Προκήρυξη θέσεις Ειδικού Επιστήμονα (Έρευνας) μέχρι 2/4/19

*****************************************************************

Προκήρυξη θέσης Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Εργου

(οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 11/3/19-26/3/19)

 **********************************************************************

 The Department of Education of the University of Cyprus, announces one (1) vacancy for a part time Special Scientist position.

**********************************************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

Ημερομηνία ενημέρωσης σελίδας: 18/3/19