ΣΤΕΛΛΑ ΑΧΙΛΛΕΩΣ
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΣΤΕΛΛΑ
ACHILLEOS STELLA
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of English Studies
Office Building M
75, Kallipoleos Ave.
-
+357 22892104
+357 22750310
-

Προσωπικό Προφίλ

Πτυχιακές σπουδές στο University of Bristol (BA in English with Greek Literature, 1997) και μεταπτυχιακές σπουδές στο University of Reading (MA in the English Renaissance: Politics, Patronage and Literature, 1998). Διδακτορικό στην Αγγλική Φιλολογία στο University of Reading, 2002. Έχει προηγουμένως διδάξει στο Τμήμα Αγγλικής και Αμερικανικής Φιλολογίας του University of Reading (2001), στο Frederick Institute of Technology (2002-04), στο Πανεπιστήμιο Κύπρου ως Επισκέπτρια Λέκτορας (2004-06) και στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (2006-08).
Αγγλική λογοτεχνία και πολιτισμός της πρώιμης νεωτερικής περιόδου. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την αντίστοιχη Αγγλική σελίδα.
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ:
 
"'In our remove be thou at full ourself': the Measures of Friendship in Shakespeare's Measure for Measure," Lectures de Measure for Measure, ed. Delphine Lemonnier-Texier and Guillaume Winter (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2012), 103-118.
 
'''Ile bring thee Herrick to Anacreon:'Robert Herrick's Anacreontics and the Politics of Conviviality in Hesperides," 'Lords of Wine and Oil': Community and Conviviality in Robert Herrick, ed. Tom Cain and Ruth Connolly (Oxford: Oxford University Press, 2011), 191-219.
 
"Friendship and Good Counsel: The Discourses of Friendship and Parrhesia in Francis Bacon's 'The Essayes or Counsels, Civill and Morall'," Friendship in the Middle Ages and Early Modern Age, ed. Albrecht Classen and Marilyn Sandidge, Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture 6 (Berlin and New York: Walter de Gruyter, 2011), 643-674.
 
"Age and Ageing in Volpone," Volpone: A Critical Guide, ed. Matthew Steggle, Continuum Renaissance Drama (London: Continuum, 2011), 144-167.
 
"Youth, Old Age, and Male Self-fashioning: the Appropriation of the Anacreontic Figure of the Old Man by Jonson and his ‘Sons’," Growing Old in Early Modern Europe: Cultural Representations, ed. Erin Campbell (Aldershot: Ashgate, 2006), 39-53.
 
"The Anacreontea and a Tradition of Refined Male Sociability," A Pleasing Sinne: Drink and Conviviality in Seventeenth-Century England, ed. Adam Smyth (Cambridge: D. S. Brewer, 2004), 21-35.
 
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΣΗΣ:
 
"Symbolic Consumption and the Rebellious Belly: Demystifying Hunger in Caroline Poetry," Yearbook of English Studies: Special Issue on Caroline Literature, ed. by Rory Loughnane, Andrew Power, and Peter Sillitoe, 44 (2014): 174-195.
 
"'Drinking and Good Fellowship': Alehouse Communities and the Anxiety of Social Dislocation in Broadside Ballads of the 1620s and 1630s," Early Modern Literary Studies: Special Issue on Companionship and Communities, ed. by Bronwen Price and Paraic Finnerty (2014). 
 
"The Anacreontic and the Growth of Sociability in Early Modern England," Appositions: Studies in Renaissance / Early Modern Literature and Culture 1 (2008): Genres & Cultures.
 
ΑΡΘΡΑ ΣΕ ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΕΣ:
 
"Volpone." The Literary Encyclopedia. 2 February 2014.
 
"The Anacreontic." The Literary Encyclopedia. 12 July 2008.

Profile Information

Undergraduate studies at the University of Bristol (BA in English with Greek Literature, 1997) and graduate studies at the University of Reading (MA in the English Renaissance: Politics, Patronage and Literature, 1998; Ph.D. in English Literature, 2002). She has previously taught at the University of Reading (2001), Frederick Institute of Technology (2002-04), the University of Cyprus as Visiting Lecturer (2004-06) and the University of Nicosia (2006-08).
Early modern literature and culture. In particular, the production and circulation of literary texts in relation to different reading communities, social practices and political contexts; seventeenth-century poetry, sociability, and cultural exchange; the discourses and practices of friendship in early modern literature and culture; the literature of the English revolution; Ben Jonson and the 'Sons of Ben'.
BOOK CHAPTERS
 
"'In our remove be thou at full ourself': the Measures of Friendship in Shakespeare's Measure for Measure," Lectures de Measure for Measure, ed. Delphine Lemonnier-Texier and Guillaume Winter (Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2012), 103-118.
 
'''Ile bring thee Herrick to Anacreon:'Robert Herrick's Anacreontics and the Politics of Conviviality in Hesperides," 'Lords of Wine and Oil': Community and Conviviality in Robert Herrick, ed. Tom Cain and Ruth Connolly (Oxford: Oxford University Press, 2011), 191-219.
 
"Friendship and Good Counsel: The Discourses of Friendship and Parrhesia in Francis Bacon's 'The Essayes or Counsels, Civill and Morall'," Friendship in the Middle Ages and Early Modern Age, ed. Albrecht Classen and Marilyn Sandidge, Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture 6 (Berlin and New York: Walter de Gruyter, 2011), 643-674.
 
"Age and Ageing in Volpone," Volpone: A Critical Guide, ed. Matthew Steggle, Continuum Renaissance Drama (London: Continuum, 2011), 144-167.
 
"Youth, Old Age, and Male Self-fashioning: the Appropriation of the Anacreontic Figure of the Old Man by Jonson and his ‘Sons’," Growing Old in Early Modern Europe: Cultural Representations, ed. Erin Campbell (Aldershot: Ashgate, 2006), 39-53.
 
"The Anacreontea and a Tradition of Refined Male Sociability," A Pleasing Sinne: Drink and Conviviality in Seventeenth-Century England, ed. Adam Smyth (Cambridge: D. S. Brewer, 2004), 21-35.
 
JOURNAL ARTICLES
 
"Symbolic Consumption and the Rebellious Belly: Demystifying Hunger in Caroline Poetry," Yearbook of English Studies: Special Issue on Caroline Literature, ed. by Rory Loughnane, Andrew Power, and Peter Sillitoe, 44 (2014): 174-195.
 
"'Drinking and Good Fellowship': Alehouse Communities and the Anxiety of Social Dislocation in Broadside Ballads of the 1620s and 1630s," Early Modern Literary Studies: Special Issue on Companionship and Communities, ed. by Bronwen Price and Paraic Finnerty (2014). 
 
"The Anacreontic and the Growth of Sociability in Early Modern England," Appositions: Studies in Renaissance / Early Modern Literature and Culture 1 (2008): Genres & Cultures.
 
ENTRY-ESSAYS IN ENCYCLOPEDIAS
 
"Volpone." The Literary Encyclopedia. 2 February 2014.
 
"The Anacreontic." The Literary Encyclopedia. 12 July 2008.