ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ

  1. Κωδικοποίηση θεμάτων Ασφάλειας & Υγείας, καταγραφή αναγκών/κενών που υπάρχουν, δομημένος σχεδιασμός της Ad-Hoc Επιτροπής σε επίπεδο Σχολής με αξιοποίηση συλλογικής εμπειρίας των μελών της.
  2. Συνεργασία και εμπλοκή υφιστάμενων ακαδημαϊκών, υπεύθυνων εργαστηρίων και διοικητικών (Λειτουργών Εργαστηρίων, Τεχνικών) για σχεδιασμό/προσδιορισμό μοντέλου λειτουργίας Πολυτεχνικής Σχολής σε θέματα ασφάλειας & υγείας, με ταυτόχρονη ενημέρωση Κοσμήτορα και Συμβουλίου Σχολής.
  3. Πρόσληψη και αξιοποίηση Ειδικού Επιστήμονα Υποστήριξης Έργου (θέματα Ασφάλειας & Υγείας) που έχει κατανεμηθεί στη Σχολή (Συνεδρία ΕΟΠ αρ. 1/2020,ημερ. 19/02/20)
 
Μέλη Ad-Hoc Ε Α&Υ-ΠΟΛΥ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 06/2020/ ΣΥΜΒ. ΠΟΛΥ, 15 Ιουλίου 2020)

Κοσμήτορας / Αναπληρωτής Κοσμήτορας

Τμήμα ΗΜΜΥ

Κωνσταντίνος Πίτρης (Καθηγητής)

Τμήμα ΜΜΚ

Θεοδώρα Κρασιά (Αναπληρώτρια Καθηγήτρια)

Τμήμα ΠΜΜΠ

Μαρίνα Νεοφύτου (Καθηγήτρια) - Συντονίστρια Ad-Hoc ΕΑ&Υ-ΠΟΛΥ

Τμήμα Αρχιτεκτονικής

Οδυσσέας Κοντοβούρκης (Επίκουρος Καθηγητής)

 

Η κ. Κωνσταντίνα Κυριάκου (Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου Θεμάτων Α&Υ - Κοσμητεία Πολυτεχνικής Σχολικής) συνεργάζεται με την Ad-Hoc E A&Y - ΠΟΛΥ, καθώς και με τον Υπεύθυνο του τομέα Ασφάλειας & Υγείας Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Άκη Σωφρονίου.

Μέλη της Ad-Hoc ΕΑ&Υ-ΠΟΛΥ έρχονται σε επαφή με Προέδρους και υπεύθυνους εργαστηρίων για συνεχή ενημέρωση τους ως προς τις δραστηριότητες της Ad-Hoc ΕΑ&Υ-ΠΟΛΥ. Όλα τα μέλη της Σχολής μπορούν να αποτείνονται στην εν λόγω Επιτροπή για θέματα ασφάλειας και υγείας.