ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2018-2019 μεχρι (09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 - 2 μμ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ, το αργότερο μέχρι (09 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018 - 2 μμ)