ΣΤΑΥΡΟΣ ΦΩΤΙΟΥ
ΦΩΤΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
FOTIOU STAVROS
...
PROFESSOR
Department of Education
-
11-13 Dramas str.
518
22 892 925
22 894 488
-

Προσωπικό Προφίλ

Σπουδές:
 
Πτυχίο Δασκάλου, Παιδαγωγική Ακαδημία Κύπρου, 1980.
Πτυχίο Θεολογίας, Τμήμα Θεολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1985.
Διδακτορικό Θεολογίας, Τμήμα Θεολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1993.
Oρθόδοξη Θεολογία, Θρησκευτική Παιδεία, Μεθοδολογία της διδασκαλίας, Χριστιανική Ηθική, Θρησκείες.

ΒΙΒΛΙΑ

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2019), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 25.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2018), Απληστία και άφρονες πλούσιοι, Αθήνα: Αρμός.

Ставрос С. Фотиу (2018), Священный монастырь Хрисороятисса, Пафос: Издание Священного монастыря Хрисороятисса.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2018), Ti σημαίνει να πιστεύεις σήμερα, Αθήνα: Αρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2018), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 24.

Σταύρος Σ. Φωτίου (2017), Άγιος: ο άνθρωπος της αγάπης, Αθήνα: Αρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2017), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 23.

Σταύρος Σ. Φωτίου (2017), Ανθισμένες συνειδήσεις, Αθήνα: Αρμός.

Ставрос С. Фотиу (2017), Святой Лазарь и церковь в его честь в Ларнаке, Ларнака: Издательство церковного комитета.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2016), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 22.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2015), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 21.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2014), Γάμος, αγάπη, έρωτας, Αθήνα: Αρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (2014), Η ορθόδοξη πίστη, Αθήνα: Αρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2014), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 20.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (2013), Ζωντανή ζωή, Αθήνα: Αρμός. Δεύτερη έκδοση 2018.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2013), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 19.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2013), Τρομοκρατία και πολιτισμός, Αθήνα: Αρμός.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2012), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 18.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2012), Ορθοδοξία και ορθοπραξία, Αθήνα: Αρμός.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2011), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 17.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2010), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 16.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2009), Η υποδοχή του άλλου, Αθήνα: Αρμός.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2009), Ανθρωποποιός αγωγή, Αθήνα: Αρμός.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2009), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 15.
 
Stavros S. Fotiou (2008), L’Eglise dans le monde moderne, Paris: Cerf.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2008), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 14.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2007), Εκκλησιαστικός Κήρυκας 13.
 
Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2006), Eκκλησιαστικός Kήρυκας 12.
 

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2005), Eκκλησιαστικός Kήρυκας 11.

Stavros S. Fotiou (2004), The Church in the modern world, Berkeley, California: InterOrthodox Press..
 

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2004), Eκκλησιαστικός Kήρυκας 10.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2003), Aγωγή νεότητας, Λευκωσία: Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2003), Eκκλησιαστικός Kήρυκας 9.

Σταύρος Σ. Φωτίου (2002), Μαζί με τον Χριστό, Λάρνακα.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2002), Eκκλησιαστικός Kήρυκας 8.

Σταύρος Σ. Φωτίου (2001), H Eκκλησία στο σύγχρονο κόσμο, Aθήνα: Aρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (2001), Aπό το νερό στο κρασί και από τον έρωτα στην αγάπη, Aθήνα: Aρμός, Δεύτερη έκδοση: 2008. Τρίτη έκδοση: 2014.

Σταύρος Σ. Φωτίου (2001), Άνδρας και γυναίκα: ο άνθρωπος, Aθήνα: Aκρίτας, Δεύτερη έκδοση; 2005. Τρίτη έκδοση: 2006.

Σταύρος Σ. (Επιμ.) (2001), Θέματα Xριστιανικής Aγωγής, Aθήνα: Aρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (2000), Iερά Mονή Xρυσορρογιατίσσης, Πάφος: Iερά Mονή Xρυσορρογιατίσσης. Δεύτερη έκδοση: 2012.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2000), H ελευθερία ως αγάπη, Λάρνακα: Iερά Mητρόπολη Kιτίου.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (2000), Iησούς Xριστός: η του κόσμου ζωή, Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1999), Μαρτυρία ζωής, Aθήνα: Aρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1999), Παιδαγωγία ζωής, Aθήνα: Aρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1997), Oρθόδοξος μοναχισμός, Aθήνα: Aρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (1996), O διάλογος, Aθήνα: Aρμός, 1996.

