ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
ΠΕΤΡΟΥ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
PETROU ZACHARIAS
...
PHD STUDENT
Department of Accounting and Finance
FEB 01 - Faculty of Economics and Management
University Campus
120
(+357) 22 893 697
-
-

Προσωπικό Προφίλ

Διδακτορικό στη Χρηματοοικονομική                                                                    

Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής        

 

Master of Science in Energy & Earth Resources (2015)

The University of Texas at Austin, Jackson School of Geosciences        

Thesis: “Water-Energy Nexus: Case Study Marcellus Shale Gas Play”

 

Master of Science in Engineering (Engineering Mechanics) (2013)

The University of Texas at Austin, Aerospace Engineering and Engineering Mechanics        

Thesis: “Thermo-Electro-Mechanical Behaviour of Ferroelectric Nanodots”

 

Πτυχίο Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών (2011)

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών        

Διπλωματική Εργασία: “Προβλήματα Συγκέντρωσης Τάσεων σε Υλικά με Απόκριση

Τύπου Βαθμιδας Ελαστικότητας”

  • Corporate Finance
  • Investments
  • Bankruptcy
  • Financial analysis

 

-

Profile Information

PhD in Finance

University of Cyprus, Department of Accounting and Finance        

 

Master of Science in Energy & Earth Resources (2015)

The University of Texas at Austin, Jackson School of Geosciences        

Thesis: “Water-Energy Nexus: Case Study Marcellus Shale Gas Play”

 

Master of Science in Engineering (Engineering Mechanics) (2013)

The University of Texas at Austin, Aerospace Engineering and Engineering Mechanics        

Thesis: “Thermo-Electro-Mechanical Behaviour of Ferroelectric Nanodots”

 

Bachelor of Science in Applied Mathematical & Physical Sciences (2011)

National Technical University of Athens, School of Applied Mathematical & Physical Sciences        

Thesis: “Stress Concentration Around the Tip of Wedges in Grade-Two Elasticity”

  • Corporate Finance
  • Investments
  • Bankruptcy
  • Financial analysis

 

-