Το Τμήμα των Οικονομικών προσφέρει Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για Πτυχίο στα Οικονομικά και για το Πτυχίο των Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Οικονομικών Σπουδών. Τα προγράμματα περιλαμβάνουν βασικά μαθήματα όπως, οικονομική θεωρεία, στατιστική, οικονομετρία, οικονομικά μαθηματικά και διάφορα άλλα μαθήματα στο κλάδο των οικονομικών και ευρωπαϊκών οικονομικών. Απαραίτητη προϋπόθεση για εγγραφή στο τμήμα είναι η ικανοποιητική γνώση αγγλικών και μαθηματικών.

Untitled 1