ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ
ΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ
LEONTIDIS EPAMEINONDAS
...
PROFESSOR
Department of Chemistry
FST 02 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
B137
22892767
22895452
-

Προσωπικό Προφίλ

 • Δίπλωμα Χημικού Μηχανικού από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), Αθήνα, Ελλάδα, 1985.
 • Διδακτορικό στη Χημική Μηχανική, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Μασσαχουσέττης (ΜΙΤ), Cambridge, ΗΠΑ, 1990.
 • Μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ομοσπονδιακό Πολυτεχνείο της Ζυρίχης (ΕΤΗ), Ελβετία, 1992-1994.
 • Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών και μετά στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, 1995-2002.
 • Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, 2002-2010.
 • Καθηγητής στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Λευκωσία, 2011-σήμερα.
 • Πρόεδρος του Τμήματος Χημείας, 3/2006-3/2008.
 • Πρόεδρος της Παγκύπριας Ένωσης Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ), 2007-σήμερα.
 • Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της EuCheMS (European Association for the Chemical and Molecular Sciences), 10/2004-3/2010.
(1) Ειδικές ιοντικές επιδράσεις σε φυσικοχημικά και βιολογικά συστήματα.
(2) Σύνθεση υβριδικών πυριτικών υλικών που χρησιμοποιούνται ως ροφητές περιβαλλοντικών ρυπαντών.
(3) Μέθοδοι Langmuir-Blodgett για την παρασκευή μοριακών υμενίων και "layer-by-layer" για παρασκευή υμενίων από σταθεροποιημένες κολλοειδείς διασπορές νανοσωματιδίων.
(4) Προσανατολισμένα υμένια οξειδίων για φωτοκαταλυτικές εφαρμογές και φωτοηλεκτροχημική διάσπαση νερού.
(5) Ανάπτυξη και σταθεροποίηση νανοκρυστάλλων ημιαγωγών σε διαλύματα πολυμερών ή/και τασιενεργών.
 
 
(1) Leodidis* E.B., Hatton T.A., “Specific Ion Effects in Electrical Double Layers. Selective Solubilization of Cations in Aerosol-OT Reversed Micelles”, Langmuir 5, 741-753 (1989).
(2) Leodidis* E.B., Hatton T.A., “Amino Acids in AOT Reversed Micelles. 1. Determination of Interfacial Partition Coefficients Using the Phase-Transfer Method”, J. Phys. Chem. 94, 6400-6411 (1990).
(3) Leontidis E., de Pablo J.J., Laso M., Suter U.W., “A Novel Composite Algorithm for Efficient Off-Lattice Monte-Carlo Simulation of Dense Polymer Phases”, Adv. Pol. Sci. 116, 283-318 (1994).
(4) Leontidis, E., Heinz, H., Wallenborn, E.-U., Palewska, K., Suter, U.W., “Normal and defective perylene substitution sites in alkane crystals”, J. Chem. Phys. 114(7), 3224-3235 (2001).
(5) Leontidis, E., Kyprianidou-Leodidou, T., Kleitou, C., Bekiari, V., Lianos, P. “Gold Colloids from Cationic Surfactant Solutions. 1. Mechanisms that Control Particle Morphology”, Langmuir 18(9), 3659-3668 (2002).
(6) Leontidis, E., “Hofmeister Anion Effects on Surfactant Self-Assembly and the Formation of Porous Solids”, Curr. Opin. Colloid Int. Sci. 7(1,2), 81-91 (2002).
(7) Leontidis E., Orphanou M., Kyprianidou-Leodidou T., Krumeich F., Caseri W., “Composite Nanotubes Formed by Self-Assembly of PbS Nanoparticles”, Nanoletters 3(4), 569-572 (2003).
(8) Aroti A., Leontidis E., Maltseva, E., Brezesinski G., “Effect of Hofmeister Anions on DPPC Langmuir Monolayers at the Air-Water Interface”, J. Phys. Chem. B 108, 15238-15245 (2004).
(9) Leontidis, E., Aroti, A., Belloni, L., Dubois, M., Zemb, T., “Effects of monovalent anions of the Hofmeister series on DPPC lipid bilayers. Part II. Modelling the perpendicular and lateral equation of state”, Biophys. J. 93, 1591-1607 (2007).
(10) Leontidis E., Aroti, A., Belloni, L., “DPPC liquid-expanded monolayers as model systems to understand the anionic Hofmeister series. 1. A tale of models”, J. Phys. Chem. B 113(5), 1447-1459 (2009).
(11) Leontidis E., Aroti, A., “DPPC liquid-expanded monolayers as model systems to understand the anionic Hofmeister series.2. Ion partitioning is mostly a matter of size”, J. Phys. Chem. B 113(5), 1460-1467 (2009).
(12) Koupanou, E., Ahualli, S., Glatter, O., Delgado, A., Krumeich, F., Leontidis, E., “Stabilization of lead sulfide nanoparticles by cationic polyelectrolytes in aqueous solutions: A detailed investigation of stabilization efficiencies”, Langmuir 26 (22), 16909-16920 (2010).
(13) Christoforou, M., Brezesinski, G., Leontidis, E., “Effects of Sodium Salts of Lyotropic Anions on Low-Temperature, Ordered Lipid Monolayers”, J. Phys. Chem. B 116 (50), 14602-14612 (2012).
(14) Andreou, I., Amenitsch, H., Likodimos, V., Falaras, P., Koutsoukos, P., Leontidis, E., “Organized silica films generated by Evaporation-Induced-Self-Assembly as hosts for iron oxide nanoparticles”, Materials –Open Access Journal 6 (4), 1467-1484 (2013).
(15) Ioannou, F., Leontidis, E., Archontis, G., “Helix-formation by Alanine-based Peptides in Pure Water and Electrolyte Solutions: Insights from Molecular Dynamics Simulations”, J. Phys. Chem. B 117(34), 9866-9876 (2013).
 

