Εκτύπωση
 Γενικές Πληροφορίες |  Εισδοχή | Δομή Προγράμματος | Μαθήμάτα επιλογής

 

 Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Master στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά.

Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων του Τμήματος.

 
 Γενικές Πληροφορίες

 

Το Master στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά παρέχει το αναγκαίο υπόβαθρο στην οικονομική θεωρία και προσφέρει μαθήματα εξειδίκευσης στα νομισματικά και χρηματοοικονομικά. Απευθύνεται σε φοιτητές που ενδιαφέρονται για απασχόληση στον χρηματοπιστωτικό τομέα, όπως τράπεζες, επενδυτικές εταιρείες, κ.λπ.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η Αγγλική.

Για να κάνετε αίτηση, ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Ηλεκτρονική αίτηση

Βασική καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 30/06/2021.

Αιτήσεις που θα ληφθούν μέχρι τη βασική καταληκτική ημερομηνία θα αξιολογηθούν στις αρχές Απριλίου κατά προτεραιότητα. Το πρόγραμμα θα δέχεται αιτήσεις και μετά την καταληκτική ημερομηνία οι οποίες θα αξιολογούνται σε κυλιόμενη βάση για όσο διάστημα υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.

 
 Απαιτήσεις Εισδοχής

 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις για εισδοχή στο Master στα Νομισματικά και Χρηματοοικονομικά είναι:

 1. Πτυχίο.
   
 2. Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 
 Διαδικασία Εισδοχής

 

Απαραίτητα έγγραφα για αίτηση στο πρόγραμμα:

 1. Ηλεκτρονική αίτηση μέσω του συστήματος αιτήσεων (δείτε εδώ)
 2. Δύο συστατικές επιστολές
 3. Αντίγραφα των πανεπιστημιακών τίτλων σπουδών ή βεβαίωση αναμενόμενη αποφοίτησης.
 4. Αντίστοιχα αντίγραφα αναλυτικών βαθμολογιών.
 5. Βιογραφικό σημείωμα.
 6. Έκθεση ενδιαφερόντων.
 7. Τεκμήριο πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (Μπορεί να πιστοποιηθεί με διεθνείς εξετάσεις όπως GCE, TOEFL ή άλλες εξετάσεις που καθορίζονται από το Τμήμα, δείτε εδώ)

Η αξιολόγηση των αιτήσεων γίνεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος με κριτήρια τις επιδόσεις των υποψηφίων στις προηγούμενες σπουδές τους. Οι υποψήφιοι μπορεί να κληθούν για προσωπική συνέντευξη αν κριθεί αναγκαίο. Η Επιτροπή υποβάλλει εισήγηση στο Συμβούλιο του Τμήματος το οποίο έχει την τελική ευθύνη της προσφοράς θέσεων στο πρόγραμμα.

 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας

 
 Δομή Προγράμματος
 
  

Οι απαιτήσεις του προγράμματος είναι 90 πιστωτικές μονάδες και φοίτηση διάρκειας τριών τουλάχιστον εξαμήνων. Οι 90 πιστωτικές μονάδες αντιστοιχούν σε εννέα μαθήματα (66 ΠΜ) και διατριβή (24 ΠΜ). Από τα εννέα μαθήματα, τα επτά (52.5 ΠΜ) είναι υποχρεωτικά, ενώ δύο μαθήματα (13.5-15 ΠΜ) πρέπει να επιλεγούν από τον κατάλογο μαθημάτων επιλογής. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει τη δομή του προγράμματος ανά εξάμηνο:

 
1ο ΕΤΟΣ
1ο εξάμηνο ΠΜ
ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά 7.5
OIK 661 Μικροοικονομικά 7.5
OIK 662 Μακροοικονομικά 7.5
OIK 663 Οικονομετρία 7.5
2ο Εξάμηνο  
OIK 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική   7.5
OIK 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων 7.5
OIK 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομετρία 7.5
1 μάθημα επιλογής 6-7.5
2ο ΕΤΟΣ
3ο Εξάμηνο  
1 μάθημα επιλογής 6-7.5
OIK 698 Διατριβή Μάστερ 24

Διατριβή Μάστερ (OIK 698 – 24 ΠΜ)

Η διατριβή πρέπει να αφορά στον τομέα ειδίκευσης, να καταδεικνύει εμβάθυνση στο αντικείμενο μελέτης και να περιέχει στοιχεία πρωτότυπης και ανεξάρτητης έρευνας. Η εργασία βαθμολογείται ανεξάρτητα τόσο από τον ερευνητικό σύμβουλο του φοιτητή όσο και από δεύτερο μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού, που ορίζεται από την Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος. Η εργασία παρουσιάζεται ενώπιον των δύο εξεταστών σε παρουσίαση που είναι ανοικτή σε όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος.

Σε περίπτωση που, για τη διεκπεραίωση της εργασίας, ο φοιτητής θα χρειαστεί πέραν του ενός εξαμήνου, θα μπορεί να εγγραφεί για δεύτερο και για τρίτο εξάμηνο στο ΟΙΚ 600 Συνέχιση Διατριβής Μάστερ (1 ECTS).

 Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας
 
 Μαθήματα Επιλογής
 
Κατάλογος μαθημάτων επιλογής ΜΝΧΡ
Πρέπει να επιλεγούν δυο μαθήματα από τα παρακάτω
ΚΩΔ. Όνομα Μαθήματος ΠΜ
ΛΟΧ 521 Χρηματοοικονομική Θεωρία 7
ΛΟΧ 522 Επενδύσεις 7
ΛΟΧ 525 Προαιρετικά Δικαιώματα και Προθεσμιακά Συμβόλαια 7
ΛΟΧ 526 Χρηματοοικονομική Ανάλυση και ΄Ερευνα Κεφαλαιαγορών 7
ΛΟΧ 528 Προχωρημένες Μέθοδοι Προϋπολογισμού Κεφαλαίου 6
ΛΟΧ 530 Σεμινάριο για την Οικονομία, το Τραπεζικό Σύστημα και τις Χρηματαγορές της Κύπρου 6
ΛΟΧ 534 Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κινδύνων 6
ΛΟΧ 538 Εφαρμοσμένα Θέματα Χρηματοοικονομικής 6
ΟΙΚ 664 Ανάλυση Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών Δεδομένων 7,5
ΟΙΚ 691 Τοποθέτηση σε Χρηματοοικονομικούς Οργανισμούς 7,5
 
Σε περίπτωση που τα εννέα μαθήματα υπολείπονται των 66 π.μ. οι φοιτητές θα μπορούν να επιλέξουν και να εγγραφούν στο ΟΙΚ 695 Σεμινάριο Οικονομικής ΄Ερευνας (1.5 ΠΜ). για να συμπληρωθούν οι πιστωτικές μονάδες που απαιτούνται για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου.
 

Επιστροφή στην κορυφή της σελίδας