Σταύρος Σ. Φωτίου (1996), H συμβολή της Mονής Kύκκου στην κυπριακή εκπαίδευση. Aπό την ίδρυσή της μέχρι το 1960, Λευκωσία: Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1996), Aγωγή ελευθερίας, Aθήνα: Aρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1996), Aνάσταση και ζωή, Aθήνα: Aρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1995), Eκκλησιαστικός Kήρυκας 7..

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1995), Aγάπη και γάμος, Aθήνα: Aρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (1994), O γάμος ως μυστήριο αγάπης κατά την Kαινή Διαθήκη, Aθήνα: Aρμός.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1994), Άνθρωπος και περιβάλλον, Πάφος: Ιερά, Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1994), Eκκλησιαστικός Kήρυκας 6, Λάρνακα.

Σταύρος Σ. Φωτίου (1993) Φωτίου, Σταύρος Σ., Oρθόδοξα μηνύματα, Λευκωσία, 1993. Δεύτερη έκδοση: 1994. Τρίτη έκδοση: Aθήνα: M. Π. Γρηγόρης, 1995. Τέταρτη έκδοση: 2000. Πέμπτη έκδοση: Λάρνακα 2002. Έκτη έκδοση: Αθήνα: Αρμός 2014.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1993), Aντιπελάργησις, Λευκωσία: Kέντρο Mελετών Iεράς Mονής Kύκκου.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1993), Eκκλησιαστικός Kήρυκας 5.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1992), Eκκλησιαστικός Kήρυκας 4.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1991), Άνθρωπος και κοινωνία, Πάφος: Ιερά, Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1991), Eκκλησιαστικός Kήρυκας 3.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1991), Φως Χριστού, Λευκωσία: Ιερά, Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Κύκκου.

Σταύρος Σ. Φωτίου (1990), Aλλοτρίωση και αυτογνωσία, Aθήνα: Σηματωρός.

Σταύρος Σ. Φωτίου - Γιώργος Χ. Ευθυμίου (1990), Η Εκκλησία της Κύπρου, Λευκωσία: Υπουργείο Παιδείας.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1990), Ανθολογία ποίησης για παιδιά, Λάρνακα.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1990), Eκκλησιαστικός Kήρυκας 2. 

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1989), Eκκλησιαστικός Kήρυκας 1.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1989), Μηνύματα Ορθοδοξίας, Πάφος: Ιερά Μητρόπολη Πάφου.

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1989), Ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος και ο σύγχρονος κόσμος, Πάφος, Ιερά, Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου.

Σταύρος Σ. Φωτίου (1988), Kυπριακή μαρτυρία, Λευκωσία: Σηματωρός,

Σταύρος Σ. Φωτίου (Επιμ.) (1984), Η Ορθοδοξία ως πολιτική διακονία, Πάφος: Ιερά, Βασιλική και Σταυροπηγιακή Μονή Αγίου Νεοφύτου.
 
 
ΑΡΘΡΑ
 
Stavros S. Fotiou (2015), “Cyprus and Christian Education,” George Thomas Kurian – Mark A. Lamport (Eds), Encyclopedia of Christian Education, Volume one, New York: Rowman and Littlefield, 370.
 
Stavros S. Fotiou (2015), “Maximus the Confessor,” George Thomas Kurian – Mark A. Lamport (Eds), Encyclopedia of Christian Education, Volume two, New York: Rowman and Littlefield, 783-784.
 
Stavros S. Fotiou (2013), "The wine of Cana and the levels of human morality," The Greek Orthodox Theological Review 58, 43–55.
 
Stavros S. Fotiou (2013), "Uniqueness and immortality: human person and cloning," Logos 54:3-4, 243-248.
 
Stavros S. Fotiou (2013), "The transformation of existence," Expository Times 124:7, 327-332.
 
Stavros S. Fotiou (2012), "The human being as creator of love according to Saint John Chrysostom," International Journal of Orthodox Theology 3:3, 159-172.
 
Stavros S. Fotiou (2012), "Archbishop Anastasios: mission in Christ's way," One in Christ 46:2, 233-245.
 
Stavros S. Fotiou (2012), "Co-educational peace: the catholic dimension of Christian Education," Orthodoxes Forum 26:1, 65-74.
 
