα Ανθρωπίνων Διακιωμάτων του Συνηγόρου του Πολίτη. Άλλες διδακτικές δραστηριότητες: Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές από το 1993 (κυρίως ποινικό δίκαιο) και από το 2004 στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Δίκαιο & Ευρωπαϊκή Ενοποίηση" του Γενικού Τμήματος Δικαίου του Παντείου
Διεθνές Ποινικό Δίκαιο - Οργανωμένο Έγκλημα - Συμμετοχή στο έγκλημα - ποινική προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (παρενόχληση, ενδοοικογενειακή βία, εγκλήματα διακρίσεων - εγκλήματα μίσους) - κριτική θεωρία του ποινικού δικαίου.
Βασικά βιβλία: 1) Das politische Delikt im legalistischen Rechtsstaat. Beotrag zu einer Theorie der illegalen politischen Kommunikation (διδακτορική εργασία), Peter Lang, Frankfurt/Main, 1991; 2) Συμμετοχή σε αυτοκτονία, Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα, 1977; 3) Φυσιοκρατία και Κανονιστικό Πρόταγμα. Αιτιότητα και αντικειμενικός καταλογισμός ως θεμέλια της γενικής θεωρίας του αδικήματος, Αθήνα-Θεσσαλονίκη, 2003. Περαιτέρω: περί τα 50 άρθρα σε ελληνικά και διεθνή νομικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, παρατηρήσεις στην ελληνική και κυπριακή ποινική νομολογία.

Profile Information

-
-
Main books: 1) Political offence under the legalistic State of Law. Contribution to the theory of the illegal political communication (PhD thesis, in German, Peter Lang, Frankfurt/Main, 1991; 2) Participation at a suicide as supplementary norm to the offences against life (in Greek), P. N. Sakkoulas Publishers, Athens, 1977; 3) Naturalism and Normative Approach. Causality and objective imputation as cornerstones of the general theory of wrongdoing (in Greek), Athens-Thessaloniki, 2003. Further: about 50 articles in Greek and international journals and volumes; remarks in Greek and Cypriot case law in criminal matters.