Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρώιμη Νεωτερικότητα
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ρομαντισμός, Συγκριτική Λογοτεχνία, Αισθητική
 
 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Ηπειρωτική Φιλοσοφία, Αμερικανική Λογοτεχνία 20ου αι.
 
 
Λέκτορας
Λογοτεχνική Μετάφραση
 
 
Καθηγητής
Βιογλωσσολογία
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Λογοτεχνική Θεωρία, Ηπειρωτική Φιλοσοφία, Φεμινιστική Σκέψη
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Συγκριτική Λογοτεχνία, Πολιτισμικές Σπουδές
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Θεατρικές και Πολιτισμικές Σπουδές
 
 
Καθηγητής
Θεωρητική Σύνταξη, Συγκριτική Σύνταξη
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μεταφραστικές Σπουδές, Κειμενογλωσσολογία
 
 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Χάιντεγκερ, Σπουδές Κινηματογράφου, Πολιτισμικές Σπουδές, Σπουδές Φύλου

  

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

 
 
 
Ειδικός Επιστήμονας Γλωσσολογία

Όλγα Κανέλλη

 
Επισκέπτης Λέκτορας Μεταφραστικές Σπουδές
 
 
 
Ειδική Επιστήμονας Γλωσσολογία
 
 
Ειδική Επιστήμονας Γλωσσολογία
 
 
Ειδική Επιστήμονας Μεταφραστικές Σπουδές
 
 
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
 
 
 
Λογοτεχνία
 
 
Λογοτεχνία