Stavros S. Fotiou (2012), “The great privilege of God: the victory of love over the pain,” Phronema 27:1, 19-28.
 
Stavros S. Fotiou (2011), “One in Christ: the icon of the Nativity of Christ as a charter of Church,” One in Christ 45:1, 21-34.
 
Stavros S. Fotiou (2010), “Theos Philanthropos,” The Greek Orthodox Theological Review 55:1-4, 199-212.
 
Stavros S. Fotiou (2009), “Eucharist as dorea, diakonia and didachi,” Journal of Christian Education 52:3, 21-28.
 
Stavros S. Fotiou (2009), “Orthodoxia as orthopraxia according to St Epiphanius of Salamis,” Phronema 24, 51-63.
 
Stavros S. Fotiou (2008), “The knowledge of religions in the textbooks of the lesson of Religious Education in the public schools of the Republic of Cyprus,” In Michaela Moravcikova (Ed.), State-Church relations in Europe, Bratislava: Institute for State-Church Relations, 245-248.
 
Stavros S. Fotiou (2004), “Diversity and unity: the vision of Christian Education in an age of globalization,” The Greek Orthodox Theological Review 49:3-4, 269-278.
 
Stavros S. Fotiou (2003), “A youthful Church and a Church of the young,” Phronema 18, 77-89.
 
Stavros S. Fotiou (2003), "Kristillinen kasvatus ja olemassaolon tayteys," Tarhurit, Helsinki: Yliopistopaino, 123-132.
 
Stavros S. Fotiou (2001), "Water into wine, and Eros into Agape: marriage in the Orthodox Church," In Adrian Thatcher (Ed.), Celebrating Christian marriage, Edinburgh/New York: T. and T. Clark, 89-104.
 
Stavros S. Fotiou (2001), “Blood and spirit,” Theology Today 57:4, 509-516.
 
Stavros S. Fotiou (2000), “In another form: the educational dimension of Orthodox iconography,” Phronema 15, 115-128.
 
Stavros S. Fotiou (1998), “Liturgical sanctification: the ecological dimension of Christian Education,” Journal of Christian Education 41:2, 15-26.

Profile Information

Studies:
 
Teacher’s Diploma, Pedagogical Academy of Cyprus, 1980.
B.A. in Theology, University of Athens, 1985.
Ph.D. in Theology, University of Athens, 1993.
Orthodox Theology; Religious Education; Methodology of teaching; Christian Ethics; Religions.

BOOKS

Stavros S. Fotiou (Ed.) (2019), Ekklesiastikos Kirikas 25 (in Greek).

Stavros S. Fotiou (Ed.) (2018), Greed and rich fools, Athens: Armos (in Greek).

Ставрос С. Фотиу (2018), Священный монастырь Хрисороятисса, Пафос: Издание Священного монастыря Хрисороятисса.

Stavros S. Fotiou (Ed.) (2018), The meaning of faith today, Athens: Armos (in Greek).

Stavros S. Fotiou (Ed.) (2018), Ekklesiastikos Kirikas 24 (in Greek).

Stavros S. Fotiou (2017), The saint as a person of love, Athens: Armos (in Greek).

Stavros S. Fotiou (Ed.) (2017), Ekklesiastikos Kirikas 23 (in Greek).

Stavros S. Fotiou (2017), Blooming consciousness, Athens: Armos (in Greek).

Ставрос С. Фотиу (2017), Святой Лазарь и церковь в его честь в Ларнаке, Ларнака: Издательство церковного комитета.

Stavros S. Fotiou (Ed.) (2016), Ekklesiastikos Kirikas 22 (in Greek).

Stavros S. Fotiou (Ed.) (2015), Ekklesiastikos Kirikas 21 (in Greek).

Stavros S. Fotiou (Ed.) (2014), Marriage, love, eros, Athens: Armos (in Greek).

Stavros S. Fotiou (2014), The Orthodox faith, Athens: Armos (in Greek).

Stavros S. Fotiou (2014), Water into wine, and eros into love, Athens: Armos (in Greek). 

