Εκτύπωση

Κάθε ακαδημαϊκό έτος ανακοινώνεται ο αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών που θα γίνονται δεκτοί στα πιο κάτω προσφερόμενα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος.

 

Σημ.: Περισσότερες λεπτομέριες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών  http://www.ucy.ac.cy/graduateschool/el/