Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το τμήμα μας είναι από τα πρώτα τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχοντας δεχθεί τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το 1992 και τους πρώτους μεταπτυχιακούς φοιτητές το 1999.

Σκοπός του Τμήματος είναι η ανάπτυξη και διάδοση της οικονομικής επιστήμης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ειδικότερα, οι στόχοι του Τμήματος είναι:

(α) Να εξοπλίσει τους φοιτητές με προσόντα αποδεκτά από τους εργοδότες σε Κύπρο και Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκρίσιμα με εκείνα των καλύτερων ξένων πανεπιστημίων.

(β) Προετοιμασία των φοιτητών για μεταπτυχιακές σπουδές και έρευνα στην Κύπρο και σε κορυφαία Πανεπιστήμια του εξωτερικού.

(γ) Συμμετοχή σε έρευνα με σκοπό την παραγωγή αποτελεσμάτων υψηλού διεθνούς ακαδημαϊκού επιπέδου.

(δ) Εμπλουτισμός και αναβάθμιση του δημόσιου διαλόγου σε οικονομικά θέματα και συμβολή στη διαμόρφωση οικονομικής πολιτικής.

Η φιλοσοφία της διδασκαλίας του Τμήματος είναι να ενθαρρύνει τους φοιτητές, να μελετήσουν τα οικονομικά και ευρωπαϊκά οικονομικά θέματα σε βάθος και με την ανεξαρτησία του μυαλού. Για το λόγο αυτό η έμφαση του προγράμματος σπουδών είναι να βοηθήσει τους φοιτητές να αναπτύξουν ισχυρές αναλυτικές και άλλες δεξιότητες και να αποκτήσουν την ικανότητα να αξιολογούν κριτικά οικονομικά επιχειρήματα.

Σήμερα το τμήμα προσφέρει δύο προπτυχιακά προγράμματα, το Πτυχίο Οικονομικών και διατμηματικό Πτυχίο στα Μαθηματικά και Οικονομικά, το οποίο προσφέρεται από κοινού με το Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής. Προσφέρει επίσης τρία μεταπτυχιακά προγράμματα επιπέδου μάστερ:
  • Το Μάστερ στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά (Master in Monetary and Financial Economics) είναι σχεδιασμένο για φοιτητές που ενδιαφέρονται για μια σταδιοδρομία στον χρηματοπιστωτικό τομέα.
  • Το Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση (Master in Economic Analysis) προετοιμάζει τους φοιτητές για διδακτορικό στα Οικονομικά.
  • Το διαπανεπιστημιακό Master in Business Economics (Technology, Innovation Management and Entrepreneurship), που προσφέρεται από κοινού με το Wageningen University της Ολλανδίας και το Πανεπιστήμιο Κρήτης.
Το τμήμα προσφέρει επίσης διδακτορικό πρόγραμμα το οποίο παρέχει εκπαίδευση για τους φοιτητές που ενδιαφέρονται να γίνουν ερευνητές και για εργασία στον ακαδημαϊκό χώρο, τη χάραξη πολιτικής, είτε στον ιδιωτικό τομέα.
 
Καθηγητής Σωφρόνης Κληρίδης
Πρόεδρος Τμήματος Οικονομικών