Stavros S. Fotiou (2014), Orthodox messages, Athens: Armos (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (Ed.) (2014), Ekklesiastikos Kirikas 20 (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (2013), Life alive, Athens: Armos (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (Ed.) (2013), Ekklesiastikos Kirikas 19 (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (Ed.) (2013), Terrorism and civilization, Athens: Armos (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (Ed.) (2012), Ekklesiastikos Kirikas 18 (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (Ed.) (2012), Οrthodoxy and orthopraxis, Athens: Armos (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (Ed.) (2011), Ekklesiastikos Kirikas 17 (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (Ed.) (2010), Ekklesiastikos Kirikas 16 (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (Ed.) (2009), The encounter with the Other, Athens: Armos (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (Ed.) (2009), Education for human beings, Athens: Armos (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (Ed.) (2009), Ekklesiastikos Kirikas 15 (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (2008), L’Eglise dans le monde moderne, Paris: Cerf.
 
Stavros S. Fotiou (Ed.) (2008), Ekklesiastikos Kirikas 14 (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (Ed.) (2007), Ekklesiastikos Kirikas 13 (in Greek).
 
Stavros S. Fotiou (2004), The Church in the modern world, Berkeley, California: InterOrthodox Press.
 
 
 
ARTICLES
 
Stavros S. Fotiou (2015), “Cyprus and Christian Education,” George Thomas Kurian – Mark A. Lamport (Eds), Encyclopedia of Christian Education, Volume one, New York: Rowman and Littlefield, 370.
 
Stavros S. Fotiou (2015), “Maximus the Confessor,” George Thomas Kurian – Mark A. Lamport (Eds), Encyclopedia of Christian Education, Volume two, New York: Rowman and Littlefield, 783-784.
 
Stavros S. Fotiou (2013), "The wine of Cana and the levels of human morality," The Greek Orthodox Theological Review 58, 43–55.
 
Stavros S. Fotiou (2013), "Uniqueness and immortality: human person and cloning," Logos 54:3-4, 243-248.
 
Stavros S. Fotiou (2013), "The transformation of existence," Expository Times 124:7, 327-332.
 
Stavros S. Fotiou (2012), "The human being as creator of love according to Saint John Chrysostom," International Journal of Orthodox Theology 3:3, 159-172.
 
Stavros S. Fotiou (2012), "Archbishop Anastasios: mission in Christ's way," One in Christ 46:2, 233-245.
 
Stavros S. Fotiou (2012), "Co-educational peace: the catholic dimension of Christian Education," Orthodoxes Forum 26:1, 65-74.
 
Stavros S. Fotiou (2012), "The great privilege of God: the victory of love over the pain," Phronema 27:1, 19-28.
 
Stavros S. Fotiou (2011), "One in Christ: the icon of the Nativity of Christ as a charter of Church," One in Christ 45:1, 21-34.
 
Stavros S. Fotiou (2010), "Theos Philanthropos," The Greek Orthodox Theological Review 55:1-4, 199-212.
 
Stavros S. Fotiou (2009), "Eucharist as dorea, diakonia and didachi," Journal of Christian Education 52:3, 21-28.
 
Stavros S. Fotiou (2009), "Orthodoxia as orthopraxia according to St Epiphanius of Salamis," Phronema 24, 51-63.
 
Stavros S. Fotiou (2008), "The knowledge of religions in the textbooks of the lesson of Religious Education in the public schools of the Republic of Cyprus," In Michaela Moravcikova (Ed.), State-Church relations in Europe, Bratislava: Institute for State-Church Relations, 245-248.
 
Stavros S. Fotiou (2004), "Diversity and unity: the vision of Christian Education in an age of globalization," The Greek Orthodox Theological Review 49:3-4, 269-278.
 
Stavros S. Fotiou (2003), "A youthful Church and a Church of the young," Phronema 18, 77-89.
 
Stavros S. Fotiou (2003), "Kristillinen kasvatus ja olemassaolon tayteys," Tarhurit, Helsinki: Yliopistopaino, 123-132.
 
Stavros S. Fotiou (2001), "Water into wine, and Eros into Agape: marriage in the Orthodox Church," In Adrian Thatcher (Ed.), Celebrating Christian marriage, Edinburgh/New York: T. and T. Clark, 89-104.
 
Stavros S. Fotiou (2001), "Blood and spirit," Theology Today 57:4, 509-516.
 
Stavros S. Fotiou (2000), "In another form: the educational dimension of Orthodox iconography," Phronema 15, 115-128.
 
Stavros S. Fotiou (1998), "Liturgical sanctification: the ecological dimension of Christian Education," Journal of Christian Education 41:2, 15-26.