Εκτύπωση

Μήνυμα από τον Κοσμήτορα

"Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει υψηλής ποιότητας διδασκαλία και προωθεί την διεθνή διεπιστημονική έρευνα και ευρυμάθεια"

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου ιδρύθηκε το 2001 και σήμερα αποτελείται από τα εξής τμήματα:
1. Τμήμα Αρχιτεκτονικής,
2. Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,
3. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
4. Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής.

Η Σχολή υποδέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές το Σεπτέμβριο του 2003 και είχε τους πρώτους της απόφοιτους τον Ιούνιο του 2007. Το φθινόπωρο του 2003, η Σχολή ξεκίνησε τα πρώτα διδακτορικά προγράμματα και το φθινόπωρο του 2004 τα πρώτα προγράμματα επιπέδου Μάστερ. Επί του παρόντος, και τα τέσσερα τμήματα της Σχολής προσφέρουν προπτυχιακά προγράμματα, καθώς και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

Από την ίδρυσή της, η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει επεκταθεί ταχύτατα, προσλαμβάνοντας νέους ακαδημαΐκούς και επιδεχόμενη συνεχώς αυξανόμενους αριθμούς φοιτητών. Κατά τη φάση ανάπτυξης, η Σχολή δημιούργήσε εργαστήρια και τεχνολογική υποδομή για την υποστήριξη της αποστολής της. Η επέκταση αυτή περιλάμβανε και τη δημιουργία νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε "Μηχανική Πετρελαίου» και σε «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρο Σχεδιασμό", καθώς και τη δημιουργία των τεσσάρων διεπιστημονικών ερευνητικών κέντρων: την Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας, FOSS, το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων, KOIOS, την Ερευνητική Μονάδα Νανοτεχνολογίας, και το Διεθνές Κέντρο Έρευνας Νερού, NIREAS.

Τα Τμήματα και τα Κέντρα της Σχολής έχουν να επιδείξουν σημαντικές επιτυχίες στην προσέλκυση ερευνητικής χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων ανταγωνιστικών επιχορηγήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου. Όραμά μας είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ένα περιβάλλον που υποστηρίζει την έρευνα υψηλής ποιότητας, τη διδασκαλία και την ευρυμάθεια, με σκοπό να γίνουμε μια από τις κορυφαίες Πολυτεχνικές Σχολές στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, που να εκτιμάται σε τοπικό επίπεδο και να αναγνωρίζεται διεθνώς για τα υψηλά πρότυπα στον τομέα της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Μεταξύ των σκοπών και των στόχων μας είναι α) να προσλάβουμε τους καλύτερα καταρτισμένους ακαδημαΐκους, β) να δημιουργήσουμε ένα υγιές περιβάλλον για την αριστεία στην έρευνα, γ) να προσφέρουμε στους φοιτητές μας μια πρώτης τάξεως εκπαιδευτική εμπειρία και κατάρτιση, που θα αναγνωρίζεται από επαγγελματίκες οργανώσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό, και δ) να βοηθήσουμε την κυπριακή βιομηχανία και κοινωνία, προσφέροντας την απαραίτητη εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία.

Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους 
Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής
Λευκωσία, Νοέμβριος 2018