Χαραλάμπους Δ. Χαράλαμπος Κοσμήτορας ΠΣ, Πρόεδρος
Λουκά Λουκάς Αναπληρωτής Κοσμήτορας
Έλληνας Γιώργος Πρόεδρος Τμήματος ΗΜΜΥ
Κυράτση Θεοδώρα Πρόεδρος Τμήματος ΜΜΚ
Σαββίδης Ανδρέας Πρόεδρος Τμήματος ΑΡΧΤ
Χαρμπής Δήμος Πρόεδρος Τμήματος ΠΜΜΠ
Κυπριανού Ανδρέας Εκπρόσωπος Τμήματος ΜΜΚ
Γρηγοριάδης Δημοκράτης Εκπρόσωπος Τμήματος ΜΜΚ
Νεοφύτου Μαρίνα Εκπρόσωπος Τμήματος ΠΜΜΠ
Πάπαναστασίου Πάνος Εκπρόσωπος Τμήματος ΠΜΜΠ
Στρατής Σωκράτης Εκπρόσωπος Τμήματος ΑΡΧΤ
Πίτρης Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Τμήματος ΗΜΜΥ
Πολυκάρπου Μάριος Εκπρόσωπος Τμήματος ΗΜΜΥ
Φιλοκύπρου Μαρία Εκπρόσωπος Τμήματος ΑΡΧΤ
   
΄Ελληνας Ανδρέας Εκπρόσωπος Φοιτητών
Πογιατζής Γιώργος Εκπρόσωπος Φοιτητών
Αβραάμ Κωνσταντίνος Εκπρόσωπος Φοιτητών
Τρικούπη Μαρία Εκπρόσωπος Φοιτητών