Profile Information

 • Diploma of Chemical Engineer (five-year course), National Technical University of Athens (NTUA), Greece, 1985.
 • PhD in Chemical Engineering, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, USA, 1990.
 • Post-doctoral researcher in the Institute for Polymers, Federal Technical University (ETH), Zurich, Switzerland, 1992-1994.
 • Assistant Professor, Department of Natural Sciences and afterwards Department of Chemistry of the University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 1995-2002.
 • Associate Professor, Department of Chemistry of the University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 2002-2010.
 • Professor, Department of Chemistry of the University of Cyprus, Nicosia, Cyprus, 2011-today.
 • Chairman of the Department of Chemistry, 3/2006-3/2008.
 • President of the Pancyprian Union of Chemists, 2007-today.
 • Member of the Executive Committee of EuCheMS (European Association for the Chemical and Molecular Sciences), 10/2004-3/2010.

 

(1) Specific ion effects on biophysical and physicochemical systems.
(2) Synthesis of hybrid materials based on silica for use as sorbents of environmental pollutants.
(3) Langmuir-Blodgett molecular film production and Layer-by-layer film production from stabilized nanoparticle dispersions. 
(4) Oriented oxide films for photocatalytic applications and water splitting.
(5) Growth of semiconductor nanocrystals in polymer and/or surfactant solutions.
 
 
(1) Leodidis* E.B., Hatton T.A., “Specific Ion Effects in Electrical Double Layers. Selective Solubilization of Cations in Aerosol-OT Reversed Micelles”, Langmuir 5, 741-753 (1989).
(2) Leodidis* E.B., Hatton T.A., “Amino Acids in AOT Reversed Micelles. 1. Determination of Interfacial Partition Coefficients Using the Phase-Transfer Method”, J. Phys. Chem. 94, 6400-6411 (1990).
(3) Leontidis E., de Pablo J.J., Laso M., Suter U.W., “A Novel Composite Algorithm for Efficient Off-Lattice Monte-Carlo Simulation of Dense Polymer Phases”, Adv. Pol. Sci. 116, 283-318 (1994).
(4) Leontidis, E., Heinz, H., Wallenborn, E.-U., Palewska, K., Suter, U.W., “Normal and defective perylene substitution sites in alkane crystals”, J. Chem. Phys. 114(7), 3224-3235 (2001).
(5) Leontidis, E., Kyprianidou-Leodidou, T., Kleitou, C., Bekiari, V., Lianos, P. “Gold Colloids from Cationic Surfactant Solutions. 1. Mechanisms that Control Particle Morphology”, Langmuir 18(9), 3659-3668 (2002).
(6) Leontidis, E., “Hofmeister Anion Effects on Surfactant Self-Assembly and the Formation of Porous Solids”, Curr. Opin. Colloid Int. Sci. 7(1,2), 81-91 (2002).
(7) Leontidis E., Orphanou M., Kyprianidou-Leodidou T., Krumeich F., Caseri W., “Composite Nanotubes Formed by Self-Assembly of PbS Nanoparticles”, Nanoletters 3(4), 569-572 (2003).
(8) Aroti A., Leontidis E., Maltseva, E., Brezesinski G., “Effect of Hofmeister Anions on DPPC Langmuir Monolayers at the Air-Water Interface”, J. Phys. Chem. B 108, 15238-15245 (2004).
(9) Leontidis, E., Aroti, A., Belloni, L., Dubois, M., Zemb, T., “Effects of monovalent anions of the Hofmeister series on DPPC lipid bilayers. Part II. Modelling the perpendicular and lateral equation of state”, Biophys. J. 93, 1591-1607 (2007).
(10) Leontidis E., Aroti, A., Belloni, L., “DPPC liquid-expanded monolayers as model systems to understand the anionic Hofmeister series. 1. A tale of models”, J. Phys. Chem. B 113(5), 1447-1459 (2009).
(11) Leontidis E., Aroti, A., “DPPC liquid-expanded monolayers as model systems to understand the anionic Hofmeister series.2. Ion partitioning is mostly a matter of size”, J. Phys. Chem. B 113(5), 1460-1467 (2009).
(12) Koupanou, E., Ahualli, S., Glatter, O., Delgado, A., Krumeich, F., Leontidis, E., “Stabilization of lead sulfide nanoparticles by cationic polyelectrolytes in aqueous solutions: A detailed investigation of stabilization efficiencies”, Langmuir 26 (22), 16909-16920 (2010).
(13) Christoforou, M., Brezesinski, G., Leontidis, E., “Effects of Sodium Salts of Lyotropic Anions on Low-Temperature, Ordered Lipid Monolayers”, J. Phys. Chem. B 116 (50), 14602-14612 (2012).
(14) Andreou, I., Amenitsch, H., Likodimos, V., Falaras, P., Koutsoukos, P., Leontidis, E., “Organized silica films generated by Evaporation-Induced-Self-Assembly as hosts for iron oxide nanoparticles”, Materials –Open Access Journal 6 (4), 1467-1484 (2013).
(15) Ioannou, F., Leontidis, E., Archontis, G., “Helix-formation by Alanine-based Peptides in Pure Water and Electrolyte Solutions: Insights from Molecular Dynamics Simulations”, J. Phys. Chem. B 117(34), 9866-9876 (2013).