Προκήρυξη Θέσης Μεταπτυχιακού Συνεργάτη στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (λήξη 12 Νοεμβρίου 2019)

 

Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 για Σχολική Εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο Θρησκευτική Παιδεία. (λήξη υποβολής αιτήσεων 27 Σεπτεμβρίου 2019)

Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 για Σχολική Εμπειρία στο γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών. (λήξη υποβολής αιτήσεων 19/9/19)

 

Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Επιστημων της Αγωγής για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20  για διδασκαλία του προπτυχιακού μαθήματος ΕΠΑ 238 Σχεδιασμός και Τεχνολογία (λήξη υποβολής αιτήσεων 9/8/19)

Προκηρύξεις για θέση Ειδικού Επιστήμονα στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής για το Χειμερινό Εξάμηνο 2019-20 (λήξη αιτήσεων 18/7/19):
 

 

Προκήρυξη Θέσης Επισκέπτη Ακαδημαϊκού

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία ενημέρωσης σελίδας:6/11/19