ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΖΙΟΛΑΣ
ΤΖΙΟΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
NIKOLAOS TZIOLAS
...
ASSOCIATE PROFESSOR
-
FST 01 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
061
(+357) 22892623
(+357) 22892601
www.mas.ucy.ac.cy/~tziolas

Προσωπικό Προφίλ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.Διδακτορικό στα Μαθηματικά, University of Utah, 1999.Πτυχίο στα Μαθηματικά, Αριστοτέλιο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991.ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.Υπότροφος JSPS, University of Tokyo, 03/2005 - 09/2005.Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, University of Washington, 09/2004 - 03/2005.Υπότροφος Marie Curie, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 09/2003 - 09/2004.Max Planck Institute for Mathematics, Bonn, 09/2002 - 09/2003.Υπότροφος Marie Curie, University of Warwick, 05/2000 - 05/2002.Επισκέπτης Επίκουρος Καθηγητής, Oklahoma State University, 08/1999 - 05/2000.
Αλγεβρική Γεωμετρία
1. First order deformations of schemes with normal crossing singularities, accepted for publication in Manuscripta Mathematica.2. Smoothings of schemes with non-isolated singularities, Michigan Journal of Mathematics 59 (2010), no1, 25-84.3. 3-Fold divisorial contractions of divisors to curves through cE7 Compound DuVal singularities, International Journal of Mathematics 21 (2010), n01, 1-23.4. Q-Gorenstein smoothings of non-normal surfaces, American Journal of Mathematics, 131 (2009), 171-193.

Profile Information

EDUCATION.Ph.D. in Mathematics, University of Utah, 1999.Ptyhion in Mathematics, Aristotle University of Thessaloniki, 1991.PREVIOUS POSITIONS.JSPS Fellow, University of Tokyo, 03/2005 - 09/2005.Visiting Assistant Professor, University of Washington, 09/2004 - 03/2005.Marie Curie Research Fellow, University of Crete, 09/2003 - 09/2004.Max Planck Institute for Mathematics, Bonn, 09/2002 - 09/2003.Marie Curie Research fellow, University of Warwick, 05/2000 - 05/2002.Visiting Assistant Professor, Oklahoma State University, 08/1999 - 05/2000.
Algebraic Geometry
1. First order deformations of schemes with normal crossing singularities, Manuscripta Mathematica 136 (2011), vol 3-4, 345-363.2. Smoothings of schemes with non-isolated singularities, Michigan Journal of Mathematics 59 (2010), no1, 25-84.3. 3-Fold divisorial contractions of divisors to curves through cE7 Compound DuVal singularities, International Journal of Mathematics 21 (2010), n01, 1-23.4. Q-Gorenstein smoothings of non-normal surfaces, American Journal of Mathematics, 131 (2009), 171-193.