Εκ μέρους του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού Προσωπικού, καθώς και των φοιτητών του Τμήματος, σας καλωσορίζω στην ιστοσελίδα του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
 
Από την ίδρυση και λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι σήμερα, το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής υπήρξε το πολυπληθέστερο σε φοιτητές Τμήμα και έχει ήδη παραδώσει στην κοινωνία περίπου δυο χιλιάδες αποφοίτους. Οι απόφοιτοι του Τμήματος είναι επαρκώς καταρτισμένοι, ώστε να μπορούν να συμβάλουν εποικοδομητικά στα εκπαιδευτικά, πολιτιστικά και πολιτισμικά δρώμενα της Κύπρου και να ανταποκριθούν σε όλες τις σύγχρονες προκλήσεις.
 
Αποστολή του Τμήματος είναι η συμβολή στην ικανοποίηση των εθνικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αναπτυξιακών αναγκών του τόπου, μέσω της σπουδής των Επιστημών της Αγωγής και της παραγωγής γνώσης στον εν λόγω τομέα. Πιο αναλυτικά, οι βασικές προτεραιότητες του Τμήματος είναι α) η παραγωγή και μετάδοση γνώσης στις Επιστήμες της Αγωγής, β) ο προσδιορισμός, η μελέτη και η έρευνα εκπαιδευτικών προβλημάτων, γ) η εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού για στελέχωση την σχολείων Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης, δ) η παιδαγωγική κατάρτιση υποψηφίων λειτουργών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ε) η συμμετοχή στην επιμόρφωση του προσωπικού των σχολείων και στ) η ανάπτυξη και προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων τόσο για προετοιμασία ερευνητικού προσωπικού όσο και για κατάρτιση προσωπικού προορισμένου να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εκπαίδευση.
 
Εκτός των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που προτίθεται να αναπτύξει και να προσφέρει, το Τμήμα ήδη προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα στην 'Εκπαιδευτική Διοίκηση', στα 'Αναλυτικά προγράμματα και τη Διδασκαλία', στη 'Μαθηματική Παιδεία', στη 'Διδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηματικών', στη 'Μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες' , στις 'Επιστήμες της Αγωγής' στη ΄Διδακτική της Ελληνικής Γλώσσας΄ και στην ΄Ενιαία Εκπαίδευση΄. Τα προγράμματα αυτά οδηγούν στην απόκτηση πτυχίων μάστερ και διδακτορικού. Το Τμήμα προσφέρει ήδη και ένα δευτερεύον πρόγραμμα (minor degree) στη Διδακτική των Μαθηματικών.
 
Επιπρόσθετα, το Τμήμα Επιστημών της Αγωγής προσφέρει μαθήματα σε άλλα τμήματα, συμμετέχει στο Διατμηματικό Πρόγραμμα "Σπουδές Φύλου", Προεδρεύει της Έδρας ΟΥΝΕΣΚΟ του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα «Ισότητα και Ενδυνάμωση των Φύλων» και του Κέντρου Σπουδών Φύλου του Πανεπιστημίου Κύπρου. Πληροφορίες για τις δραστηριότητες αυτές υπάρχουν στις ειδικές ιστοσελίδες της ΟΥΝΕΣΚΟ και του Κέντρου Σπουδών Φύλου.
Η ιστοσελίδα του Τμήματος ανανεώνεται συνεχώς έτσι ώστε να μπορεί κάποιος να ενημερώνεται για τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις του Τμήματος.
 
Λεωνίδας Κυριακίδης,
Καθηγήτης, Πρόεδρος Τμήματος