ΝΙΚΟΣ ΖΗΡΟΣ
ΖΗΡΟΣ ΝΙΚΟΣ
ZIROS NICHOLAS
...
ASSISTANT PROFESSOR
Department of Economics
FEB 02 - Faculty of Economics and Management
University Campus
008
(+357) 22893716
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Ολοκλήρωσα τις διδακτορικές σπουδές μου στο Πανεπιστήμιο του Manchester το 2007. Εργάζομαι στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από το Σεπτέμβριο του 2007.
 
Διδασκαλία 2018/2019:
ΟΙΚ 213 Οικονομικά Μαθηματικά Ι, OIK 415 Θεωρία Παιγνίων, ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά
Μικροοικονομική θεωρία, Θεωρία γενικής ισορροπίας

Barreda-Tarrazona, I., Garcia-Gallego, A., Georgantzis, N., & Ziros, N. Market games as social dilemmas. Journal of Economic Behavior & Organization (in press).

Xefteris, D., & Ziros, N. (2018). Strategic vote trading under complete information. Journal of Mathematical Economics, 78, 52-58.

Xefteris, D., & Ziros, N. (2017). Strategic vote trading in power sharing systems. American Economic Journal: Microeconomics, 9, 76-94.

Koutsougeras, L.C., & Ziros, N. (2011). Non-Walrasian decentralization of the core. Journal of Mathematical Economics, 47, 610-616.

Koutsougeras, L.C., & Ziros, N. (2008). A three way equivalence. Journal of Economic Theory, 139, 380-391.

Profile Information

I completed my PhD studies at the University of Manchester in 2007. I have been working at the University of Cyprus since September 2007.
 
Teaching 2018/2019:
ECO 213 Mathematics for Economists I, ECO 415 Game Theory, ECO 604 Analytical Μethods in Economics
Microeconomic theory, General equilibrium theory

Barreda-Tarrazona, I., Garcia-Gallego, A., Georgantzis, N., & Ziros, N. Market games as social dilemmas. Journal of Economic Behavior & Organization (in press).

Xefteris, D., & Ziros, N. (2018). Strategic vote trading under complete information. Journal of Mathematical Economics, 78, 52-58.

Xefteris, D., & Ziros, N. (2017). Strategic vote trading in power sharing systems. American Economic Journal: Microeconomics, 9, 76-94.

Koutsougeras, L.C., & Ziros, N. (2011). Non-Walrasian decentralization of the core. Journal of Mathematical Economics, 47, 610-616.

Koutsougeras, L.C., & Ziros, N. (2008). A three way equivalence. Journal of Economic Theory, 139, 380-391.