Ακαδημαϊκό Έτος 2018-19
 
 
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Χειμερινού Εξαμήνου 2019-20 (αναμένεται αρχές Ιουνίου)
Πρόγραμμα Διδασκαλίας Εαρινού Εξαμήνου 2019-20 (αναμένεται αρχές Ιουνίου)
 
 
Βάσει των κανονισμών του Πανεπιστημίου Κύπρου η φοίτηση είναι συνεχής και υποχρεωτική. Το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, με απόφασή του (13η Συνεδρία, 19/12/2018) υπογραμμίζει την ανάγκη ανελλιπούς παρακολούθησης των μαθημάτων. Φοιτητές/φοιτήτριες που σημειώνουν πέρα των έξι (6) απουσιών θα παραπέμπονται στο Συμβούλιο του Τμήματος. Σημειώνεται ότι οι φοιτητές/φοιτήτριες χρειάζεται να προσκομίζουν δικαιολογητικό της απουσίας τους, εκτός και αν πρόκειται για απρόοπτα συμβάντα, τα οποία δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις δύο (2) απουσίες.  
 
 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ
 
 
 
 
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ 
 
   
********************************************************************************************************************           
 Προπτυχιακά Προγράμματα Σπουδων   (Γενική ανακοίνωση)                        
 
 Ανακοίνωση για φοιτητές/τριες προπτυχιακού επιπέδου με εξάμηνο εισδοχής Χειμερινό 2016-17 και μετά
 
Οι φοιτητές που θα εισαχθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Τμήμα Επιστημών της Αγωγής το χειμερινό εξάμηνο 2016-17 και μετά θα ακολουθήσουν τα πιο κάτω προγράμματα σπουδών
 
 
Οι φοιτητές προηγούμενων ετών θα ακολουθούν το πρόγραμμα του έτους εισδοχής τους (παλαιό)
********************************************************************************************************
 
 
********************************************************************************************************
 
 
 
    _____________________________________________________________________________________________________

 Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών δεν προσφέρονται κάθε εξάμηνο. Είναι ευθύνη του φοιτητή να κάνει τον προγραμματισμό του έτσι ώστε να επιλέξει τα σωστά μαθήματα.Παρακαλούνται οι φοιτητές προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί να ακολουθούν πιστά το πρόγραμμα σπουδών τους γιατί η αποφοίτηση τους είναι δική τους ευθύνη και όχι του Τμήματος.

___________________________________________________________________________________________________________

Κατασκηνώσεις Δήμου Αγλαντζιάς

Προκήρυξη Θέσεων για κατασκηνώσεις Δήμου Αγλαντζιάς

Έντυπο Αίτησης

Πληροφορίες για τις κατασκηνώσεις

___________________________________________________________________________________________________________

 

Ημερομηνία καταχώρησης δεδομένων:26/3/19