Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ένας σύγχρονος οργανισμός που επιδιώκει την αριστεία και αναγνωρίζοντας ότι η διαφορετικότητα και η πολυμορφία μπορούν να αποτελέσουν ισχυρά πλεονεκτήματα για έναν οργανισμό, αποφάσισε τη δημιουργία του
Γραφείου Πολυμορφίας, Ενσωμάτωσης και Ισότητας. 
 
Στόχος του γραφείου είναι η προώθηση της ενσωμάτωσης, της πολυμορφίας, της ισότητας καθώς και η εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων στη Πανεπιστημιακή Κοινότητα και τη κοινωνία ευρύτερα.
        Like us on Facebook2     ΧΔΚ Σήμα Επίσημου Μέλους Ελληνικά  ΧΔΚ λογότυπο1 Ελληνικά