Print

PROFESSORS

Gagatsis Athanasios

Christou Constantinos

Constantinou Constantinos

Fotiou Stavros

Kyriakides Leonidas

Papastephanou Marianna

Eliophotou-Menon Maria

Tsangaridou Niki

Zacharia Zacharias

ASSOCIATE PROFESSORS

Phtiaka Helen

Pitta-Pantazi Demetra

Valanides - Aggeli Charoula

 Loizou Eleni

Gregoriou Zelia

Korfiatis Constantinos

ASSISTANT PROFESSORS

Christou Miranda

Ioannidou Elena

Elia Iliada

Simeonidou Simoni

Kontovourki Stavroula

Philippou Stavroula

Charalambous Charalambos

Klerides Eleftherios

LECTURERS