Εκτύπωση

Xρήσιμοι Σύνδεσμοι:

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής:

http://ucyweb.ucy.ac.cy/edu/index.php/el/

 

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών:

http://www.ucy.ac.cy/publications/documents/Ekdoseispdf/Prospectuses/undergr.Gr14-16.pdf

 

Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών:

http://www.ucy.ac.cy/publications/documents/Ekdoseispdf/Prospectuses/postgr.Gr15-17.pdf

 

Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτισης:

http://ucyweb.ucy.ac.cy/edu/index.php/el/academicprogramms/pre-service-teacher-training-programme

 

Εκδηλώσεις (Συμπόσια, Σεμινάρια, Συνέδρια):

 

ESF Project: ESTABLISHING A KNOWLEDGE - BASE FOR QUALITY IN EDUCATION: TESTING A DYNAMIC THEORY OF EDUCATIONAL EFFECTIVENESS.

http://ucyweb.ucy.ac.cy/esf/index.php/el/

   

 

Ερευνητικά Προγράμματα:

European Project CODE-IWP: Commitment to Democracy through Increasing Women's Participation (2015-2016)

http://www.womensparticipation.com/el/

 

DAPHNE Research Programme: Designing evidence-based strategies and actions to face bullying by considering socio-ethnic diversities in school populations and evaluating their effects.

http://ucyweb.ucy.ac.cy/jls/index.php/el/

Project in Identifying and Nurturing Mathematically Gifted Elementary School Students in Cyprus.

http://www.mathgifted.org/

Ερευνητικό Πρόγραμμα 'Ψηφίδες Γνώσης'

http://www.ucy.ac.cy/psifides-gnosis/el/

 

Ερευνητικά Κέντρα:

UNESCO Chair in Gender Equality and Women's Empowerment

http://ucyweb.ucy.ac.cy/unesco/index.php/el/

Research Center for Gender Studies

http://ucyweb.ucy.ac.cy/genderStudies/index.php/el/ 

INCLUD-ED

http://creaub.info/included/

EENA (ECRL) Early Childhood Research Lab

http://www2.ucy.ac.cy/eena/index.html