Ακαδημαϊκό

 Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Ph.D. University of Manchester
 
Καθηγήτρια
Financial Econometrics
Ph.D. University of Maryland at College Park
 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Macroeconomics
Ph.D. Yale University
 
Καθηγητής
Industrial Organization
Ph.D. University of British Columbia
 
Ομότιμος Καθηγητής
Macroeconomics, Labour, Applied Econometrics
Ph.D. Clark University 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Microeconomics, Applied Microeconomics
Ph.D. University of Wisconsin, Madison
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Trade Theory
Ph.D. Boston College
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Macroeconomics, International Finance
Ph.D. University of Southampton
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Econometric Theory
Ph.D.University of Wisconsin, Madison
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Οικονομετρία, Κοινωνικο-οικονομική Ανισότητα και Κινητικότητα, Οικονομική Μεγέθυνση,
Μακροοικονομικά, Προβλέψεις
Ph.D. New York University 
 
Καθηγητής
Applied Econometrics, Productivity, Growth
Ph.D. State University of New York, Buffalo
 
Καθηγητής
Trade Theory
Ph.D. University of London, Birkbeck College
 
Ομότιμος Καθηγητής
Applied Econometrics, Consumer Demand Analysis
Ph.D. London School of Economics
 
Καθηγητής
Macroeconomics of Labour Markets, Structural Change, Economics Growth
Ph.D. University of Leicester
 
Επίκουρος Καθηγητής
Labour Economics
Ph.D. Universidad Carlos III de Madrid
 
Λέκτορας
Microeconomics, Social and Economic Networks
Ph.D. University of Maryland
 
Επίκουρος Καθηγητής
Unemployment; Workforce Program Evaluation; Compensating Differences; Migration
Ph.D. Univesitat Autonoma de Barcelona
 
Επίκουρος Καθηγητής
Political Economics, Social Choice, Applied Game Theory, Microeconomic Theory
Ph.D. Ohio State University
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Macroeconomics, Growth, International Economics
Ph.D. University of Manchester
Επίκουρος Καθηγητής
Economic Theory

Ειδικοί Επιστήμονες

Ph.D. University of Leicester 
 
 
Ph.D. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
 
 
Αδάμος Αδάμου
Ph.D University of Cyprus
 
 
Ιωάννα Στυλιανού
Ph.D University of Cyprus 
 
 
Αντρέας Ασσιώτης
Ph.D. Southern Illinois University, Illinois, USA 
 
 
Μάριος Σούπασης
Ph.D. Middlesex University 
 
 
Μάριος Πιτσιλλής
Ph.D. Cambridge University 
 
 
Συμεών Μάτσης
ΜSc Economics, Queen Mary College, London