ΞΕΝΆΚΗΣ ΙΩΑΚΕΊΜ
ΙΩΑΚΕΙΜ ΞΕΝΑΚΗΣ
IOAKIM XENAKIS
...
PHD STUDENT
Department of Mathematics and Statistics
FST 01 - Faculty of Pure and Applied Sciences
University Campus
B126
22893912
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών (2002-2006). Πτυχίο στα Μαθηματικά.
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μαθηματικών (2006-2008). Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά.
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής (2008-). Διδακτορικός φοιτητής στα Μαθηματικά (Επιβλέπων: Γιώργος-Σωκράτης Σμυρλής).
Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις (Ποιοτική θεωρία πολυωνυμικών διανυσματικών πεδίων στο επίπεδο).
Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις (Απειροδιάστατα δυναμικά συστήματα με διάχυση).
ODEs
X. Ioakim; Existence, uniqueness and other properties of the limit cycle of a generalized Van der Pol equation, Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2014 (2014), No. 22, pp. 1-9.
 
X. Ioakim; Generalized Van der Pol equation and Hilbert's 16th problem, Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2014 (2014), No. 120, pp. 1-22.
 
PDEs
X. Ioakim, Y.-S. Smyrlis; Analyticity for Kuramoto–Sivashinsky type equations and related systems, Procedia IUTAM 11 (2014), pp. 69-80.

Profile Information

University of Athens, Department of Mathematics (2002-2006). B.Sc. in Mathematics.
University of Athens, Department of Mathematics (2006-2008). M.Sc. in Applied Mathematics.
University of Cyprus, Department of Mathematics and Statistics (2008-). PhD student in Mathematics (Advisor: Yiorgos-Sokratis Smyrlis).
Ordinary differential equations (Qualitative theory of polynomial vector fields).
Partial differential equations (Dissipative and dispersive–dissipative dynamical systems).
ODEs
X. Ioakim; Existence, uniqueness and other properties of the limit cycle of a generalized Van der Pol equation, Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2014 (2014), No. 22, pp. 1-9.
 
X. Ioakim; Generalized Van der Pol equation and Hilbert's 16th problem, Electronic Journal of Differential Equations, Vol. 2014 (2014), No. 120, pp. 1-22.
 
PDEs
X. Ioakim, Y.-S. Smyrlis; Analyticity for Kuramoto–Sivashinsky type equations and related systems, Procedia IUTAM 11 (2014), pp.69-80.