Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Πρώιμη Νεωτερικότητα
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Ρομαντισμός, Συγκριτική Λογοτεχνία, Αισθητική
 
 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Ηπειρωτική Φιλοσοφία, Αμερικανική Λογοτεχνία 20ου αι.
 
 
Επίκουρη Καθηγήτρια
Λογοτεχνική Μετάφραση, Θεατρική Μετάφραση και Διασκευή, Πρόσληψη Σαίξπηρ
 
 
Καθηγητής
Βιογλωσσολογία

Κωνσταντίνος Κρίτσης

 
Λέκτορας
Μετάφραση
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Λογοτεχνική Θεωρία, Ηπειρωτική Φιλοσοφία, Φεμινιστική Σκέψη
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Συγκριτική Λογοτεχνία, Πολιτισμικές Σπουδές
 
 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Θεατρικές και Πολιτισμικές Σπουδές
 
 
Καθηγητής
Θεωρητική Σύνταξη, Συγκριτική Σύνταξη
 
 
Αναπληρωτής Καθηγητής
Μεταφραστικές Σπουδές, Κειμενογλωσσολογία
 
 
Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Χάιντεγκερ, Σπουδές Κινηματογράφου, Πολιτισμικές Σπουδές, Σπουδές Φύλου
 
Sviatlana Karpava
 
Lecturer
Linguistics

  

 

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

 
 
 
Ειδικός Επιστήμονας Γλωσσολογία
 
 
Ειδική Επιστήμονας Γλωσσολογία
 
 
Ειδική Επιστήμονας Γλωσσολογία
 
 
ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ
 
 
 
Λογοτεχνία