ΒΑΣΙΛΙΚΉ ΧΡΊΣΤΟΥ
ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
CHRISTOU VASILIKI
...
SPECIAL SCIENTIST
Department of Mathematics and Statistics
FST 01 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
B135
22 893914
22 895072
-

Προσωπικό Προφίλ

 • Διδακτορικό στη Στατιστική, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2014.
 • Μάστερ στην Εφαρμοσμένη Στατιστική, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2009.
 • Πτυχίο Μαθηματικών και Στατιστικής, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2007.
Χρονοσειρές με ακέραιες τιμές.
 •  V. Christou and K. Fokianos: Quasi–Likelihood Inference for Negative Binomial Time Series Models, Journal of Time Series Analysis,  35, 55–78, 2014.
 •  V. Christou and K. Fokianos: On Count Time Series Prediction, Journal of Statistical Computation and Simulation, 85, 357–373, 2015.
 •  V. Christou and K. Fokianos: Estimation and Testing Linearity for Non-Linear Mixed Poisson Autoregressions, Electronic Journal of  Statistics, 9, 1357–1377, 2015.

 

Profile Information

 • Ph.D. in Statistics, University of Cyprus, 2014.
 • M.Sc. in Applied Statistics, University of Cyprus, 2009.
 • B.Sc. in Mathematics and Statistics, University of Cyprus, 2007.
Count Time Series.
 •  V. Christou and K. Fokianos: Quasi–Likelihood Inference for Negative Binomial Time Series Models, Journal of Time Series Analysis, 35, 55–78, 2014.
 • V. Christou and K. Fokianos: On Count Time Series Prediction, Journal of Statistical Computation and Simulation, 85, 357–373, 2015.
 • V. Christou and K. Fokianos: Estimation and Testing Linearity for Non-Linear Mixed Poisson Autoregressions, Electronic Journal of Statistics, 9, 1357–1377, 2015.