Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το Δευτερεύον Πτυχίο στα Οικονομικά. Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στον Οδηγό Σπουδών. 

 
 Απαιτήσεις Τμήματος για να αναγνωριστούν τα Οικονομικά ως δευτερεύων κλάδος

 

Φοιτητές άλλων τμημάτων μπορούν να αποκτήσουν πτυχίο με δευτερεύοντα κλάδο τα Οικονομικά αφού υποβάλουν αίτηση βάσει των Κανόνων για τα δευτερεύοντα προγράμματα σπουδών (Minor). Οι φοιτητές των οποίων οι αιτήσεις θα εγκριθούν πρέπει να παρακολουθήσουν τα πιο κάτω μαθήματα:
 
Υποχρεωτικά μαθήματα (42 ΠΜ)
ΚΩΔ Όνομα Μαθήματος ECTS
ΟΙΚ 111 Αρχές Μικροοικονομικής Θεωρίας 7
ΟΙΚ 121 Αρχές Μακροοικονομικής Θεωρίας 7
ΟΙΚ 211 Μικροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 111) 7
ΟΙΚ 221 Μακροοικονομική Θεωρία (ΟΙΚ 121) 7
ΟΙΚ 112 Εφαρμογή Ποσοτικών Μεθόδων στα Οικονομικά 7
ΟΙΚ 113 Οικονομικά Μαθηματικά Ι 7
Επίσης πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 18 ΠΜ από τα ακόλουθα:
ΚΩΔ Όνομα Μαθήματος ECTS
ΟΙΚ 222 Εισαγωγή στην Οικονομετρία (ΟΙΚ 112) 7
ΟΙΚ 223 Οικονομικά Μαθηματικά ΙΙ (ΟΙΚ 213) 7
ΟΙΚ 251 Θέματα Μικροοικονομικών (ΟΙΚ 211) 7
ΟΙΚ 252 Θέματα Μακροοικονομικών (ΟΙΚ 221) 7
ΟΙΚ 253 Οικονομετρικές Μέθοδοι (ΟΙΚ 222) 7
ΟΙΚ 305 Διεθνές Εμπόριο (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 306 Διεθνής Χρηματοοικονομική (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 308 Οικονομική Ανάπτυξη (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 309 Οικονομική Μεγέθυνση (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 310 Χρηματοοικονομική Τραπεζική και Χρηματοδότηση (ΟΙΚ 221)          6
ΟΙΚ 311 Οικονομικά της Εργασίας (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 312 Βιομηχανική Οργάνωση (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 313 Δημόσια Οικονομικά (ΟΙΚ 211)           6
ΟΙΚ 315 Διεθνής Φορολογία και Εθνική Φορολογική Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 316 Οικονομικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΟΙΚ 111) 6
ΟΙΚ 317 Θέματα Ευρωπαϊκής Οικονομικής Ολοκλήρωσης (ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 320 Ιστορία της Οικονομικής Σκέψης 6
ΟΙΚ 324 Εισαγωγή στην Πολιτική Οικονομία και Δημόσια Πολιτική (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 327 Οικονομικά του Περιβάλλοντος (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 331 Παραγωγικότητα και Τεχνολογία (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 355 Θέματα Διεθνών Οικονομικών (ΟΙΚ 211) 6
ΟΙΚ 362 Δομή και Στρατηγική Επιχειρήσεων (ΟΙΚ 312) 6
ΟΙΚ 363 Ρυθμιστική Θεωρία και Πολιτική (ΟΙΚ 211)    6
ΟΙΚ 370 Θέματα Χρηματοοικονομικής και Νομισματικής Ανάλυσης (OIK 111,OIK 221) 6
ΟΙΚ 398 Θέματα Κυπριακής Οικονομίας (ΟΙΚ 211, ΟΙΚ 221) 6
ΟΙΚ 415 Θεωρία Παιγνίων (ΟΙΚ 251) 6
ΟΙΚ 473 Εφαρμοσμένη Οικονομετρία (ΟΙΚ 253) 6
Σημ.:    Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα