ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ
ΛΥΣΑΝΔΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
-
...
SPECIAL SCIENTIST
Department of History and Archaeology
Archaeological Research Unit
12, Gladstonos str.
-
-
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας με ειδίκευση στην Αρχαιολογία (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης). Μεταπτυχιακές σπουδές εξειδίκευσης στην Αποκατάσταση Μνημείων, Αρχιτεκτονική Σχολή Valle Giulia, του Πανεπιστημίου της Ρώμης La Sapienza (2007). Διδακτορικές σπουδές στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστήμιο Κύπρου στο πρόγραμμα Μεσογειακή Αρχαιολογία (από την Προϊστορία ως την Ύστερη Αρχαιότητα) με τίτλο «Η Ταφική Αρχιτεκτονική κατά την Ελληνιστική και Ρωμαϊκή Περίοδο στην Κύπρο» (2014).

 

Ταφική αρχιτεκτονική και αρχαιολογία του θανάτου.

Αρχαιολογία της αρχιτεκτονικής και αρχιτεκτονική της αρχαιολογίας, αρχαιολογία του κτηρίου, μελέτη ιστάμενων κατασκευών.

Τηλεπισκόπηση και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών στην αρχαιολογία και κτιστή Πολιτιστική Κληρονομιά.

 • Lysandrou V., Agapiou A, “Advancing archaeological research through remote sensing: the example of Tylliria area in Cyprus”, Global Journal of Archaeology & Anthropology, 1(1) (2017).

   

 • Agapiou A., Lysandrou V., Hadjimitsis D. G., "The Cyprus coastal heritage landscapes within Marine Spatial Planning process", Journal of Cultural Heritage 23 (2017).

   

 • Cerra, D., Plank, S., Lysandrou, V., Tian, J., "Cultural Heritage Sites in Danger—Towards Automatic Damage Detection from Space", Remote Sensing, 8(9) (2016).

   

 • Lysandrou V., Cerra D., Agapiou A., Charalambous E., Hadjimitsis D. G., "Towards a spectral library of Roman to Early Christian Cypriot floor mosaics", Journal of Archaeological Science: Reports (2016).

   

 • Kyriakides N., Lysandrou V., Agapiou A., Illampas R., Charalambous E., "Correlating damage condition with historical seismic activity in underground sepulchral monuments of Cyprus", Journal of Archaeological Science: Reports (2016).

   

 • Lysandrou V., Agapiou A.,  “Cities of the dead: Approaching the landscape of Hellenistic and Roman necropoleis of Cyprus”, Journal of Archaeological and Anthropological Sciences, 8(4) (2015).

   

 • Agapiou A., Lysandrou V., Alexakis D. D., Themistocleous K., Cuca B., Argyrou N., Sarris A., Hadjimitsis D. G., “Cultural heritage management and monitoring using remote sensing data and GIS: the case study of Paphos area, Cyprus”, Computers Environment and Urban Systems 54 (2015).

 

 

Profile Information

Undergraduate studies in Archaeology at the Department of History and Archaeology, Faculty of Philosophy, Aristotle University of Thessaloniki. Postgraduate studies in Restoration of Monuments at the Specialization School of Architectural Faculty “Valle Giulia” in the University of Rome “La Sapienza” (2007). PhD in Mediterranean Archaeology at the Department of History and Archaeology of the University of Cyprus (2014).

Funerary architecture and archaeology of death.

Architecture of archaeology and archaeology of architecture (study and survey of standing monuments).

Remote Sensing and Geographical Information Systems for archaeology and built heritage.

Innovative surveying technologies for heritage monuments’ and sites’ study, monitoring and preservation.

           

 • Lysandrou V., Agapiou A, “Advancing archaeological research through remote sensing: the example of Tylliria area in Cyprus”, Global Journal of Archaeology & Anthropology, 1(1) (2017).

   

 • Agapiou A., Lysandrou V., Hadjimitsis D. G., "The Cyprus coastal heritage landscapes within Marine Spatial Planning process", Journal of Cultural Heritage 23 (2017).

   

 • Cerra, D., Plank, S., Lysandrou, V., Tian, J., "Cultural Heritage Sites in Danger—Towards Automatic Damage Detection from Space", Remote Sensing, 8(9) (2016).

   

 • Lysandrou V., Cerra D., Agapiou A., Charalambous E., Hadjimitsis D. G., "Towards a spectral library of Roman to Early Christian Cypriot floor mosaics", Journal of Archaeological Science: Reports (2016).

   

 • Kyriakides N., Lysandrou V., Agapiou A., Illampas R., Charalambous E., "Correlating damage condition with historical seismic activity in underground sepulchral monuments of Cyprus", Journal of Archaeological Science: Reports (2016).

   

 • Lysandrou V., Agapiou A.,  “Cities of the dead: Approaching the landscape of Hellenistic and Roman necropoleis of Cyprus”, Journal of Archaeological and Anthropological Sciences, 8(4) (2015).

   

 • Agapiou A., Lysandrou V., Alexakis D. D., Themistocleous K., Cuca B., Argyrou N., Sarris A., Hadjimitsis D. G., “Cultural heritage management and monitoring using remote sensing data and GIS: the case study of Paphos area, Cyprus”, Computers Environment and Urban Systems 54 (2015).