Οδηγός Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων

Περισσότερες πληροφορίες στην Αγγλική ιστοσελίδα.
Σκοπός του Master στην Οικονομική Ανάλυση είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές για απόκτηση διδακτορικού στα οικονομικά.

Ακολουθήστε τον σύνδεσμο για την αίτηση:

Ηλεκτρονική αίτηση

****************************************************************************

Σκοπός του Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση είναι να προετοιμάσει τους φοιτητές για απόκτηση διδακτορικού στα οικονομικά.

1ο εξάμηνο

- ΟΙΚ 601 Μικροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 602 Μακροοικονομική Ανάλυση Ι (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 603 Στατιστική και Οικονομετρία Ι (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 604 Αναλυτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά (7,5 π.μ.)

2ο εξάμηνο

- ΟΙΚ 651 Μικροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 601, 7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 652 Μακροοικονομική Ανάλυση ΙΙ (ΟΙΚ 602, 7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 653 Στατιστική & Οικονομετρία ΙΙ (ΟΙΚ 603, 7,5 π.μ.)

Σημ.: Μαθήματα που αναγράφονται στις παρενθέσεις είναι προαπαιτούμενα

Ένα εκ των:

- ΟΙΚ 605 Διεθνές Εμπόριο (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 606 Διεθνής Χρηματοοικονομική (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 610 Νομισματικά και Τραπεζικά (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 611 Οικονομικά της Εργασίας (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 612 Βιομηχανική Οργάνωση & Πολιτική (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 613 Δημόσια Οικονομικά (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 641 Θέματα του Καταναλωτή και Εφαρμογές (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 644 Οικονομικά της Χρηματοδότησης των Επιχειρήσεων (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 673 Εφαρμοσμένη Μικροοικονομετρία (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 680 Εφαρμοσμένη Χρηματοοικονομετρία (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 688 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας Ι (7,5 π.μ.)

- ΟΙΚ 788 Σύγχρονα Θέματα Οικονομικής Έρευνας ΙΙ (7,5 π.μ.)

3ο εξάμηνο

- ΟΙΚ 699 Διατριβή Μάστερ στην Οικονομική Ανάλυση (30 π.μ.)

 Σημειώσεις:

1. Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος οι φοιτητές μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μάθημα με μάθημα μεταπτυχιακού επιπέδου που προσφέρουν άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου.

2. Με άδεια του Συμβουλίου του Τμήματος οι φοιτητές Μάστερ μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μάθημα επιλογής με συναφές προπτυχιακό μάθημα που προσφέρουν άλλα τμήματα του Πανεπιστημίου

Untitled 1